9 Manieren van buitendetectie

Om te voorkomen dat indringers uw bedrijfspand binnenkomen, neemt u allerlei maatregelen. Fysieke barrières (zoals stevige ramen, deuren en sloten) en een alarmsysteem. Heeft u een terrein om uw pand, dan kunt u indringers nog eerder detecteren. Ze kunnen dan nog worden aangehouden voordat ze de kans krijgen om uw pand binnen te gaan. Er zijn verschillende buitendetectiesystemen beschikbaar. In dit artikel zetten we ze voor u op een rij.

Detectoren worden ingezet als onderdeel van een totaal inbraakbeveiligingssysteem; een systeem dat erop is gericht om indringers zo vroeg mogelijk te signaleren, ze vervolgens dusdanig lang te vertragen dat de opvolging plaats kan vinden binnen de vertragingstijd. Dit zijn de basisprincipes van OSVO, het door Mactwin ontwikkelde model waarmee effectieve inbraakbeveiliging ontworpen kan worden. Het zo vroeg mogelijk detecteren, begint bij voorkeur bij de buitenschil. Grofweg kunnen we systemen voor buitendetectie indelen in ondergrondse systemen, vrijstaande systemen en hek of  muur gerelateerde systemen.

1. Ondergronds detectiesysteem

Met een ondergronds systeem kunt u uw buitenterrein onzichtbaar beveiligen. Een ondergronds detectiesysteem werkt met drukmatten, trilsensoren of met vloeistof gevulde slangen en daaraan gekoppelde druksensoren. Het onzichtbare systeem wordt in de grond verwerkt en meet de  drukverschillen of trillingen die ontstaan zodra een indringer het terrein betreedt. De gemeten drukverschillen/trillingen worden geanalyseerd en zo nodig omgezet in een alarm. Deze systemen zullen een indringer vrijwel zeker detecteren; of de indringer nu loopt, springt, kruipt, rolt of gebruik maakt van loopplanken. De systemen zijn ongevoelig voor weersinvloeden, ze zijn onderhoudsarm en werken in vrijwel iedere ondergrond zoals grind, beton, asfalt en stelconplaten. Ze zijn bovendien geschikt voor heuvelachtig terrein. Wel is veel graafwerk nodig bij de aanleg. Dit maakt deze vorm van buitendetectie relatief duur. Wanneer u voor een ondergronds systeem kiest, dient u wel rekening te houden met de gevoeligheid van het systeem, bijvoorbeeld voor trillingen van zware vrachtwagens of treinen.

2. Schrikdraadsysteem op/aan hek of muur

Hekken (ook bestaande!) of muren kunnen vrij eenvoudig worden voorzien van een  schrikdraadsysteem. Een schrikdraadsysteem verwerkt op of in een hek of op een muur voorkomt dat een indringer over het hek of de muur kan klimmen; aanraken van het schrikdraad geeft de indringer een flinke schok. Tegelijkertijd detecteert het schrikdraad dat er iemand het hek beklimt en kan een alarm geven. Een nadeel is dat het een zichtbaar systeem is dat bovendien vrij eenvoudig te manipuleren is.

3. Microfoonkabelsysteem op (of in) hek

Een microfoonkabelsysteem werkt met een kabel die gevoelig is voor vervorming. Vervorming wekt een kleine spanning op. Een sensor aan het eind van de kabel detecteert deze vervorming. De kabel wordt geweven door het (gaas)hekwerk of kan er aan vastgebonden worden. Nadeel van dit, eveneens zichtbare, systeem is dat het gevoelig is voor vandalisme en manipulatie, net als voor trillingen.

4. Digitaal radarsysteem

Een digitaal radarsysteem is eenvoudig te installeren en legt als het  ware een ‘muur’ van radargolven (microgolven) om uw terrein. De onzichtbare radargolven detecteren beweging in het gebied dat door de golven wordt bestreken. Microgolven worden niet beïnvloed door wind, maar rondvliegende objecten kunnen wel een ongewenst alarm veroorzaken. De minimale omvang van een te detecteren object kan tegenwoordig veelal worden ingesteld.

5. Actief infraroodsysteem

Een actief infraroodsysteem werkt volgens het principe van het doorbreken van de infrarode lichtstraal. Een bron zendt (actief ) een of meer infrarode lichtstralen uit naar een ontvanger. Worden de lichtstralen onderbroken, bijvoorbeeld omdat een indringer door de straal loopt, dan wordt een alarmsignaal gegeven. Het bereik van infrarood is groot, wel zo’n 150 – 200 meter. Omdat het detectieveld smal is, is het systeem erg geschikt voor smalle terreinen en om de gevel van een gebouw ‘af te dekken’. Net als bij een radarsysteem, kunnen rondvliegende objecten een ongewenst alarm veroorzaken. Bovendien is het gevoelig voor weersinvloeden en kan het last hebben van begroeiing op het terrein. Een infraroodsysteem is eenvoudig te installeren en niet duur, maar vraagt wel om veel onderhoud.

