Houd explosies buiten, met security lamellen

Een explosie heeft vaak veel slachtoffers en schade tot gevolg. Er kan sprake zijn van een terroristische aanslag, criminelen die explosieven gebruiken of een ongeval zoals in de petrochemie. Als een explosie een realistisch risico vormt, dan is het belangrijk om specifieke maatregelen te treffen om mensen te beschermen.

Een explosie heeft grote gevolgen voor gebouwen en de mensen in die gebouwen. Niet alleen het getroffen gebouw zelf, maar ook de aangrenzende of tegenoverliggende panden lopen vaak risico. Dit betekent dat er zowel gerichte maatregelen nodig zijn bij de organisatie die mogelijk het doel is, als ook bij de organisaties in de directe omgeving. Om de impact van dit soort incidenten te verkleinen en de veiligheid van mensen te borgen, is een integrale beveiligingsaanpak nodig. Een aanpak die gebaseerd is op de onderkenning van de dreiging, het verwachte (type en hoeveelheid) explosief en de afstand tot mensen en gebouwen.

Mactwin heeft enige jaren geleden al onderzoek gedaan naar oplossingen die kunnen worden ingezet om hoog risico objecten te beveiligen tegen dit soort dreigingen. Zo zijn er onder andere deuren en wanden die bestand zijn tegen de explosieven. Voor het beveiligen van (bestaande) ramen is Mactwin destijds een partnership aangegaan met het Engelse bedrijf Abbey Group om hun SecuraBlinds, zogenaamde explosiewerende lamellen, toe te passen in Nederland.

“SecuraBlinds zien eruit en kunnen gebruikt worden als gewone zonwerende verticale lamellen, die je zo vaak ziet in kantooromgevingen”, vertelt Brian Wilkins, directeur van Abbey Group International Limited. “Maar deze lamellen vangen ook de drukgolf op van een explosie. De positieve fase van de drukgolf duwt de lamellen in een split second dicht. Het raam aan de buitenkant kan in duizenden splinters uiteen breken, de lamellen houden al deze splinters en ander puin buiten. De SecuraBlinds zijn zelfs zo sterk dat het glas en puin in de zogenaamde negatieve fase van de drukgolf naar buiten wordt geworpen. We hebben dit uitvoerig getest met diverse hoeveelheden explosief materiaal. Ook bij het opblazen van maar liefst 500 kilo TNT op een afstand van 28 meter hebben de lamellen de druk en kracht van deze explosie volledig opgevangen.” Deze lamellen worden inmiddels toegepast bij diverse objecten in Nederland, in het financiële hart van Londen, in het Midden-Oosten en in conflictgebieden om overheidsgebouwen, kantoren en hotels te beschermen tegen de gevolgen van autobommen.

Volg ons op Linkedin

John van de Weijenberg, security specialist en projectmanager bij Mactwin, voegt hieraan toe: “We adviseren dit soort lamellen niet alleen om safety redenen, maar ook als beveiligingsmaatregel. Ze houden indringers tegen. De toepassing van deze bouwkundige oplossing zien we in Nederland vooral bij hoog risico objecten (zoals banken en cash centers), overheden, datacenters, musea en industriële bedrijven. Handig is ook dat de lamellen geschikt zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. We merken dat architecten enthousiast zijn over deze lamellen omdat ze het gevelaanzicht niet verstoren en er geen bouwvergunningen voor nodig zijn. Dit laatste in tegenstelling tot andere constructieve beveiligingsmaatregelen die vóór de gevel van een pand geplaatst kunnen worden om personen te beschermen tegen de gevolgen van een explosief.” 

Explosie werking
explosiewering met securablinds