Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Mactwin heeft met de grootste zorgvuldigheid haar websites samengesteld en zal deze voortdurend bijwerken en van actuele informatie voorzien. Mactwin accepteert echter geen verantwoordelijkheid en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Mactwin is bovendien in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website aanwezige informatie. Noch is Mactwin aansprakelijk voor de gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie op deze website.

Mactwin garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of informatieaanvragen tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische post.

Copyright

De inhoud van deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons en software is eigendom van Mactwin. De toegang tot de website en het gebruik ervan (printen en downloaden) is alleen bedoeld voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Gebruik voor commerciële doeleinden is slechts toegestaan wanneer Mactwin u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Kopiëren of reproduceren van (delen van) deze website is verboden. Indien u de inhoud van deze website toch wilt reproduceren of op andere wijze wilt gebruiken, heeft u hiervoor toestemming nodig van Mactwin.