In control met de Security Polygon Methodiek

Het definiëren en implementeren van effectieve samenhangende security maatregelen is complex en vergt een behoorlijke investering in tijd en geld. Met de Security Polygon Methodiek kunt u efficiënt en vooral consistent uw beveiligingsvraagstuk oplossen.

Samenhangende en Gebalanceerde Maatregelen

De Security Polygon Methodiek is een goed hulpmiddel wanneer u uw gebouw wilt indelen in security gebieden op basis van de aanwezigheid van waardevolle goederen, informatie en/of processen in het desbetreffende gebied. Door het juist positioneren van de security gebieden in gebouwen en op terreinen kan een gelaagde beveiliging – ook wel ‘multi-layer of defense’ worden opgebouwd.

Binnen de Security Polygon Methodiek zijn Best Practices ontwikkeld voor de beveiliging van een bepaald type zone (zoals terrein, publiek, standaard, secure en high secure) voor een bepaald type gebouw. Aangegeven wordt welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om bijvoorbeeld van een standaard naar een high secure zone te gaan. Door het toepassen van het Security Polygon bent u verzekerd van samenhangende en gebalanceerde maatregelen.

Instrument voor security-en facilitair managers

Met het Security Polygon pakt u uw beveiligingsvraagstuk zeer gestructureerd en consistent aan.
Hierdoor bent u verzekerd van samenhangende en gebalanceerde maatregelen en blijft u op security gebied in control.

Security Polygon is een ideaal instrument voor de security- en facilitair manager, ondermeer om:

   • security maatregelen te ontwerpen voor een gebouw
   • in te zetten als toetsingskader tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfases
   • met gebruikers van panden te communiceren over de beveiliging van werkzaamheden, processen en afdelingen
   • de noodzakelijke security awareness te creëren