Gratis Whitepaper Brandbeveiliging

Altijd de beste branddetectie voor uw situatie

Snelle branddetectie is essentieel om een beginnende brand zo vroeg mogelijk te signaleren. Hiervoor zijn veel verschillende typen brandmelders beschikbaar. Welke melder in uw situatie het meest geschikt is, hangt af van het te verwachten type brand en de eventueel aanwezige negatieve omstandigheden (storingsbronnen).

Ons productenportfolio bestaat uit handbrandmelders en diverse typen automatische brandmelders. Van optische, thermische en chemische melders tot aspiratiesystemen en vlammelders. Mactwin geeft u altijd deskundig advies over welke brandmelders in uw situatie het meest geschikt zijn.

Proefbrand als bewijs

Om de goede werking van de geselecteerde automatische brandmelders vast te stellen, kan een proefbrand worden uitgevoerd. Dan weet u zeker dat verbrandingsproducten de brandmelder kunnen bereiken en dat deze ook werkelijk wordt geactiveerd. Een proefbrand wordt uitgevoerd in een normale bedrijfssituatie en onder de meest ongunstige omstandigheden. In de NEN 2535 worden verschillende typen proefbranden beschreven. Welke proefbrand wordt uitgevoerd, hangt af van de prestatie-eis brandgrootte die in het Programma van Eisen is vastgelegd.
Er kan bijvoorbeeld een proefbrand met polyurethaanschuim brandmatten worden uitgevoerd om een smeulbrand te simuleren. Andere materialen waarmee proefbranden worden uitgevoerd, zijn beukenhouten blokjes en brandspiritus. Volgens de norm moet de brandmeldcentrale binnen de verbrandingstijd van het gebruikte materiaal, alarm geven. De hoeveelheid te gebruiken materialen of vloeistof hangt af van de hoogte van de ruimte.

Voorkom nodeloze meldingen

Bij het kiezen van voor uw situatie geschikte branddetectie moet niet alleen rekening worden gehouden met het soort brand, maar ook met mogelijke verstorende omstandigheden (storingsbronnen) die nodeloze (onechte of ongewenste) brandmeldingen kunnen veroorzaken. Denk aan een wasserij met stoom en stofontwikkeling of een instellingskeuken met stoom en damp.

Mactwin houdt daarom bij het ontwerp van de installatie en de selectie van brandmelders al rekening met deze mogelijke storingsbronnen. Hierdoor heeft u de garantie dat een brand snel wordt gedetecteerd en voorkomt u nodeloze brandmeldingen.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.