Video Content Analyse

Video Content Analyse2023-10-19T15:11:21+01:00

Meer mogelijk met Video Content Analyse

Alerte operators. Een paar extra ogen. Minder monitoren in uw meldkamer. Het behoort tot de mogelijkheden als u uw camerasysteem heeft uitgebreid met video content analyse (VCA).

VCA analyseert (real-time) uw camerabeelden, herkent bepaalde situaties en genereert zo nodig alarmen. Bij een alarm krijgt de operator specifieke beelden aangeboden inclusief de afwijking. Combineer je VCA met andere detectievormen, dan is een nog betrouwbaardere detectie mogelijk, zodat er nauwelijks valse alarmen optreden.

Video Content Analyse verbetert efficiency

Door Video Content Analyse toe te passen, wordt automatisch een alarm gegeven indien aan bepaalde gestelde criteria wordt voldaan. Vaak is dit een alarmmelding inclusief camerabeeld op het beeldscherm van uw operators in de meldkamer.

Uw operators kunnen hierdoor heel efficiënt veel camera’s uitkijken. Als er een verdachte situatie is, worden zij immers actief gewaarschuwd. Zo kunnen honderden camera’s worden gemonitord met slechts een beperkt aantal operators. En omdat er met VCA ook nauwkeuriger wordt gedetecteerd, wordt er minder onnodige video opgenomen en is er minder opslag nodig. Dit kan u een flinke kostenbesparing opleveren!

Hoe werkt Video Content Analyse?

Video Content Analyse is al lang niet meer nieuw. Sinds de introductie (10 tot 15 jaar geleden) is de techniek flink verbeterd. VCA neemt bewegende objecten waar en bepaalt vervolgens de grootte van een object en de lengte-breedteverhouding. Op basis van deze informatie kan worden bepaald in welke ‘objectklasse’ (bijvoorbeeld mens, dier of voertuig) het object zich bevindt. Ook kan de kleur van het object worden vastgesteld. Wordt aan bepaalde gestelde criteria voldaan, dan genereert het systeem een alarm.

Zo kan op het buitenterrein een virtuele lijn of vlak direct aan de binnenzijde van het hekwerk worden ‘gemaakt’. Camera’s met VCA kunnen dan alle objecten (of alleen van een bepaalde klasse) die de lijn overschrijden of binnen het vlak komen, detecteren. Ook kan met VCA worden vastgesteld dat een machine of auto stopt omdat er geen beweging meer is. De techniek wordt bovendien ingezet voor crowd management en om manipulatie, zoals het draaien van een camera, te detecteren.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing. 

Ook interessant voor u?

Go to Top