Systeemmigratie

Vervang verouderde of end-of-life systemen

Hoe goed u ook beveiligd bent, er komt een moment dat (onderdelen van) uw beveiligingssystemen verouderd of end-of-life raken. Ook al lijken ze nog goed te functioneren, het is belangrijk om ze te vervangen voordat het mis gaat. Als systemen en/of componenten end-of-life zijn, heeft dit voor u als gebruiker consequenties:

Maar wat gaat u doen? Het verouderde of end-of-life systeem laten zitten met alle risico’s van dien? Of zijn de risico’s te groot en besluit u om te gaan vervangen? Gelukkig zijn de meeste organisaties zich voldoende bewust van de risico’s die ontstaan als zij de oude systemen laten zitten. Zij kiezen er terecht voor om deze te vervangen. Door een nieuwer systeem van dezelfde leverancier of door een systeem van een geheel ander merk. Bij een dergelijke systeemmigratie komt – afhankelijk van de rol van de systemen in een organisatie en de complexiteit ervan – nogal wat kijken.

Mactwin heeft veel ervaring met het vervangen van end-of-life systemen, bijvoorbeeld met het vervangen van een Xtralis toegangscontrolesysteem door een AEOS-systeem van Nedap of het vervangen van de al wat oudere ATS Classic inbraakmeldinstallatie door een ATS Advanced installatie. We hebben deze ervaringen geanalyseerd en de kritische succesfactoren bij migratietrajecten bepaald. Veel organisaties hebben inmiddels geprofiteerd van onze kennis en ervaring op dit gebied.

Duurzame investering

Om zeker te weten dat u een duurzame investering gaat doen, adviseren wij u om uw risico’s en gewenst beveiligingsniveau nog eens onder de loep te nemen. Wellicht zijn er in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan of zijn eerder vastgestelde risico’s niet meer waarschijnlijk. En is uw beveiliging nog op voldoende niveau of moet dat worden aangepast naar het nieuwe risicoprofiel? Onze consultants zijn als geen ander in staat om hun kennis van criminele Modus Operandi toe te passen op uw situatie.

Kosten besparen
Natuurlijk stellen wij eerst de omvang van de bestaande installatie exact vast, zodat de scope van het migratieproject helder is. Ook beoordelen we welke bestaande componenten en bekabeling eventueel hergebruikt kunnen worden. Desnoods nadat ze gerefurbished zijn.

Door deze nog goed werkende onderdelen te blijven gebruiken in het nieuwe systeem, kunt u kosten besparen. Vanzelfsprekend moeten deze componenten wel compatible zijn met de nieuwe systemen (en software) en nog voldoen aan de actuele normen.

Toekomstvast
Het nieuwe systeem dat wij adviseren, sluit vanzelfsprekend aan op uw huidige wensen, eisen en omstandigheden. Het is verder compatible met de nieuwste technologie en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.  Wij vinden het daarnaast belangrijk dat het systeem voldoende toekomstvast is. Dat wil zeggen dat het een flexibel systeem is dat in de toekomst aan te passen is aan nieuwe wensen, eisen en omstandigheden.

Migratieplan verzekert soepel lopend proces

Voordat we aan de slag gaan met de feitelijke migratie, stellen we (in nauwe samenwerking met u) altijd een migratieplan op. Daarin komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Fases waarin we het project opdelen;
  • Milestones en totale doorlooptijd;
  • Maatregelen om risico’s tijdens het migratieproces te minimaliseren;
  • Wijze waarop we de eventuele overlast door de werkzaamheden zo klein mogelijk houden.

Omvangrijke projecten in fases

Bij grote projecten met meerdere locaties, delen wij het migratieproject op in fases. Een voor een zetten wij uw locaties om naar het nieuwe systeem. Ondertussen draait bij de andere locaties het oude systeem nog door. Wij houden de verwijderde, maar nog goed werkende systeemonderdelen op voorraad. Als tijdens het migratietraject een onderdeel van het oude systeem defect raakt, dan kunnen we dat (tijdelijk) nog vervangen. Van een end-of-life systeem zijn nieuwe onderdelen ook niet meer verkrijgbaar. Op deze manier creëren we onze eigen voorraad reserve-onderdelen. Ook al bent u nog niet geheel over op het nieuwe systeem, uw bedrijfscontinuïteit is vrijwel direct geborgd.

Security software remote updaten

Ontwikkelaars van centrale management software of firmware ontwikkelen en lanceren – net als de hardware leveranciers – met enige regelmaat nieuwe security software. Gebruikers die de software niet updaten, worden niet meer ondersteund en ontvangen geen bugfixes en beveiligingsupdates meer. Hierdoor neemt het risico op beveiligingslekken toe. Wilt u uw bestaande beveiligingssysteem uitbreiden met hardware componenten, dan loopt u bovendien het risico dat die hardware inmiddels alleen nog maar compatible is met de nieuwste software standaard. Ook voor software geldt dus dat het belangrijk is om deze (tijdig) te updaten.

Het updaten van software is gelukkig niet zo complex. Bij Mactwin doen we dit meestal remote en het is bovendien een standaard onderdeel van onze beheercontracten met Software Assurance. Voordat een software update wordt uitgevoerd, controleren wij of de nieuwste software compatible is met de gekoppelde systemen en componenten. Als dat niet het geval is, dan zullen we – voordat we de software gaan updaten – ook deze systemen en componenten moeten updaten.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.