Situatiemanagement met PSIM

Met een PSIM (Physical Security Information Management) bent u goed voorbereid op ongewenste situaties in en rondom uw pand. Deze situaties wilt u zo snel mogelijk onder controle krijgen, zodat ze niet uitgroeien tot incidenten. Laat staan crisissituaties. Een PSIM systeem ondersteunt bij het voorspellen, managen en snel onder controle krijgen van situaties, incidenten en crises.

Incident Response Management Systeem

Hoe reageert uw organisatie bij een (terroristische) aanval of grote brand? Laat technologie uw besluitvorming en opvolging optimaliseren! In de chaos die ontstaat bij een calamiteit, scheppen wij duidelijkheid met onze innovatieve app. U stuurt hiermee altijd de dichtstbijzijnde mens(en) met de juiste kwalificaties naar de juiste plek.

Security Management Systeem

Beveiligingstechniek kan effectiever worden ingezet als de verschillende onderdelen met elkaar geïntegreerd worden. Hierdoor kunnen de security systemen samenwerken en wordt de eindgebruiker op een voor hem of haar eenduidige en heldere wijze ondersteund vanuit één centrale managementconsole. En dat biedt veel praktische voordelen.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.