Terreindetectie

Terreindetectie2023-10-19T15:23:39+01:00

Wie ‘detectie’ hoort, denkt vaak direct aan passieve infrarood melders (ofwel PIR, veelvoorkomend bij inbraakdetectie in gebouwen). Maar grote buitenterreinen – zoals in de vitale infrastructuur, defensie, pretparken of industrie – zijn niet altijd geschikt voor dit type detectie. Weersinvloeden of bijvoorbeeld lokale fauna kunnen effect hebben. In bepaalde omstandigheden, zoals high secure omgevingen, moet daarbij het detectiesysteem zelf onzichtbaar en dus moeilijk te saboteren zijn. Er zijn veel factoren die meespelen in de keuze voor terreindetectie. Wij helpen u graag bij het maken van de optimale keuze.

Alles over Terreindetectie

Als risicobeheersers zijn wij gewend om in scenario’s te denken. In het hoofd van onze tegenstander – de crimineel, radicaal activist of terrorist – te kruipen en vanuit zijn perspectief uw kwetsbaarheden te bezien. De eerste stap om deze tegenstanders niet bij uw gebouw(en) te laten komen, waar uw mensen en waardevolle goederen of data zich bevinden, is goede elektronische detectie. Wij werken hiervoor volgens ons OSVO principe. OSVO staat voor Organiseren, Signaleren, Vertragen en Opvolgen. In het kort betekent dit dat we in de voorbereiding beginnen met een Masterplan. Zodra het plan uitgewerkt is en de maatregelen geïmplementeerd zijn, zorgen we dat een aanval zo vroeg mogelijk gesignaleerd (ofwel gedetecteerd) wordt. Vervolgens moeten we de overtreders voldoende vertragen om de opvolging in staat te stellen om tijdig in te grijpen. In de video hieronder leggen we u uit hoe dit werkt.

In bovenstaand voorbeeld ziet u de maatregelen aan en in een gebouw. Maar in principe werkt terreindetectie volgens hetzelfe principe; alleen de maatregelen zelf zijn anders. Er zijn verschillende manieren van elektronische terreindetectie die van waarde kunnen zijn voor uw terreinbeveiliging. Denk bijvoorbeeld aan gronddetectie / seismische detectie, velddetectiesystemen, hekwerkdetectie en (thermische) camera’s.

Bij gronddetectie kunnen sensoren in elke willekeurige bodemsoort of ondergrond worden aangebracht. Zodra een indringer het terrein betreedt, wordt dit drukverschil opgemerkt door de sensoren en krijgt het overkoepelende beveiligingssysteem hiervan een melding. Hierbij kunnen direct camerabeelden worden bijgeschakeld en (automatische) acties worden ingezet (bijvoorbeeld alarmering van opvolgers, deuren of poorten sluiten, hulpdiensten inschakelen, verlichting of sirenes activeren, etc). Het grote voordeel van gronddetectie is dat het onzichtbaar en niet te saboteren is. Het is ongevoelig voor weersinvloeden en elektromagnetische en atmosferische storingen. Bovendien heeft alles dat statisch op het oppervlak aanwezig is (auto’s, pallets, containers, etc) geen invloed op de detectie.

Onder velddetectie vallen (doppler) radarsystemen, infrarood systemen en microgolfsystemen. Hun overeenkomst is dat ze boven het maaiveld zijn opgesteld en werken met een line-of-sight principe, waarbij een rechte lijn tussen zender en ontvanger bestaat. Ze worden opgesteld aan de binnenkant van bijvoorbeeld een hekwerk/muur en volgen zo de perimeter van uw terrein. De onderlinge verschillen maken ze meer of minder geschikt voor uw toepassing. Actieve infrarood systemen werpen een straal en zijn geschikt van 25 tot maximaal 200 meter, maar zijn gevoelig voor mist, regen, vorst/rijp en sneeuw. Ook worden kleine dieren niet uitgesloten van detectie. Een radarsysteem werpt geen straal, maar een tunnel (van bijvoorbeeld 5-6 meter breed) en werkt met een volumemetingsprincipe. Radar is ongevoelig voor weersinvloeden en kleine dieren. Bij een radarsysteem heb je echter een ruimteverlies van 5-6 meter tussen zender en ontvanger en het veld moet vrij zijn van grote planten of struiken.

Voor high security toepassingen wordt een microgolfsysteem interessant; dit systeem werkt met fuzzy logic technologie en volgt het detectieprincipe van volumeverandering in een elektromagnetisch veld. Het is geschikt voor afstanden van tot 500 meter (afhankelijk van het type microgolfsysteem) en is ongevoelig voor weersinvloeden en kleine dieren. Microgolfsystemen zijn zeer specifiek af te regelen en kennen een zeer hoge detectiezekerheid. Bovendien zijn ze niet te maskeren. Digitale microgolfsystemen verstoren niet de radar van bijvoorbeeld vliegverkeer en militaire bases.

