Een video management systeem (VMS) kan voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet. In dit artikel leggen we uit hoe een slim VMS kan bijdragen aan het optimaliseren van productieprocessen.

Een video management systeem is ideaal voor het monitoren van geautomatiseerde processen. Het maakt snelle detectie van problemen mogelijk, zodat direct actie ondernomen kan worden.

Bedrijfscontinuïteit

Het voordeel van een VMS is dat op afstand kan worden waargenomen waar een probleem zich voordoet en welke actie moet worden ondernomen. Bij eventuele onregelmatigheden kan het productieproces automatisch worden stilgezet. Van belang is dat de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd, stilstand betekent verloren tijd en geld. Een VMS biedt dus niet alleen een oplossing, maar betaalt zichzelf op korte termijn terug.

Direct inzicht

Bij de detectie van een probleem geeft een video management systeem direct inzicht en overzicht. Door slim gebruik van AI-algoritmes, worden relevante gegevens door het VMS geregistreerd. Het verzamelen van de juiste videobeelden biedt de mogelijkheid tot latere analyse. Dankzij de analysefunctie kunnen specifieke gebeurtenissen in de videobeelden opgezocht worden, wat kostbare tijd bespaart.

Snel overzicht

De videobeelden kunnen ook worden geïndexeerd op basis van metadata. Het indexeren van informatie, zoals tijd en datum, biedt als groot voordeel dat men snel kan vaststellen wanneer en hoe vaak een specifiek incident heeft plaatsgevonden binnen een bepaalde periode. Dit draagt bij aan een nauwkeurige probleemdetectie en efficiënte oplossing, wat de productieprocessen verder optimaliseert.

Privacy
Bij het inzetten van camera’s dient men rekening te houden met de AVG wetgeving. Wanneer een VMS wordt geïmplementeerd, is het van belang om stil te staan bij de privacy van de medewerkers. Mactwin denkt graag mee over hoe de privacy kan worden gewaarborgd. Er zijn verschillende methoden om de toepassing AVG-proof in te zetten.

Training

Naast het bewaken van het productieproces kan een VMS ook worden ingezet voor trainingsdoeleinden. Een selectie van video opnames kan worden toegepast om nieuwe medewerkers bekend te maken met de veel voorkomende problemen en gerelateerde opvolging.