In control bij een incident

Incident Response Management maakt gebruik van mobiele data van melders (zgn Reporters) en opvolgers (zgn Responders), gecombineerd met het centraal beheersplatform, Dispatch genaamd. In geval van een incident kunnen Reporters hun mobiele device gebruiken om hun locatie, maar ook informatie en video ter plaatse te delen met de Dispatch operator. Deze ziet op zijn beurt in real time wat er gebeurt, weet waar zijn Responders zijn en kan derhalve altijd de juiste mens(en) – dichtbij, beschikbaar, met de juiste kwalificaties en materialen – naar de plaats van het incident sturen. Altijd voorzien van real time informatie en video. Dit kan zelfs automatisch, zonder tussenkomst van een menselijke Dispatcher. Responders gebruiken een app op hun mobiele device om deze informatie te zien en terug te communiceren met de Dispatch operator; of direct met een Reporter of slachtoffer. Zo ontstaat een dynamisch beeld van de situatie en is opvolging altijd adequaat. 

Altijd de juiste beslissing

Incident Response Management gaat verder dan een BHV app, waarin u kunt zien waar uw mensen en middelen zijn. Uiteindelijk wilt u deze mensen en middelen op de goede manier worden ingezet en dat u continu weet waar ze zijn, wat ze doen en wat er ter plaatse gebeurt. Als we kijken naar terroristische aanslagen zien we dat de opeenvolging van meerdere aanslagen zwaar drukt op de inzet van hulpdiensten. Het is complex om overzicht te bewaren in de hectiek die deze calamiteiten met zich meebrengen. Met onze aanpak en Incident Response Management als instrument maken wij uw respons weer eenvoudig, efficiënt en eenduidig.


See something, say something

Reporters kunnen anoniem een potentiële dreiging melden of gebruik maken van de SOS knop als ze zich in een noodsituatie bevinden (op het werk, onderweg, op een extern event of zelfs thuis). Zij verbeteren hiermee hun persoonlijke veiligheid.

Opvolging ter plaatse
Uw Responders gaan nooit meer ‘blind’ een situatie in, maar beschikken altijd over actuele informatie, routebeschrijving en videobeelden. Het publiek in een getroffen gebied krijgt instructies en wordt efficiënt de goede kant op geleid (weg van het gevaar).

Technologie maakt u krachtig
Door gebruik te maken van smart devices van vele Reporters, bundelen we de kracht van mobiele technologie met cloud connected sensors en gebouw gebonden systemen, zoals cameratoezicht, toegangscontrole, branddetectie- en ontruimingsinstallaties, maar ook gebouwbeheerssystemen. Van alle data die hiermee binnenkomt, maakt Incident Response Management begrijpelijke en relevante informatie. Deze informatie koppelen we aan uw Standard Operating Procedures, waarmee stappenplannen worden gevormd. Iedere betrokkene wordt optimaal begeleid om de voor hen juiste keuze te maken.

Voor wie is Incident Response Management? 

Elke organisatie kan in principe gebruik maken van de kracht van Incident Response Management. Het kan worden ingezet om de kwaliteit van opvolging te borgen bij misdaad, medische noodgevallen, milieu incidenten en meer.

Er zijn echter specifieke organisaties met een inherent risico op bijvoorbeeld een terroristische aanslag. Denk hierbij aan instanties met een religieus, politiek en/of militair karakter. Maar ook grote kantoorgebouwen, politie, gemeenten of evenementenlocaties waar zich grote mensenmassa’s bevinden zijn erg gebaat bij de juiste middelen voor crowd management, communicatie en optimale opvolging.

Incident Response Management helpt uw opvolging te stroomlijnen op elk moment en op elke positie; zowel op het werk, onderweg of op een extern evenement. Medewerkers of bestuurders die onderweg zijn, kunnen worden gevolgd door de software. Als zij bijvoorbeeld onaangekondigd van de geplande route afwijken, kan er automatisch worden gealerteerd. Zo fungeert de Dispatch operator als een achterwacht, die mogelijk een fysieke beveiliger uitspaart. Wij tonen u graag alle mogelijkheden.

Nowforce-dispatch-mobile

Klein beginnen en uitbreiden waar nodig

NowForce-notifications-wearable

Incident Response Management kan zeer eenvoudig en laagdrempelig worden ingezet en biedt direct een verbetering van uw Response Management. De integratiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Zo kunnen we uw bestaande proces en security systemen integreren, waarmee u nog meer waarde toevoegt aan data die u al hebt. Wilt u nog meer Situational Awareness op een hoger niveau? Dan kunt u kiezen voor een Physical Security Information Management (PSIM) systeem. Wij bieden hiervoor verschillende oplossingen; hierbij kijken we altijd naar wat het beste past bij uw proces.

Advies voor uw situatie?

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.