Security maatregelen beoordeeld met audit

Met een security audit worden uw security en safety maatregelen beoordeeld en getoetst op naleving en effectiviteit. Onze consultants zetten, afhankelijk van uw wensen, nieuwe audits op, optimaliseren uw bestaande audits of voeren de audits uit met behulp van audit software. Snel en consistent. Met behulp van de de software kunnen we bovendien benchmarks opstellen waarin verschillende audits in tijd en/of van vergelijkbare vestigingen met elkaar worden vergeleken.

Abonnement

Om u optimaal te ontzorgen, kunt u een abonnement afsluiten voor het periodiek uitvoeren van security audits. Op basis van de verzamelde informatie rapporteren wij over de status van uw security maatregelen en de naleving van procedures. Via onder andere dashboards geven wij inzicht in tendensen en voortgang van verbeterdoelen.

Risicosimulatie:
de Proef op de Som

Een risico-simulatie is een specifieke auditvorm (vergelijkbaar met de bekende penetratietesten uit de IT sector) waarbij verschillende criminele aanvalscenario’s ten uitvoer worden gebracht. Een deskundig en ervaren testteam van Mactwin voert de simulatie uit en beoordeelt in hoeverre de technische maatregelen en de mensen in de organisatie doen wat ze moeten doen.

Een risico-simulatie geeft inzicht in de samenhang van getroffen securitymaatregelen en daarmee in het feitelijke securityniveau van een onderneming.

Audit Storyboard

De resultaten en het exacte verloop van een risicosimulatie kunnen wij op verzoek weergeven middels een ‘Audit Storyboard’. Daarin geven we, bijna van minuut tot minuut, het verloop van de scenario’s, de bijbehorende reacties van betrokken medewerkers en de werking van de techniek weer. Compleet met een tijdslijn, foto’s en eventueel filmmateriaal. Zo is precies duidelijk wanneer wat gebeurde en met welk resultaat.

Voor u kan het audit storyboard een belangrijk middel zijn om uw (beveiligings)medewerkers inzicht te bieden in waar de zogenaamde ‘zwakke schakels in de beveiliging’ zitten. Dit inzicht creëert het benodigde draagvlak voor verandering of verbetering.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.