Explosiewering

Explosiewering2024-06-14T07:51:45+01:00

Steeds vaker zien we tegenwoordig het gebruik van explosieven bij criminele acties; denk bijvoorbeeld aan een plofkraak op een geldautomaat of juwelier, maar ook een overval op een cash center. En wat te denken van de toenemende dreiging van een explosieve terroristische aanval op bijvoorbeeld ambassades, militaire complexen of gebedshuizen (kerken, moskeeën, synagogen)? Ook in de industrie bestaat er risico op explosie, vaak ingegeven door de risico’s die onlosmakelijk zijn verbonden met het operationele proces. Gasexplosies, stofexplosies, scheurende drukvaten, transformatoren… Ook al spreken we van explosiewering; een explosie is niet zomaar tegen te houden. Wel te mitigeren. Meer en meer dienen we rekening te houden hoe we onze mensen en middelen beschermen tegen de gevaren van een explosie. 

Bedenken en uitvoeren van oplossingen tegen explosieve aanvallen

Wanneer u beveiligt tegen doelbewuste explosieve aanvallen, onderscheiden we twee intenties: de criminele intentie en de terroristische intentie. Bij criminele intentie zal er vaak sprake zijn van het willen binnendringen in een ruimte door een mangat te forceren met een explosief. Bijvoorbeeld met een brisante contactlading of snijlading. Bij een terroristische intentie is het doel om zoveel mogelijk schade en slachtoffers te veroorzaken. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van explosies op enige afstand, zoals een autobom (ofwel VBIED aanval; Vehicle Borne Improvized Explosive Device) of een zelfmoordterrorist (ofwel PBIED aanval; Person Borne Improvized Explosive Device). Je zou kunnen zeggen dat bij de criminele intentie een security aanpak vereist is (hoe beveilig ik mijn gebouw tegen binnendringen) en bij de terroristische intentie een safety aanpak (hoe bescherm ik mijn mensen en middelen tegen gevaar).

We richten ons bij explosiewering met name op het creëren van zoveel mogelijk afstand tussen het gebouw en de explosie (Stand-off zone). Afstand verkleint het risico op progressieve instorting van gebouwen bij abnormale belasting. Daarbij minimaliseren we het gevaar van rondvliegend puin en gebroken glas en zorgen we dat de reddings- en hersteloperaties optimaal gefaciliteerd kunnen worden na de ontruiming van de gebruikers van het getroffen gebouw.

Wij staan bekend om onze uitegebreide kennis van criminele en terroristische Modus Operandi en het doorgronden van (complexe) processen. Hierdoor weten wij welke variabelen van invloed zijn op de weerbaarheid van uw organisatie tegen een explosie. Doorgaans is een explosie niet het enige risico dat uw organisatie loopt. Wij bekijken uw security integraal, zodat bouwelementen vaak een gecombineerde wering krijgen, zoals explosiewering in combinatie met kogelwering, brandwering en/of inbraakwering. Onze jarenlange ervaring resulteert in een hoger beveiligingsniveau, gebaseerd op gefundeerde beslissingen.

Naast het verzorgen van een veilige Stand-off zone tegen explosies van buitenaf, zorgen we dat met goede toegangscontrole een explosie van binnenuit onmogelijk wordt gemaakt.

staalwand-ballistisch-test-explosiewering

Beste oplossing voor de beste prijs

Wij geloven in ‘standaard waar het kan, maatwerk waar het moet’. Soms zijn we genoodzaakt om maatwerk toe te voegen om werkelijk effectief te zijn tegen de gedefinieerde aanvalsscenarios met explosieven. Deze aanpak levert altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding.  

Voorwaarde is wel dat de effectiviteit van alle gebruikte explosiewerende maatregelen theoretisch onderbouwd én in de praktijk bewezen is. Onze standaardoplossingen zijn afkomstig van leveranciers van wereldklasse en hebben hun waarde ruimschoots aangetoond. Onze maatwerk explosiewerende (deel)oplossingen worden uitvoerig getest met shock tubes of in open veldtesten in Nederland en/of het buitenland. We hebben ruime ervaring op het gebied van praktijktesten met contactladingen en snijladingen op deuren, ramen en wanden. 

Explosiewerende ramen en deuren moet ook gezond, comfortabel en duurzaam zijn. Bouwfysische eigenschappen zoals daglicht, akoestiek, ventilatie, thermisch binnenklimaat, zonwering, materiaalgebruik en bijvoorbeeld energie prestatie coëfficiënt (EPC) hebben een directe relatie met ramen en beglazingDuurzame ambitie wordt inzichtelijk gemaakt met BREEAM, LEED en GPR-Gebouw. BENG en WELL spelen ook een belangrijk rol bij keuzes voor ramen en beglazing. In samenwerking met uw architect of bouwadviseur inventariseren wij deze aspecten en nemen deze mee in het ontwerp van de ramen en deuren.  

stalen plaat uit mangat na ballistische test explosiewering

Normering van explosiewerende maatregelen

Mactwin is een kennisbedrijf. We steken veel energie in het vergaren, delen en borgen van kennis over explosiewering; binnen onze organisatie en daarbuiten. Dit ziet u terug in de deskundigheid en betrokkenheid waarmee onze experts uw oplossing implementeren.

Er zijn geen normeringen voor wering en bescherming tegen contact- en snijladingen die direct op gevelelementen zoals deuren en ramen, maar ook muren worden geplaatst. Mactwin heeft ervaring opgedaan met praktijktesten om het effect en bezwijkverloop te onderzoeken met als doel de juiste maatregelen te kunnen inzetten.

Voor explosies op afstand zoals autobommen en industriële explosies zijn wel normeringen opgesteld. Bijvoorbeeld de Europese normen EN 13123, EN 13124 en  EN 13541. Daarnaast gebruiken we waar nodig de Amerikaanse GSA-TS01:2003 en ISO standaarden ISO 16934 en ISO 16943. Echter, een genormeerd product zegt nog niets over de kwaliteit van uw totale wering. Wij zorgen dat alle maatregelen in balans en samenhang met elkaar zijn opgebouwd, zodat u altijd de weerstand en veiligheid kunt bieden die voor uw organisatie belangrijk zijn. Wilt u weten hoe wij verder gaan waar de normering ophoudt? Neem dan gerust contact met ons op!

Weerstandsklasse van explosiewerende middelen

Voor de definitie van weerstandsklassen zijn een aantal factoren van belang; denk hierbij aan het formaat van gebruikte beglazing, afstand van explosief tot doelwit (Stand-off), hoeveelheid/gewicht explosieven, de piekdruk, impuls en de duur van de impuls. Ook de mate van splintervorming aan de veilige zijde en de mate waarin bijvoorbeeld een wand uiteenvalt onder druk zijn bepalend voor het veiligheidsniveau.  

 Afhankelijk van uw risicoprofiel kiezen wij samen met u de weerstandsklasse die uw situatie vereist en die past bij uw ambitie. 

VBIED vrachtwagen ontploffing autobom explosiewering

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing. 

Ook interessant voor u?

Go to Top