Security Coördinatie

Security Coördinatie2024-07-16T13:03:28+01:00

Een security coördinator alleen wanneer u die nodig heeft

Heeft u periodiek de behoefte aan een security coördinator, dan kunt u (op abonnementsbasis) beschikken over een van onze specialisten. Een security manager die u naar behoefte kunt inzetten en naar wie u beveiligingstaken en verantwoordelijkheden kunt delegeren.

Op uw locaties ziet de security coördinator er op toe of organisatorische maatregelen goed worden nageleefd en zo nodig stuurt hij dit direct bij. Ook controleert de security coördinator of alle technische maatregelen nog op orde zijn. En in geval van een verandering in omstandigheden, adviseert hij of het verstandig is om maatregelen bij te sturen, medewerkers te trainen of om acties uit te zetten teneinde de security awareness bij medewerkers te vergroten.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing. 

Ook interessant voor u?

Go to Top