Toegangsbeheer anno 2018

Een van de belangrijke trends in security is dat beveiligingssystemen steeds meer integraal worden beheerd. Dat geldt voor toegangsbeheer, maar ook voor camerabeveiliging of gebouwautomatisering. Dat is niet alleen praktisch, het biedt ook extra mogelijkheden waardoor toegangsbeheer anno 2018 een stuk slimmer en gebruiksvriendelijker is.

Lange tijd werden beveiligingssystemen naast elkaar gebruikt en dat was de gewoonste zaak van de wereld. Inmiddels is het, door de toegenomen integratiemogelijkheden, steeds eenvoudiger geworden om functionaliteiten van deelsystemen te combineren. Het voordeel hiervan is niet alleen dat het beveiligingsniveau hoger wordt, maar ook het gebruiksgemak neemt toe. Door toegangscontrolesystemen te combineren met externe systemen worden ze slimmer en hoeven we als mens minder handelingen te verrichten. Het beveiligingssysteem is minder ‘aanwezig’. Een modern beveiligingssysteem beïnvloedt de gastvrijheid niet nadelig en heeft een ‘open’ uitstraling. Om u een idee te geven van hoe dat er in de praktijk uitziet, volgen hier drie praktijkvoorbeelden.

1. Gebruik maken van biometrie

Door biometrische identificatiesystemen toe te voegen aan toegangsbeheer wordt het beveiligingsniveau verhoogd. Bovendien is er geen apart identificatiemiddel meer nodig, denk bijvoorbeeld aan de irisscanners op Schiphol of de handpalmlezers bij de poort van een logistiek bedrijf. Tegelijkertijd kan de inzet van biometrie het identificatieproces versnellen, zoals bij Schiphol.

Een andere vorm van biometrie is gezichtsherkenning. Video Management Systemen (VMS) worden al vaak gekoppeld aan toegangsbeheer. Voorbeelden zijn het opschakelen van een camera of het opnemen van beelden wanneer iemand een ongeldige toegangspas aanbiedt en het terugzoeken van beelden op basis van events in het toegangsbeheersysteem. De algoritmes voor gezichtsherkenning worden steeds krachtiger en kunnen met vrijwel iedere (IP) camera worden gebruikt. Zo is het al mogelijk om op enkele meters afstand een persoon te herkennen met een gangbare IP-camera.

Door een dergelijke integratie ontstaat ‘ongemerkt toegangsbeheer’. Na de gezichtsherkenning geeft het VMS opdracht aan het toegangsbeheersysteem om een deur te openen. Uiteraard moeten er wel maatregelen worden genomen om de privacy te waarborgen en moet duidelijk worden vastgelegd waarvoor de gegevens worden gebruikt en hoe ze zijn beveiligd. Er worden immers persoonsgegevens verwerkt.

2. Ontvangst op het bedrijfsterrein

Hoe mooi is het dat als je aankomt bij een parkeerterrein of -garage, je automatisch begeleid wordt naar een vrije plek. Ondertussen ontvangt de gastheer of -vrouw een melding dat zijn of haar bezoek gearriveerd is. Dat is toch een stuk vriendelijker dan dat de bezoeker uit zijn autoraam moet hangen voor de intercom? Deze vorm van toegangsbeheer, waarbij speciale kentekencamera’s en eventueel externe facilitaire of HRM pakketten gecombineerd worden met toegangsbeheer, is niet alleen gastvrij maar ook efficiënt én veilig. Wanneer iets niet klopt, wordt dit meteen gesignaleerd en kan zo nodig menselijke interventie plaatsvinden. Wel moeten de gegevens van de bezoeker, zoals zijn kenteken, vooraf ergens ingevoerd worden. En ook in dit voorbeeld worden persoonsgegevens verwerkt en moeten er dus maatregelen worden getroffen om deze te beschermen.

Volg ons op Linkedin

3. Mobile Access

Vroeger maakten we gebruik van sleutels en kreeg de beheerder een hoofdsleutel. Daarna kwamen er toegangspassen, al dan niet met pincodes. Een enorme stap voorwaarts want hierdoor kon de toegang ook in tijdsvakken worden ingedeeld. Aan een codekaart kan immers een bepaalde geldigheid worden meegegeven. Een bijkomend voordeel van deze stap voorwaarts is de mogelijkheid om nu achteraf rapportages te kunnen maken. Sinds kort kunnen we nog een nieuw identificatiemiddel toevoegen aan deze lijst: de smartphone.

Het gebruik van een smartphone als identificatiemiddel, oftewel Mobile Access, is gebaseerd op een cloud-dienst die gekoppeld is aan het toegangsbeheersysteem. Mobile Access gaat verder dan alleen de NFC-zender van het toestel gebruiken en de code in het toegangsbeheersysteem bekend maken. De kracht zit ‘m in de koppeling (integratie) van het toegangsbeheersysteem met een cloud-gebaseerde uitgifte van ‘virtual credentials’. Vanuit het toegangs­beheersysteem kan een (virtueel) toegangsmiddel naar iemand worden verstuurd dat gebruikt kan worden om toegang te krijgen. Dit kan ook een tijdelijke bezoekerspas zijn.

Mobile Access heeft de volgende voordelen:

  • Het is niet langer nodig om eerst een pasje te ontvangen.
  • Het gebruiksgemak is groot door de langere leesafstand. Op een afstand van enkele meters is het nu mogelijk om een deur (handenvrij) te openen. Dit bespaart een handeling.
  • Het bespaart een plastic pas en belast het milieu daardoor minder.

Open als het kan, gesloten als het moet

Bij moderne beveiliging staat gastvrijheid centraal en zijn beveiligingsmaatregelen zoveel mogelijk onzichtbaar. Door een zorgvuldige verdeling van ruimtes (zones) in risicoklassen kunnen publieke en semipublieke gebieden afgesloten worden van de beveiligde ruimtes, zonder dat iedereen door toegangspoortjes hoeft te worden geleid. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de Octagon™ Security methodiek. Daar waar nodig kunnen aanvullende toegangs­controlemaatregelen worden toegepast door technologieën zoals gezichtsherkenning te combineren met paslezers en/of pincodes. Op deze manier wordt het gewenste beveiligingsniveau gegarandeerd, zonder dat men geslotenheid en controle ervaart.