Zorginstellingen en Ziekenhuizen

Beveiligingsoplossingen voor zorginstellingen en ziekenhuizen

Om goede zorg te kunnen bieden moet de veiligheid in uw instelling zijn gewaarborgd en moeten uw medewerkers adequaat kunnen reageren op calamiteiten in welke vorm dan ook. Het is daarom van (levens)belang dat u beschikt over betrouwbare systemen voor veiligheid en alarmcommunicatie. Systemen die u waarschuwen zodra zich een calamiteit voordoet en die uw hulpverleners snel van alle benodigde informatie voorzien om doeltreffend te kunnen handelen. Wij verdiepen ons graag in uw situatie en met onze kennis en ervaring bedenken we oplossingen die aansluiten op uw situatie, specifieke wensen en budget. Dit zijn integrale oplossingen voor kritische communicatie, veiligheid en (persoons)beveiliging.

Oplossingen die zorgkwaliteit optimaliseren

Speciaal voor zorginstellingen heeft Mactwin oplossingen die u helpen uw zorgkwaliteit te optimaliseren en uw medewerkers ondersteunen. De oplossingen zijn gebaseerd op open IP technologie waardoor uw bestaande of toekomstige zorg- , alarmerings-, domotica- en beveiligingssystemen met elkaar verbonden kunnen worden.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld het verpleegoproepsysteem met video-observatie en het toegangscontrolesysteem verbinden. Maar net zo gemakkelijk kan ook de brandmeldinstallatie worden verbonden met uw NEN 2575 ontruimingsinstallatie en uw BHV systeem. Bij een alarmmelding van welke aard dan ook, kunt u eenvoudig informatie verzamelen, de juiste medewerkers oproepen en – eventueel geautomatiseerd – andere systemen bepaalde acties laten uitvoeren.

Via welk communicatiemiddel doet er niet toe, bijvoorbeeld pagers of (smart)phones van verschillende merken. Iedere activiteit wordt gelogd en is beschikbaar voor rapportages, zoals de historie van de alarmoproepen en –acceptaties of een overzicht van reactietijden en de overschrijdingen daarop.

Voldoen aan medische regelgeving
Vanzelfsprekend voldoen deze oplossingen aan CE markering medische hulpmiddelen klasse 1 conform de Medical Device Directive (MDD), Nederlandse Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) en Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH) en zijn deze ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

Kostenbesparing door Remote Beheer & Onderhoud

Vanuit ons Mactwin Operation Center ondersteunen onze ervaren specialisten u bij het applicatiebeheer. Wij kunnen bijvoorbeeld uw systemen configureren, rapportages samenstellen, gebruikers toevoegen, profielen aanpassen of camerabeelden veiligstellen. Hierdoor blijven uw systemen op het gewenste niveau en afgestemd op uw veranderende organisatie. Wij nemen u dus niet alleen veel rompslomp uit handen, maar realiseren ook flinke kostenbesparingen.

Vanuit het Mactwin Operation Center kunnen wij systemen en software proactief monitoren. Hierdoor kunnen we trends signaleren en soms zelfs storingen voorkomen. Valt er een camerabeeld weg of is een harde schijf bijna volgelopen, dan krijgen wij hiervan een melding en kunnen we onmiddellijk (remote) actie ondernemen. Alleen wanneer een storing niet remote op te lossen is, komen we naar u toe. We weten dan al precies wat er aan de hand is. De specialist die naar u toe komt, neemt meteen de juiste onderdelen mee.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.