Terreindetectie met Video Content Analyse (VCA)

Wilt u uw gebouwen en terrein beschermen tegen indringers? Dat kan – afhankelijk van uw situatie – op allerlei manieren en met verschillende beveiligingsmaatregelen. Maar altijd van buiten naar binnen en te beginnen met het signaleren van de indringer. Bijvoorbeeld met een camerasysteem met Video Content Analyse (VCA).

Of u nu een hoog of een laag risico loopt, hoe eerder u een indringer signaleert, hoe groter de kans is dat de indringer kan worden gestopt en gepakt voordat deze het doel heeft bereikt. Bij voorkeur doet u dit dus al op uw buitenterrein. Er zijn verschillende systemen voor buitendetectie te koop, zoals ondergrondse detectiesystemen, schrikdraadsystemen voor op een hek of muur en actieve of passieve infrarooddetectiesystemen. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden van een camerasysteem met videoanalyse software om uw terrein te bewaken en indringers snel te signaleren.

Wat is Video Content Analyse?

Video content analyse (VCA) software neemt – al dan niet real-time – veranderingen in het camerabeeld waar. Bijvoorbeeld een bewegend object dat zich op een terrein bevindt. Naast beweging, kan de analysesoftware ook de grootte en de lengte-breedteverhouding van het object bepalen, zodat duidelijk is om welk type object het gaat (bijvoorbeeld mens, dier of voertuig). De software kan zelfs de kleur van het object vaststellen en bepalen hoe snel en in welke richting het object zich begeeft. De door uzelf (vooraf) vastgestelde regels bepalen wat de software signaleert en wanneer een alarm wordt gegeven. De software kan in de camera zelf aanwezig zijn, maar VCA kan ook beschikbaar zijn in moderne video management systemen (VMS).

Terreindetectie met VCA

Een camerasysteem in combinatie met VCA is zeer geschikt om snel indringers op uw terrein te detecteren. Met de contentanalysesoftware kunt u – bijvoorbeeld direct langs de binnenzijde van het hek – een virtuele lijn trekken in het buitenterrein. Vervolgens kunt u aangeven dat elk waargenomen object (van een bepaalde omvang, zodat dieren worden uitgesloten) dat deze lijn overschrijdt, moet worden gedetecteerd én dat u daarvan een alarm wilt ontvangen. Bijvoorbeeld in de vorm van een pop-up in het VMS, een e-mail, geluidssignaal. Naast een alarm, kunnen allerlei andere opvolgingsacties worden gestart.

Volg ons op Linkedin

Kritische succesfactoren

Als u video en VCA inzet voor terreindetectie zijn er wel een paar zaken om rekening mee te houden. Belangrijk is dat u gebruik maakt van het juiste type camera. Dat kan zowel een optische als een thermische camera zijn. Een optische camera geeft een normaal (overzichts)beeld, maar geeft in het donker of bij slechte weersomstandigheden een minder goed beeld en daardoor ook vaker nodeloze meldingen. Thermische camera’s (of warmtebeeldcamera’s) nemen mensen waar door de warmte die ze uitstralen. De camera kan zelfs in het pikkedonker, in mist of dwars door dichte begroeiing heen mensen of voertuigen waarnemen. Omdat dit type camera alleen een warmtebeeld geeft, kunnen personen of kentekens nooit worden herkend of geïdentificeerd. Tenzij u thermische camera’s combineert met optische of units toepast die zowel een optische als een thermische camera bevatten.

Om succesvol te kunnen detecteren, moet de VCA software goed worden ingeregeld en zijn afgestemd op de lokale omstandigheden. Regel je het te strak in, dan kunnen er makkelijk teveel nodeloze alarmen komen. Is het tegenovergestelde het geval, dan loopt u het risico om verdachte situaties te missen. Het goed instellen van het systeem kost relatief veel tijd. Vaak passen wij in de eerste periode na de installatie de instellingen nog aan om de werking van het systeem te optimaliseren. De systemen die Mactwin implementeert, sluiten we daarom standaard aan op het Mactwin Operation Center (MOC). Het instellen/inregelen kan dan zo veel mogelijk op afstand vanuit het MOC gebeuren, waardoor we niet alleen snel kunnen acteren, maar ook de kosten zo laag mogelijk houden.

Daarnaast is het belangrijk om de camera’s zo te projecteren dat het gehele terrein goed wordt bewaakt en er dus geen gaten zijn. Wat de beste manier is, hangt helemaal af van het te bewaken terrein, de eigenschappen van de gekozen camera’s (o.a. de beeldhoek) en de eventuele aanwezigheid van obstakels (waar de camera niet doorheen kan kijken), etc. De camera’s mogen verder niet (of nauwelijks) trillen. Een kleine trilling kan een grote verstoring in het beeld opleveren, vooral als de camera wat verder weg kijkt. En dat heeft weer een negatieve invloed op de detectiezekerheid. Ook is het altijd handig als u meldingen (achteraf) kunt verifiëren, zodat u weet wat de oorzaak van een nodeloze melding is en dit kunt ‘leren’ aan de VCA software.

En dan nog even dit. De door Mactwin gebruikte VCA software kan onderscheid maken tussen dieren en mensen. Althans, zolang het dier niet al te groot is…. Een schaap of hele grote hond, wijkt in omvang te weinig af van een mens, waardoor het onderscheid lang niet altijd gemaakt wordt. Zorg er daarom voor dat dergelijke grote dieren het terrein niet op kunnen!

Toekomst

VCA is gebaseerd op de analyse van pixels en is vrij statisch. Met de komst van Artificial Intelligence (AI) kan er op het gebied van beeldanalyse nog veel meer. AI is gebaseerd op ‘kunstmatige neurale netwerken’. Dit zijn algoritmen die trachten de hersenen en het gedrag van de mens na te bootsen. In de praktijk betekent dit dat je de software kunt trainen, bijvoorbeeld op basis van voorbeeldfilmpjes en -situaties.

Dankzij AI software kunnen diverse objecten in videobeelden worden herkend en gedetecteerd, zoals: een persoon, boot, auto, motor, vrachtwagen, vliegtuig, mobiel, notebook, televisie, verdachte, wapens, motorhelm, etc. Het is zelfs mogelijk om personen met of zonder veiligheidshelm of mondkapje te onderscheiden. Ook kan worden gezien of men in een bepaalde zone wel de benodigde 1,5 meter afstand tussen elkaar haalt. Verder kunnen dankzij AI wachtrijen worden gedetecteerd, bijvoorbeeld voor een receptiepost of kassa. Door het ‘leren’ en ‘trainen’, verbeteren de nauwkeurigheid en prestaties van de AI algoritmes constant.

VCA is géén motion detection

Soms worden video content analyse en motion detection met elkaar verward. Het zijn echter twee verschillende technieken. Waar motion detection slechts detecteert dat een deel van de pixels in het beeld verandert, is VCA veel intelligenter en kan voor een aantal situaties werkelijk waarnemen wat er in het beeld gebeurt.

Combineer met andere systemen en verhoog het beveiligingsniveau

Als een camerasysteem met VCA wordt gecombineerd met andere maatregelen voor terreindetectie, dan kan een nog hoger beveiligingsniveau worden bereikt. Zo is het gebruikelijk om een terrein af te bakenen met een hekwerk. Deze maatregelen zal een indringer vertragen, waar camera’s slechts signaleren. Door andere detectievormen toe te voegen, zoals radardetectie of een ondergronds detectiesysteem, kunt u nog betrouwbaarder ongewenste personen detecteren op uw terrein.