Bij hekwerkdetectie wordt vaak de combinatie gemaakt tussen afschrikking (door middel van een pijnlijke elektrische schok) en detectie. Zodra iemand het hekwerk beklimt of saboteert, zal dit direct worden opgemerkt door het overkoepelend toegangscontrolesysteem of Security management Systeem. Verdere escalatie van dit incident kan zo worden voorkomen door de terreinbeheerder of beveiligingsdienst. Hekwerkdetectie wordt veel gebruikt bij havengebieden, industrieterreinen en grotere retailomgevingen, zoals autodealers. In omgevingen waar gedurende openingstijden bezoekers komen, kan desgewenst het spanningsniveau worden geschakeld naar laagspanning. Zo wordt er nog wel gedetecteerd, maar niet meer geschokt. Een veilige gedachte als er bijvoorbeeld kinderen op het terrein zijn.

Waar traditioneel camera’s vooral gebruikt werden voor surveillance, worden ze nu dankzij inzet van Video Content Analyse (VCA) ook veelvuldig gebruikt als detectiemiddel. Functies als geofencing, persoonsdetectie en zelfs gezichtsherkenning zijn zeer geschikt voor dit doel en kunnen uitstekend worden gekoppeld aan een toegangscontrolesysteem, SMS of PSIM systeem. Ook in het donker zijn camera’s met infrarood stralers zeer bruikbaar. Een bekende IR technologie die gebruikt wordt is bijvoorbeeld de Starlight technologie van Bosch.

Als de detectiezekerheid in het donker van het allerhoogste belang is, bieden thermische camera’s uitkomst. Zelfs in het uiterste donker kunnen deze levende wezens te detecteren op basis van hun infrarode straling. Technisch gezien is een thermische camera geen camera, maar een sensor, waarvan de data wordt omgezet naar een thermografisch beeld. Zelfs als een indringer zich verstopt in struikgewas in het pikkedonker, zal hij nog worden opgemerkt door de thermische camera. Thermische camera’s zijn uiterst geschikt voor detectie bij high security toepassingen, zoal vitale infrastructuur, militaire of politieke omgevingen en cash centers. Maar ook buiten het high security werkveld zetten wij ze innovatief in; bijvoorbeeld als onderdeel van een brandmeldcentrale als broeidetectiemiddel bij afvalenergiecentrales of voedselproducenten.

Als u niet dagelijks bezig bent met dit soort vraagstukken, verliest u al snel het overzicht. Onze experts overzien de grote lijnen én de details en kunnen u in elke stap adviseren; te beginnen met een Masterplan. Hierbij wordt, net zoals bij onze Polygon Security Methodiek, uw terrein overzichtelijk opgedeeld in zones en bij elke zone en overgang wordt een pakket aan maatregelen vastgesteld. Geheel in lijn met uw risico’s, wensen en ambities.

Management met PSIM

Detectie en alarmverificatie in het terrein stelt u in staat om afwijkend gedrag van personen en geforceerde toegangen tijdig te onderkennen en te kunnen optreden. Deze systemen en de techniek voor toegangscontrole en toegangsverlening worden samengebracht in een PSIM, waarbij gehandeld wordt conform vooraf vastgestelde protocollen. Dit is een geautomatiseerd proces waarbij alleen een beveiligingsbeambte wordt ingezet voor de menselijke aspecten en alarmopvolging.

Normering van Terreindetectie

Mactwin is een kennisbedrijf. We steken veel energie in het vergaren, delen en borgen van kennis over explosiewering; binnen onze organisatie en daarbuiten. Dit ziet u terug in de deskundigheid en betrokkenheid waarmee onze experts uw oplossing implementeren.

Voor terreindetectie in zijn algemeen is in Nederland is geen specifieke normering gedefinieerd. Het Verbond van Verzekeraars heeft wel een handreiking opgesteld voor terreinbeveiliging in de logistieke sector. Hierin staat dat bij gebruik van camera’s in elk geval de NEN 50132 norm kan worden gehanteerd. Echter, een genormeerd product zegt nog niets over de kwaliteit van uw totale wering. Wij zorgen dat alle maatregelen in balans en samenhang met elkaar zijn opgebouwd, zodat u altijd de weerstand en vertraging kunt bieden die voor uw organisatie belangrijk zijn. Wilt u weten hoe wij verder gaan waar de normering ophoudt?

Inbraakdetectie en inbraakprincipes

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing. 

Ook interessant voor u?

Go to Top