Open én veilige campus NHTV – Breda University of Applied Sciences

De NHTV had al een tijd de wens om alle studenten en medewerkers op één locatie te huisvesten. Met de aankoop van het oude klooster naast het huidige hoofdgebouw, kan deze wens worden gerealiseerd. De komende jaren wordt niet alleen dit klooster verbouwd, maar worden ook de bestaande gebouwen en het terrein flink opgeknapt. In 2020 zal de open én veilige NHTV campus een feit zijn.

NHTV is de Bredase onderwijsinstelling voor wo- en hbo-opleidingen op het gebied van games, media, hotel, facility, logistiek, mobiliteit, toerisme, stedenbouw en vrije tijd. De school kent 5 academies waar in totaal zo’n 7.500 studenten studeren. Op dit moment zijn de academies verdeeld over meerdere gebouwen in Breda. Vanaf het studiejaar 2020-2021 kunnen studenten studeren op de prachtige nieuwe NHTV campus. Een parkachtig terrein met drie gebouwen waarin alle opleidingen en de stafafdelingen zijn gevestigd. Een daarvan is het oude klooster dat dit voorjaar door de laatste nonnen werd verlaten.

Open én veilige campus

Om een veilige leer- en werkomgeving te realiseren, neemt NHTV passende beveiligingsmaatregelen. “Hoewel studenten zich nu heel veilig voelen, is een veilige campus zeker niet vanzelfsprekend”, vertelt Tim van Leeuwen, Manager Accommodation, Facility and Planning bij NHTV. “Met de grote verbouwingen voor de deur, vonden we het dan ook belangrijk om een aangepaste beveiligingsvisie te ontwikkelen.” Astrid Vermee, safety en security medewerker bij NHTV, vult aan: “De nieuwe campus krijgt een open karakter. Dat vinden we belangrijk voor studenten, medewerkers en omwonenden. Het terrein en delen van de gebouwen zullen straks ook toegankelijk zijn voor buitenstaanders, zoals buurtbewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld sporten in onze sportfaciliteiten en eten in ons restaurant. Bovendien lopen er openbare fietspaden over de campus richting het centrum van Breda.”

Inventarisatie en analyse risico’s en incidenten

Vanwege de waarde die NHTV hecht aan het open karakter, luidt de nieuwe beveiligingsvisie: Open als het kan, gesloten als het moet. Om invulling te geven aan deze visie heeft NHTV Mactwin in de arm genomen. Harold de Kruijs, consultant bij Mactwin: “Een open campus met allerlei faciliteiten is ook aantrekkelijk en toegankelijk voor  ongewenste personen. Door de toegenomen schaalgrootte van de nieuwe campus kan de mate van betrokkenheid afnemen en de anonimiteit van bezoekers/gebruikers toenemen. Sociale controle wordt hierdoor mogelijk minder. Echter, omdat de risico’s overzichtelijk zijn en er geen omvangrijke incidentenhistorie is, kiezen we in beginsel voor een beveiligingsniveau waarbij toegankelijkheid en veiligheid optimaal in balans zijn. Openheid staat nog altijd voorop en dat impliceert al het één en ander. Bijvoorbeeld dat de toegang tot de gebouwen níet via toegangspoortjes verloopt en dat de campus niet bomvol komt te hangen met camera’s die alles en iedereen kunnen zien.”

Volg ons op Linkedin

Octagon met risicogebieden

Na de inventarisatie en analyseronde heeft Mactwin voor de drie gebouwen een Security Octagon gemaakt; een visuele indeling van het gebouw in risicogebieden. Zo zijn er in ieder gebouw ruimtes die toegankelijk zijn voor iedereen, onderwijsgebieden, kantoorruimtes die alleen voor medewerkers toegankelijk zijn en ruimtes met technische installaties of waardevolle en dus attractieve goederen. Voor iedere mogelijke overgang zijn later in het Octagon de beveiligingsmaatregelen ‘ingetekend’. Maatregelen die passen bij het risicoprofiel en de gewenste open cultuur van NHTV.

“Bij de keuze van maatregelen stonden flexibiliteit en toekomstvastheid centraal”, aldus Tim van Leeuwen. “We beginnen met een minimale hoeveelheid maatregelen, maar we willen wel de mogelijkheid hebben om op ieder gewenst moment te kunnen opschalen. Verder hebben we gekozen voor situatiegerichte beveiliging. De fysieke beveiliging van de gebouwen wordt zodanig ingericht dat het gebouw, de gebouwdelen of de ruimtes alleen op slot zijn wanneer dit nodig is. Maar op bepaalde tijden, zoals in de nacht en vroege ochtend, willen we meer gesloten zijn; dan zal er een hoger beveiligingsniveau gelden. Ook de ruimtes met attractieve spullen, zoals de gaming labs, worden zwaarder beveiligd. Met deze passende beveiligingsmaatregelen wordt een veilige werk- en leeromgeving gecreëerd en zorgt NHTV voor bescherming van eigendommen en beperking van de kans op vernielingen.”

Sociale veiligheid buitenterrein

Bij het ontwerpen van de campus is veel aandacht uitgegaan naar de sociale veiligheid op het buitenterrein. De zichtbaarheid op het terrein en rondom de gebouwen is belangrijk om bijvoorbeeld vandalisme te voorkomen en het veiligheidsgevoel te verhogen van de mensen die over het terrein lopen of fietsen. Daarom wordt voldoende terrein- en buitenverlichting aangelegd, worden nissen en portiekachtige situaties vermeden en blijft de beplanting laag.

Enorme uitdaging

Het team van Tim van Leeuwen staat voor een grote, maar leuke uitdaging. Drie jaar lang verbouwen en verhuizen. En dan in 2020 een nieuwe en veilige campus opleveren. Tim van Leeuwen: “De expertise die Mactwin in de opstartfase heeft ingebracht, was erg waardevol. Daarmee is de basis gelegd voor een open én veilige campus.”