Security Management met SMS

Beveiligingstechniek kan effectiever worden ingezet als de verschillende onderdelen met elkaar geïntegreerd worden. Hierdoor kunnen de security systemen samenwerken en wordt de eindgebruiker op een voor hem of haar eenduidige en heldere wijze ondersteund vanuit één centrale managementconsole. En dat biedt veel praktische voordelen.

Integraal beveiligen met een Security Management Systeem

Een Security Management Systeem zorgt voor een slimme, integrale beveiliging van bedrijven. Dit gebeurt op een dynamische manier, want moderne beveiligingssystemen werken samen met uw eigen systemen, zoals die voor klimaatbeheersing, bezoekersbeheer of HRM. Een Security Management Systeem (SMS) verzorgt de koppeling van de individuele systemen in bedrijven en maakt centrale bediening (vanuit één applicatie) van deze systemen mogelijk.

Voordelen van integratie

Wat is nu het grote voordeel van een Security Management Systeem voor bedrijven? Doordat data uit verschillende bronnen wordt gecombineerd, worden de systemen intelligenter en daardoor effectiever. Ook kan een hoger beveiligingsniveau worden bereikt.

Bovendien kunnen alle individuele systemen nu bediend worden vanuit één applicatie. Er is geen diepgaande kennis van de onderliggende beveiligingssystemen meer nodig; enkel kennis van het SMS.

Enkele voorbeelden van (eenvoudige) integraties:

  • In of uit dienst betekent automatisch in of uit het toegangsbeheersysteem.
  • Niemand meer aanwezig? Dan gaan het licht en de verwarming automatisch uit.
  • Bezoekers worden gastvrij onthaald omdat ze al in het toegangsbeheersysteem staan.
  • Bij het aanbieden van een toegangspas wordt automatisch een snapshot van de persoon gemaakt.

Wanneer heeft u een Security Management Systeem nodig?

Met een Security Management Systeem kunnen verschillende (beveiligings)systemen worden gekoppeld en centraal worden bediend. Sommige Security Management Systemen hebben een filterende werking en kunnen alarmen genereren bij events in bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen. Hierover kan onze specialist u meer informatie geven.

Er zijn verschillende Security Management Systemen (SMS) beschikbaar. Sommige systemen zijn open voor koppelingen met systemen van andere merken, andere SMS systemen zijn volledig gesloten. Hoe opener, hoe meer slimme koppelingen en logica ingebouwd kunnen worden. Hierdoor werken uw systemen efficiënter samen en worden risico’s beter beheerst.

Een Security Management Systeem is vooral geschikt voor bedrijven en organisaties met een beperkte complexiteit en verscheidenheid aan beveiligingssystemen. De investering in een SMS is beperkt en het rendement – in de vorm van meer intelligentie en een hoger beveiligingsniveau – is groot.

Nog Slimmer: Situatiemanagement

Schema vergelijking SMS en PSIM

Is in uw organisatie sprake van risicovolle processen en is de kans groot dat incidenten uitgroeien tot crisissituaties? Of wilt u allerlei dagelijkse situaties en processen vertalen naar automatische workflows, waardoor deze zonder tussenkomst van medewerkers worden uitgevoerd? Dan is een Physical Security Information Management (PSIM) Systeem wellicht een betere oplossing. Een PSIM integreert safety en security systemen én procedures.

SMS of PSIM?
Wilt u weten welk van deze systemen voor uw situatie het meest geschikt is?
Lees dan dit artikel:

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.