Snelle ontruiming met een accurate ontruimingsinstallatie

Een goede ontruimingsinstallatie is onmisbaar in een bedrijfspand. Als er onverhoopt een brand uitbreekt, moeten mensen het pand zo snel en ordelijk mogelijk verlaten. Een ontruimings-installatie met ontruimingsalarm, een goed doordacht ontruimingsplan, heldere vluchtwegplattegronden en het regelmatig oefenen van een ontruiming zijn dan essentieel.

Mactwin helpt u met het schrijven van ontruimings-plannen, het maken van vluchtwegplattegronden en het ontwerpen, installeren en onderhouden van de ontruimingsinstallatie en alle bijbehorende systemen.

Ontruimingsinstallatie volgens NEN 2575

Iedere door Mactwin geadviseerde en geïmplementeerde ontruimingsinstallatie voldoet vanzelfsprekend aan de eisen uit de NEN 2575. Daarin staan de eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties.

Dynamisch ontruimen

Reageren op een incident is maatwerk; zowel voor de opvolging als voor de keuze óm te gaan ontruimen en hoe. Ontruimen is immers een zwaar middel dat een organisatie flink ontregelt. U gaat alleen ontruimen als het echt nodig is en dan ook niet meer (mensen, gebouwen of gebouwdelen) dan noodzakelijk. Hoe er ontruimd moet worden, hangt af van het type incident, de locatie en de ernst van het incident. Een standaard ontruimingsplan is min of meer statisch en voldoet daarom niet in iedere situatie. Incidenten verlopen immers lang niet altijd volgens plan….

Voor grote, complexe organisatie waar verschillende soorten incidenten mogelijk zijn, adviseren wij daarom om scenarioafhankelijk of dynamisch te ontruimen. Daarbij is het wel belangrijk dat u uw beslissingen baseert op betrouwbare informatie over het incident. Deze kan afkomstig zijn van uw eigen BHV-organisatie, maar ook van intelligente systemen zoals die voor incident response management en situatiemanagement (PSIM).

Ontruimingsplan

De Arbo wet schrijft voor dat bedrijven, uit welke branche dan ook, een ontruimingsplan moeten hebben. In dat plan staat beschreven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit. Het bevat taken, instructies en vluchtwegplattegronden. Voor elk gebouw ziet het ontruimingsplan er anders uit, maar standaard dienen de volgende onderwerpen aan bod te komen:

  • Situatietekening
  • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
  • In- en externe alarmeringsprocedure
  • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
  • Taken personeel
  • Vluchtwegplattegronden

Mactwin helpt u graag bij het opstellen van een passend ontruimingsplan. Neem gerust contact met ons op!

Ontruimingsoefeningen

Het hebben van een ontruimingsinstallatie en ontruimingsplattegrond is geen garantie dat het ontruimen van een gebouw bij een échte calamiteit vlekkeloos verloopt. Als gebruiker en als werkgever is uw organisatie (vanuit de Arbo wet) verplicht om regelmatig ontruimingsoefeningen te organiseren. Een goede richtlijn is om dit minstens één keer per jaar te doen en dit bovendien goed vast te leggen in verband met mogelijke aansprakelijkheden bij een incident. Zo is de voorbereiding bij een echt ontruimingsalarm optimaal.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.