Wat bereikt u met toegangscontrole?

U wilt bepalen wie, waar en wanneer naar binnen mag. U wilt weten wie zich op een bepaald moment in het gebouw of op uw terrein bevinden of u wilt op afstand toegang kunnen verlenen. Een toegangscontrolesysteem kan hiervoor een geschikte oplossing zijn. Mits u goed weet wat u wilt bereiken, wat de nevendoelstellingen zijn en of een toegangscontroleoplossing wel past bij de cultuur van uw organisatie.

Een nieuw toegangscontrolesysteem heeft een grote impact op de organisatie. Alleen indien u de probleemgebieden vroegtijdig onderkent en passende maatregelen treft, wordt uw toegangsbeheer een succes.

Welke oplossing is geschikt?

Welke toegangscontroleoplossing voor u het meest geschikt is, hangt af van veel factoren. Voorop staat dat het systeem aansluit bij uw doelstellingen en het gewenste beveiligingsniveau. Ook is het van belang dat het gekozen systeem uw bedrijfsproces niet belemmert. Zo staat gastvrijheid soms haaks op toegangsbeheer. De effectiviteit van een toegangscontrolesysteem staat of valt met het maken van de juiste keuzes en een gedegen implementatie.

Met het Mactwin BIESSTM stappenplan, inclusief hulpmiddelen, helpen wij u om succesvol een toegangscontrolesysteem te implementeren dat aansluit bij uw behoeften, gestelde doelen en specifieke omstandigheden.

Toegangsbeheer & identificatie

Binnen een toegangscontroleoplossing worden personen of bijvoorbeeld een voertuig geïdentificeerd, waarna toegang wordt verleend. Het is belangrijk om goed na te denken over de te gebruiken identificatiemethode en -middelen. De keuze is medebepalend voor onder andere de werking, het beveiligingsniveau en de gebruikersvriendelijkheid van het systeem. Identificatie kan plaatsvinden aan de hand van onderstaande drie principes, of een combinatie daarvan:

Met een code tableau op of naast een deur kunt u toegangen vrij eenvoudig voorzien van een vorm van toegangscontrole. Alleen degene die de pincode weet, kan de deur openen. Dit is meteen ook een nadeel; de pincode kan worden doorgegeven. Gecombineerd met een andere identificatiemethode kan een hoger beveiligingsniveau worden bereikt.

Passen of tags worden veel gebruikt om toegang te regelen. Wanneer u hiervoor kiest, is het belangrijk dat u de juiste pas/tag en het bijbehorende communicatieprotocol selecteert. Lees meer over kaarttechnologieën.

Bij biometrische identificatie wordt de identiteit van een persoon vastgesteld en vastgelegd aan de hand van lichaamskenmerken, zoals een vingerafdruk. Het is over het algemeen een erg betrouwbare identificatiemethode. Lees meer over biometrie.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen uw wens graag naar een passende oplossing.