Euro Caps brandveilig zonder sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie is een effectieve oplossing om een beginnende brand snel en effectief te blussen. In een productieomgeving met kostbare productiemachines kan blussing door een spinklerinstallatie echter desastreuze gevolgen hebben. Mactwin bedacht daarom voor Euro Caps een alternatieve oplossing die ook door de verzekeraar werd goedgekeurd.

Euro Caps (Rotterdam) is de grootste wereldwijde producent van Nespresso® en Dolce Gusto® compatible koffiecapsules. Het productiebedrijf is gestart in 2012, toen de markt klaar was voor private label koffiecapsules. In eerste instantie produceerde het bedrijf uitsluitend Nespresso® compatible koffiecapsules. Sinds 2016 maakt Euro Caps op een tweede productielocatie ook koffiecapsules die compatible zijn met Dolce Gusto® machines. Inmiddels werken er ruim 300 medewerkers die jaarlijks een miljard capsules produceren.

Hoge eisen vanuit de verzekeraar

We zijn uitgenodigd op de productielocatie waar de Nespresso® compatible capsules worden gemaakt. In de uiterst moderne en lichte productiehallen is veel gerobotiseerd en de productielijnen bevinden zich grotendeels onder glazen overkappingen. We spreken met Martin Groenendijk, Projectmanager en Petra Polak, Facilitair Manager. Groenendijk legt uit dat Euro Caps helemaal voldeed aan de strenge eisen uit het bouwbesluit. “Maar, na een inventarisatie door een risicodeskundige, stelde onze verzekeraar nog hogere eisen aan de brandbeveiliging. We kregen het advies om een sprinklerinstallatie aan te leggen. Dat vonden wij een te groot risico. Een sprinklerinstallatie start relatief laat met signaleren en dus met het bestrijden van brand. De brandschade zou dan waarschijnlijk al aanzienlijk zijn. En dan hebben we het nog niet over de schade aan de productielijnen die veroorzaakt wordt door het sprinklerwater.”

“Brandveiligheid is natuurlijk van groot belang, voor onze medewerkers en de bedrijfscontinuïteit”, vult Polak aan. “We zijn daarom op zoek gegaan naar een betrouwbare alternatieve oplossing die onze brandveiligheid naar het door de verzekeraar gewenste niveau zou brengen. In deze fase hebben we Mactwin ingeschakeld. Na een schouwing hebben zij een alternatieve, maar gelijkwaardige oplossing voorgesteld en die beschreven in een Programma van Eisen (PvE) en bestek. Daarin zijn ook hoge eisen gesteld aan de detectiesnelheid. Gelukkig had ook onze verzekeraar vertrouwen in de deze nieuwe oplossing. Zij hebben het PvE goedgekeurd.”

Volg ons op Linkedin

Gecertificeerde installatie in de praktijk bewezen

Bij Euro Caps implementeerde Mactwin een modern aspiratiesysteem met geïntegreerde ontruimingsalarminstallatie. Een beginnende brand wordt nu zo snel gedetecteerd dat het BHV- team dit vaak nog zelf kan afhandelen en de kans op schade veel kleiner is. Het buizenstelsel van het aspiratiesysteem loopt zowel onder als boven het systeemplafond. Dit vanwege de aanwezigheid van ontstekingsbronnen boven het plafond. Zelfs de besturingskasten in de productiehallen zijn voorzien van deze vorm van branddetectie. Inmiddels heeft een proefbrand aangetoond dat het nieuwe systeem doet wat in het goedgekeurde Programma van Eisen staat omschreven. Daarmee heeft Euro Caps een gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan alle wettelijke eisen en de aanvullingen daarop vanuit de verzekeraar.

Toekomst

Het gaat goed met Euro Caps. “Nog dit jaar starten we met de bouw van een derde splinternieuwe fabriek in Rotterdam waarin nog meer productielijnen komen”, vertelt Polak. “Ook die locatie, met een vloeroppervlak van 5000 m2, moet bij opening (voorjaar 2021) zijn voorzien van een vergelijkbare brandmeldinstallatie. Voorlopig is er voor ons nog werk genoeg!”