Procesbewaking met veelzijdige camera’s

Camerabewaking is een bekend verschijnsel. Beveiligingscamera’s worden ingezet als maatregel tegen criminaliteit: het bewaken van personen en goederen. Maar net zo vaak worden deze beveiligingscamera’s gebruikt voor heel andere toepassingen waar ze minstens zo nuttig zijn. In dit artikel leest u hoe camera’s processen in een productieomgeving kunnen bewaken.

Beelden van beveiligingscamera’s worden 24/7 weergegeven op beeldschermen of opgenomen op harde schijven. Bij een incident kunnen de opgenomen beelden gebruikt worden om het incident achteraf te analyseren en voor recherche of juridische doeleinden. Beveiligingscamera’s zijn de laatste jaren steeds krachtiger en veelzijdiger geworden, hierdoor zijn ze geschikt voor een veelheid aan toepassingen. Slimme camera’s bijvoorbeeld, kunnen tellingen verrichten en personen en objecten volgen. De informatie uit deze systemen kan erg waardevol zijn voor de beveiliging maar ook voor de bedrijfsvoering. Een camerasysteem kan dan ook een belangrijke rol spelen in industriële processen, zoals lopende banden, productieprocessen en de verwerking en opslag van goederen. Een tijdelijke opstelling kan een nieuw productieproces in de gaten houden, terwijl een permante opstelling doorlopend inzicht geeft in het procesverloop.

Kwaliteitsbewaking in productieomgeving

In een modern productiebedrijf gaan processen soms zo snel dat camera’s worden ingezet voor kwaliteitsbewaking. Met speciale software kunnen de vorm en kleur van producten worden gecontroleerd. Door het camerasysteem te koppelen aan het proces, kan dit eventueel worden stilgezet om de foutieve producten handmatig te verwijderen of deze automatisch te laten verwijderen uit het productieproces. Deze snelle en nauwkeurige detectie is mogelijk dankzij de hoge beeldverversing en lichtgevoelige beeldsensoren van de huidige camera’s.

Kentekenherkenning voor barcodes

Snelheid speelt ook bij kentekenregistratie een belangrijke rol. De Optical Character Recognition (OCR) van de kentekenregistratiesoftware is daarom ook geschikt om barcodes op pakketten en producten te lezen. Omgekeerd kan een bestaande barcode scanner worden gekoppeld aan het Video Management Systeem om ‘bookmarks’ te creëren, zodat de opgenomen beelden van specifieke pakketten/producten eenvoudig en snel gevonden kunnen worden. Met de huidige generatie lichtgevoelige megapixel camera’s kunnen de processen zelfs in donkere situaties eenvoudig en tot in detail worden bewaakt. De live camerabeelden geven real-time inzicht in het procesverloop, terwijl de opgenomen beelden u achteraf kunnen helpen bij de analyse van incidenten; wanneer viel het product van de lopende band en waarom?

Video Content Analyse

Een camerasysteem met Video Content Analyse biedt nog meer toegevoegde waarde. Het bewezen algoritme ‘cross line’ detectie kan worden ingezet om vallende producten van een lopende band te signaleren, ‘movement in zone’ detectie om objecten die terecht komen op een plek waar het niet hoort, te signaleren en ‘counting’ om producten te tellen. Deze algoritmes kunnen uiteraard niet alleen voor objecten, maar ook voor mensen gebruikt worden. Wanneer we deze informatie koppelen aan andere beveiligings- of procesbewakingssystemen, dan kunnen we verdachte of gevaarlijke situaties signaleren.

Signalering overbelasting

Fabrikanten combineren tegenwoordig de kracht van thermische camera’s met de eigenschappen van optische camera’s in zogenaamde combicamera’s: een optische en een thermische sensor in één behuizing. Een dergelijke camera kan onder andere worden ingezet om heel nauwkeurig abnormale temperatuursverhogingen te meten, bijvoorbeeld als gevolg van overbelasting van machines of elektrische installaties. De optische lens biedt de mogelijkheid om, met behulp van gewone camerabeelden, de situatie op afstand snel te kunnen beoordelen. Deze camera’s worden toegepast bij afvalverwerkers. Regelmatig ontstaan daar branden als gevolg van broei. Door de inzet van thermische en combicamera’s kan broei zeer snel en nauwkeurig worden gedetecteerd; nog voordat er feitelijk brand ontstaat. Rookmelders zijn daar meestal geen optie, omdat ze te traag zijn en de ruimte te groot is.

Safety en security functie

In industriële omgevingen kan een camerasysteem natuurlijk ook gewoon een safety en/of security functie hebben. Om medewerkers die zich in een gevaarlijke zone van het productieproces bevinden, te detecteren bijvoorbeeld. En ‘s nachts kan een ander profiel in de camera worden geactiveerd (automatisch door een tijdsinstelling), zodat de functie van procesobservatie overgaat in die van beveiliging. Dan worden met het camerasysteem onbevoegde of kwaadwillende personen in het pand of op het terrein gesignaleerd.

Camera's in meldkamer ARN bewaken proces

Het gehele productieproces in het enorme complex van afvalenergiecentrale ARN wordt vanuit een controlekamer 24 uur per dag bewaakt en bestuurd. Zo wordt bijvoorbeeld de verbranding in de ovens met camera’s gemonitord en bedienen kraanmachinisten de grijpers in de afvalbunker met behulp van beelden op beeldschermen. Ook wordt met thermische camera’s in een vroeg stadium broei in bergen afval gedetecteerd. Lees hier de hele case.

inzet-logistiek-banken-champignons

HD camera’s houden bij Banken Champignons toezicht op het (logistieke) proces. Buiten geven deze een beeld van bezette en vrije dockshelters. Binnen registreren ze de pallets die worden geladen. Vanuit het gebruiksvriendelijke videomanagementplatform wordt het systeem beheerd en bediend en worden beelden opgenomen en bekeken. Lees hier de hele case.

The Coatinc Company heeft de veiligheid voor het personeel verhoogd, door in de verzinkhal camera’s en microfoons in te zetten, tijdens het meest risicovolle moment van het verzinkproces. De verzinkers bedienen de takel, veilig vanuit de gesloten control room. Doordat er nu beter zicht is op het dompelen van materialen, kan het aantal dompelingen per dag stijgen en wordt minder zink gebruikt. Lees hier de hele case.

Volg ons op Linkedin