Incident management met Symphia NowForce

Incidenten zijn er in allerlei vormen. Sommige zijn zeer ernstig, zoals iemand die onwel wordt, een brand of een geweldsincident. Andere zijn minder acuut, denk aan een olielek en een (technisch) mankement, maar ook deze kunnen tot grote schade leiden. Zeker wanneer de opvolging uitblijft of te laat start. Wat het incident ook is, om verdere schade of leed te voorkomen, de opvolging moet zo snel mogelijk starten. Mactwin biedt een innovatief en gebruiksvriendelijk incident response management systeem – Symphia NowForce – waarmee u en al uw medewerkers efficiënt kunnen reageren op incidenten.

Om incidenten snel op te kunnen volgen, zijn informatie over wat er precies aan de hand is en goede onderlinge communicatie, cruciaal. Met Symphia NowForce kan iedereen die betrokken is bij het incident direct met elkaar communiceren. De melder van het incident, de opvolgers/hulpverleners, het beveiligingspersoneel en de operators in een meldkamer of crisiscentrum kunnen alle informatie die relevant is met elkaar delen in de Symphia NowForce-app. Een melder kan bijvoorbeeld direct een foto of filmpje maken van het incident en dit samen met de exacte locatie versturen. Ook kunnen de live beelden van de aanwezige camera’s worden toegevoegd, net als de ETA (Estimated Time of Arrival) en locaties van hulpverleners en verkeersinformatie op de route naar het incident. Hierdoor weten de betrokkenen niet alleen wát er waar aan de hand is, maar zijn ze ook op de hoogte van de (voortgang van de) uitgezette opvolgingsacties.
Alle beschikbare informatie verschijnt realtime en overzichtelijk op mobiele telefoons van gebruikers of in de gebruiksvriendelijke web interface. Medewerkers in het crisiscentrum of de meldkamer kunnen (geautomatiseerd) de best gekwalificeerde responders met de juiste middelen en voorzien van alle relevante informatie, op pad sturen. Iedereen kan efficiënt reageren op incidenten met Symphia NowForce. Bovendien worden – via de app – hulpverleners en slachtoffers voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ter plaatse.

Geheel naar uw situatie in te richten

Symphia NowForce kunt u volledig naar uw wensen inrichten, rekening houdend met uw specifieke risico’s, te verwachten incidenten en geldende procedures. De mogelijkheden zijn zo goed als oneindig. Als u invoert wie uw hulpverleners zijn en over welke kwalificaties en materialen zij beschikken, dan kunt u precies de juiste hulpverlener naar het incident sturen. Locatie-informatie helpt daarbij, u weet dan tevens welke hulpverleners in de buurt zijn. Efficiënter kan het niet. Het aansturen van hulpverleners kan zo nodig automatisch (door de app zelf ) gebeuren; zonder menselijke tussenkomst dus.

Interessant is ook de mogelijkheid om (vlucht)instructies te geven aan het publiek in een getroffen gebied. Bijvoorbeeld welke route ze moeten nemen om weg te komen van het gevaar. En met één druk op de knop kunnen mensen aangeven dat ze veilig zijn, waardoor hulpverleners zich volledig kunnen richten op de mensen die op dat moment nog niet veilig zijn.

Rapportagefunctie

Symphia NowForce heeft een rapportagefunctie waarmee u zelf dashboards kunt maken. Zo kunt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe vaak (bijna) incidenten plaatsvinden en of de getroffen maatregelen effectief zijn. Met deze stuurinformatie kunt u – als dat nodig is – uw veiligheidsprocedures aanpassen, het safety of security bewustzijn van mensen verbeteren of aanpassingen doen in organisatieprocessen. Hierdoor kunt u sommige incidenten voorgoed voorkomen.

Volg ons op Linkedin

Implementatie en integratie

Het implementeren van de incident management app is eenvoudig en laagdrempelig; er is namelijk geen lokale infrastructuur nodig. Bovendien heeft Symphia NowForce uitgebreide integratiemogelijkheden, bijvoorbeeld met uw bestaande proces- en security systemen. Zo kunt u ook de data uit andere systemen gebruiken om afwijkende situaties te herkennen en kunt u dus nóg sneller reageren. Symphia NowForce is bovendien naadloos te integreren met een Physical Security Information Management (PSIM) systeem.