Volg ons op Linkedin

6. Passief Infrarood detectie

Met speciale Passief Infrarood buitendetectoren kunnen objecten die warmer zijn dan de omgeving worden gedetecteerd. Om mensen te onderscheiden van dieren kan de gevoeligheid van het  detectiesysteem worden bijgesteld. Passief infraroodsystemen zijn vooral gevoelig als de objecten van links naar rechts of andersom bewegen. Dit ten opzichte van de detectievelden van de PIR. Omdat tegemoetkomende objecten maar weinig detectievelden onderbreken, zijn deze lastiger te detecteren (dit probleem kan worden voorkomen door zogenaamde PIR/Radar systemen te  gebruiken, die ook de nadering in de diepte goed kunnen waarnemen). Het is met PIR mogelijk om op grote afstand, tot meer dan 100 meter, te detecteren. De detector kijkt dan wel in een smal gebied. Hierdoor is de detector bijvoorbeeld geschikt om langs een hek te kijken. Bij kortere afstanden is ook een bredere kijkhoek mogelijk om beweging op het terrein te detecteren. Passief infrarood detectoren zijn relatief eenvoudig te manipuleren door een groot obstakel in het detectieveld te plaatsen. Dan is niet meer zichtbaar wat erachter gebeurt. Het systeem is gevoelig voor weersinvloeden.

7. Laserdetectie

Een laserdetector scant een bepaald gebied tweedimensionaal met een onzichtbare laser. Grote openingshoeken tot 190 graden zijn mogelijk, maar de laser scant alleen in een plat vlak. Alles boven en onder dit vlak wordt niet gedetecteerd. Verticaal langs een gevel kijken is met deze techniek een geschikte oplossing, ook omdat bepaalde gebieden zoals doorgangen uit het detectiegebied kunnen worden gefilterd. Bij terreinbewaking moet rekening worden gehouden met de hoge gevoeligheid van dit systeem, alsmede het tweedimensionale karakter; bij montage op de gevel met schuin zicht op het terrein ontstaat een grote dode hoek waar de laser niet detecteert. Ook hier geldt dat het  systeem minder gevoelig is voor tegemoetkomende objecten, maar is ook weer in staat een  bestuurbare camera te sturen.

8. Camerasysteem met videoanalyse software

Met optische of thermische camera’s kunt u uw terrein goed in de gaten houden. Als u kiest voor een camerasysteem met videoanalyse software, dan analyseert deze software de veranderingen in het beeld. Hierdoor wordt alleen gedetecteerd bij vooraf bepaalde activiteiten. De beeldkwaliteit van de camera speelt hier een belangrijke rol. Gelukkig kunnen bewegende bomen en vlaggen worden weg gefilterd, zodat de software alleen triggert op een écht incident. Een nadeel van met name een optische camera is dat het bereik enigszins beperkt is tot ca. 50 meter.

Een thermische camera heeft een bereik van tot wel 500 meter en neemt mensen waar door de warmte die ze uitstralen. De camera kan zelfs door dichte begroeiing heen een mens waarnemen. De overige informatie is echter minimaal; zo kan deze persoon bijvoorbeeld niet worden herkend of geïdentificeerd. Er zijn tegenwoordig al units beschikbaar die zowel een optische als een thermische camera bevatten. De algoritmes voor het herkennen van situaties (zoals indringers) worden steeds beter. En met de ontwikkeling van machine learning zal deze vorm van detectie snel nog beter worden.

9. Audiodetectie

Incidenten of indringers kunnen ook worden gedetecteerd op basis van geluid. Dat is vooral een goede aanvulling op de eerder genoemde oplossingen. Audiodetectie kan door het meten van het geluidsniveau (decibels), maar ook door geluidsanalyse. Bij een niveaumeting wordt simpelweg gekeken naar de hoeveelheid geluid in de omgeving. Zijn er ongewenste activiteiten op het terrein met veel lawaai dan kan dat worden gedetecteerd. Met geluidsanalyse kan worden gedetecteerd op een bepaald type geluid. Waar dat geluid dan vandaan komt, is lastig te bepalen. Achtergrondgeluiden en wind kunnen een storende invloed hebben op dit soort systemen.

Wat is nu de beste keuze?

Welk buitendetectiesysteem voor uw situatie het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren. De mogelijke criminele scenario’s spelen daarbij een belangrijke rol, evenals het gewenste beveiligingsniveau, de omvang en contouren van het terrein, de ondergrond en de mogelijkheid om een combinatie te maken met bestaande installaties of voorzieningen. Per situatie moet daarom worden beoordeeld welke technologie in uw geval het meest geschikt is. Vraag gerust uw account manager om advies! Bel Mactwin op (026) 479 22 33, mail naar info@mactwin.nl of vul ons contactformulier in.