Onze dienstverlening

Met goede brandbeveiliging kunt u veel leed en schade worden voorkomen. Mactwin Security kan u op dit gebied volledig ondersteunen.

Brand in uw bedrijf. Een vreselijke gedachte. Om schade door brand te voorkomen, zijn goede brandbeveiligingsmaatregelen nodig. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden brandmeld- en ontruimingsinstallaties.

Om u zo goed mogelijk te ontzorgen, onderhouden wij in het ontwerptraject het contact met de brandweer. Natuurlijk verzorgen we ook de certificering en het beheer & onderhoud van uw brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Tevens organiseren wij trainingen voor uw beheerders van de brandmeldinstallatie en helpen wij u met het schrijven van ontruimingsplannen en het maken van vluchtwegplattegronden.

Effectieve en Stabiele Brandmeldinstallatie

Brandbeveiliging en handbrandmelder

Een brandmeldinstallatie signaleert een brand in een zo vroeg mogelijk stadium en geeft zo min mogelijk nodeloze alarmmeldingen. Of een brandmeldinstallatie doeltreffend en stabiel is, hangt onder andere af van het te verwachten type brand, de gekozen melders, aanwezige storingsbronnen en de omgang met de installatie. Onderkenning van al deze factoren en de koppeling met de bedrijfsprocessen leveren keer op keer een prettig werkende, stabiele brandmeldinstallatie.

Snelle Ontruiming Noodzakelijk

Als er onverhoopt een brand uitbreekt, moeten mensen het pand zo snel en ordelijk mogelijk verlaten. Een ontruimingsinstallatie, een goed doordacht ontruimingsplan, heldere vluchtwegplattegronden en het regelmatig oefenen van een ontruiming zijn dan essentieel.

Mactwin helpt u met het schrijven van ontruimingsplannen, het maken van vluchtwegplattegronden en het ontwerpen, installeren en onderhouden van ontruimingsinstallaties.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.