Kostenbesparing door vervangen van mechanische cilinders

Draadloze elektronische cilinders en beslag winnen snel terrein van de traditionele mechanische sluitsystemen. Dat is niet zo vreemd, want draadloze elektronische cilinders (als onderdeel van een elektronisch toegangscontrolesysteem) bieden veel meer flexibiliteit en een hoger beveiligingsniveau. Bovendien kan het kosten besparen.

Mechanische sleutelsystemen worden nog steeds toegepast. Soms in combinatie met een toegangscontrolesysteem op enkele belangrijke (buiten)deuren. Toch kennen mechanische sleutelsystemen wel wat nadelen, zeker ten opzichte van een meer flexibel elektronisch toegangsbeheersysteem.

Mechanische sleutelsystemen: de nadelen

Om te beginnen is het beheer van een mechanisch sleutelsysteem tijdrovend en dus kostbaar. Meestal zijn er enkele verschillende niveaus van sleutels gedefinieerd. De beheerder van het sluitplan moet bijhouden wie welk niveau sleutel krijgt en aan wie een sleutel is uitgegeven. Raakt een sleutel verloren, dan moeten eigenlijk alle cilinders op dat niveau worden vervangen. Helaas gebeurt dit in de praktijk lang niet altijd. Ook wordt – vanwege het gewenste beveiligingsniveau – bewust gekozen voor (duurdere) sleutels met sleutelpatent. Echter na een bepaalde periode verlopen deze patenten, waarna de sleutels bij iedere willekeurige sleutelmaker zijn bij te bestellen. Hierdoor ontstaat een beveiligingsrisico dat men juist wilde voorkomen. Verder is het met mechanische sloten niet mogelijk om de toegang voor bepaalde personen buiten werktijd te beperken. Toegangsrechten kunnen uitsluitend worden gegeven of weer worden ingenomen door een sleutel uit te geven of weer in te nemen. Mechanische sleutelsystemen zijn dus duur en lastig te beheren. Ze zijn bovendien lang niet altijd waterdicht en er is geen zicht op wie welke deuren opent.

Volg ons op Linkedin

De voordelen van draadloze, elektronische cilinders

Goed toegangsbeheer begint vaak met een toegangsbeheersysteem op de meest essentiële deuren, zoals de buitendeuren. Minder gebruikte deuren worden uit kostenoogpunt nog niet aangepast. Juist voor deze deuren zijn draadloze elektronische cilinders en beslag een uitkomst. Als onderdeel van een toegangsbeheersysteem kunnen gebruikers dan met één sleutel of pas zowel de buitendeur als de binnendeuren waarvoor ze geautoriseerd zijn, openen. De beheerder ziet in één oogopslag wie rechten heeft tot welke deuren. Daarnaast is het aanpassen van rechten voor een gebruiker of groep van gebruikers een kwestie van een druk op de knop. Pasjes die niet worden ingeleverd bij uitdiensttreding of die zijn zoekgeraakt, kunnen per direct worden geblokkeerd. Zet u de aanschaf en beheerkosten van een elektronisch beheersysteem af tegen de kosten van een mechanisch sleutelsysteem, dan bent u veelal goedkoper uit. Zeker als u alle mogelijkheden en voordelen van elektronisch toegangsbeheer meeneemt. Het kostenvoordeel is het grootst wanneer toegangsbeheer in bestaande gebouwen uitgebreid moet worden.

Verschillende uitvoeringen

Draadloze elektronische sloten en cilinders zijn er in drie verschillende uitvoeringen:

  • Elektronische cilinder: alleen de cilinder hoeft vervangen te worden. Nadeel is dat de cilinder altijd met de hand omgedraaid moet worden.
  • Elektronische sluitplaat: alleen het bestaande beslag wordt vervangen door een met batterij gevoed systeem met paslezer. De aangeboden pas/tag in combinatie met de deurkruk activeert het slot.
  • Elektronisch slot: het bestaande slot in de deur wordt vervangen door een elektronische variant en op de deur wordt een paslezer geplaatst die verbonden is met het slot en het slot activeert. Hierdoor is men vrij in de keuze van het beslag.

Ombouwen is eenvoudig

De ombouw naar een elektronisch toegangsbeheersysteem is eenvoudig. Sloten kunnen in de regel behouden blijven en cilinders en beslag kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld. De bouwkundige aanpassingen zijn minimaal omdat de paslezer is geïntegreerd in het beslag of in de cilinder. Draadloze elektronische sloten werken op batterijen en dienen gemiddeld om de 2 tot 3 jaar vervangen te worden. Dit wordt automatisch vooraf aangegeven via het toegangsbeheersysteem.

Voordelen draadloze elektronische cilinders t.o.v. mechanische sloten:

  • Beheer is eenvoudig en overzichtelijk
  • Toegangsrechten kunnen eenvoudig worden aangepast
  • Pasjes/tags zijn aanzienlijk goedkoper dan sleutels
  • Geen levertijden voor uitgifte van sleutels
  • Volledig geïntegreerd in uw toegangsbeheersysteem
  • Nog maar één pas of tag voor alle deuren