De mogelijkheden van IP over Coax

De enigszins ouderwetse coaxkabel gebruiken voor het verzenden van digitale signalen van netwerkcamera’s, klinkt wellicht onlogisch. Toch kan dat in de praktijk een prima oplossing zijn. 

Tot 1990 liep het dataverkeer tussen computers via coaxkabels. Ook de signalen  van  analoge  beveiligingscamera’s  liepen  standaard  via  dit  kabelnetwerk.   Inmiddels   zijn   en   worden   veel   analoge   camera’s   vervangen  door  digitale  versies,  netwerkcamera’s.  Deze  sturen  hun  digitale signaal standaard over netwerkkabels; direct naar een recorder of   naar   een   switch   in   het   netwerk.   Wanneer   u   een   analoog   camerasysteem  vervangt  door  een  digitaal  systeem,  moet  u  dus  niet  alleen de camera’s vervangen, maar ook de bekabeling. Althans, dat lijkt het meest voor de hand liggend.

Toch hoeft dat niet altijd. Er zijn twee redenen waarom het soms beter is   om   de   bestaande   coaxbekabeling   te   hergebruiken   voor   het   overbrengen  van  de  digitale  camerasignalen.  We  noemen  dit  ‘IP  over  coax’.

Kostenbesparing realiseren

De    eerste    reden    is    het    kostenplaatje    van    de    vervangingswerkzaamheden.  Want  als  de  kabels  in  complex  lopende  kabelgoten  liggen, zijn weggewerkt in muren of vloeren of buiten onder de grond liggen,  dan  kunnen  de  totale  vervangingskosten  wel  eens  flink  hoog  uitpakken. Dit ondanks het feit dat netwerkkabels goedkoper zijn dan coaxkabels.

Voor  IP  over  coax  zijn  wel  converters  nodig  aan  beide  zijden  van  de  coaxkabel.  Deze  converteren  het  netwerksignaal  naar  een  signaal  dat  kan worden overgedragen via de 2-aderige coaxkabel. Deze techniek is overigens  niet  nieuw.  Internetproviders  passen  het  al  jaren  toe  om  televisie- en internetsignalen door te geven aan woningen. Weliswaar gaat   het   daarbij   om   slechts   één   verbinding,   terwijl   het   bij   een   camerasysteem  vaak  om  meerdere  verbindingen  gaat.  Dit  betekent  dat  er  meerdere  converters  of  multi-converters  nodig  zijn.  Dit  brengt  extra  kosten  met  zich  mee  en  u  moet  zich  natuurlijk  afvragen  of  de  kosten  hiervoor  opwegen  tegen  de  kosten  die  gemoeid  zijn  met  het  vervangen van de coaxbekabeling.

Volg ons op Linkedin

Als afstand een probleem oplevert

Een tweede reden om de bestaande coaxbekabeling te hergebruiken is  het  feit  dat  met  netwerkkabels  maar  een  beperkte  afstand  kan  worden   overbrugd.   Is   die   afstand   groter   dan   100   meter,   dan   is   netwerkkabel  niet  meer  geschikt.  Met  coax  kunnen  in  één  keer  grote  afstanden – tot wel 1500 meter – worden overbrugd. Is er sprake van dit soort   langere   afstanden,   dan   is   het   dus   beslist   beter   om   de   coaxbekabeling   te   behouden.   In   dit   geval   zijn   niet   de   kosten   doorslaggevend,   maar   is   IP   over   coax   gewoon   de   enige   juiste   oplossing. Wel moet u rekening houden met het feit dat de converters voor  dit  soort  grote  afstanden  voedingen  nodig  hebben.  Soms  aan  beide  zijden.  Gelukkig  werden  analoge  camera’s  decentraal  voorzien  van voedingen. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Met de juiste converters  kunnen  ook  uw  nieuwe  camera’s  voorzien  worden  van  Power over Ethernet, eigenlijk dus Power over Coax.

Coax – helemaal zo gek nog niet

Het  is  dus  lang  niet  altijd  nodig  om  de  bestaande  coaxbekabeling  te  vervangen  als  u  overstapt  op  een  digitaal  camerasysteem.  De  totale  vervangingskosten  of  de  te  overbruggen  afstanden  kunnen  redenen  zijn om de coaxbekabeling te hergebruiken. Natuurlijk kan dit alleen als de bestaande bekabeling nog in goede staat verkeert. Ook mogen er in de verbinding geen analoge versterkers worden gebruikt. IP over coax kan kostenefficiënt zijn en is soms zelfs een noodzakelijke oplossing vanwege de grote afstanden die overbrugd moeten worden. Het hergebruiken van een bestaande en nog in goede staat verkeren-de infrastructuur, is bovendien goed voor het milieu.

COAXKABEL heeft een centrale geïsoleerde ader met daaromheen een mantel van koper die zorgt voor een vorm van afscherming. In basis is coax een 2-aderige kabel. Er zijn verschillende diktes van coaxkabel beschikbaar. Voor het overbruggen van grote afstanden, is dikkere (en duurdere) kabel beschikbaar.

NETWERKKABEL wordt ook wel twisted pair kabel genoemd vanwege de specifieke draaiing van 8 individuele aders in paren van twee. Hierdoor zijn hoge snelheden mogelijk, inmiddels tot wel 10Gbit/s. Dit type kabel is goedkoper dan een coaxkabel.