Gedragscode MVO

Mactwin hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze bedrijfsvoering richt zich daarom nadrukkelijk ook op het welzijn van mensen (binnen en buiten het bedrijf) en op een gezond milieu.

Als partner van MVO Nederland, onderschrijven wij het MVO manifest van deze organisatie. Dit manifest heeft als uitgangspunt dat aangesloten bedrijven bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldig afgestemde balans tussen people, planet en profit. Maar misschien zegt onze FIRA certificering nog wel meer over onze drive op dit gebied. Hiermee verbinden we de business aan het MVO-principe en creëren we ‘shared value’ voor klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Mactwin heeft in verband met MVO tevens een gedragscode opgesteld, die dient als basis voor het dagelijks handelen van de mensen in de organisatie. Het bestand behandelt onderwerpen als gelijke behandeling, vertrouwelijkheid en integriteit, personeelsbeleid en milieu. Handelen volgens het MVO-principe is voor ons geen hol begrip, maar levert daadwerkelijk wat op. Denk hierbij aan innovatiekracht, positieve publiciteit, loyaal personeel en maatschappelijke goodwill.

Download onze Gedragscode MVO als PDF

Waar staan MVO Nederland en FIRA voor?

MVO Nederland

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke beslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Bezoek de MVO Nederland website

FIRA

Visie FIRA: versnelling duurzaamheid gekoppeld aan zakelijkheid. De keuzes die grote bedrijven maken, hebben ingrijpende gevolgen voor de maatschappij. Duurzaamheid gekoppeld aan zakelijkheid, daar ligt de kans tot versnelling. Door duurzame initiatieven van kopers, leveranciers en andere stakeholders te verbinden, ontstaat een ketting die duurzaamheid als een succesvolle business case stimuleert. Samenwerking in de context van duurzaamheid leidt tot shared value. Zo kunnen we het verschil maken én onze welvaart behouden.
Bezoek de FIRA website