Security voor Industrie 4.0: de toekomst is Connected

We leven in een tijdperk waarin informatie meer dan ooit beschikbaar is. Technologie waarmee we ons omringen (niet alleen security) genereert een schat aan data. Data die we kunnen verzamelen door systemen te koppelen; wij noemen dit Connected Data. Dat gebeurt steeds meer, maar we weten ook dat we zorgvuldig om moeten gaan met deze data, bijvoorbeeld om privacy te waarborgen. Van al deze data kan informatie worden gemaakt die bruikbaar is voor bedrijfsvoering en voor onze veiligheid. Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden die beveiligingssystemen op dit vlak bieden en enkele praktische voorbeelden hoe ze gebruikt kunnen worden in 3 industriële toepassingen.

Voedingsmiddelenindustrie

Voedselveiligheid is een van de belangrijkste zorgen in de voedingsindustrie. Beveiliging van processen en productieruimtes staan daarbij centraal. Een beveiligingssysteem kan ervoor zorgen dat ongewenste of ongeautoriseerde personen niet toegelaten worden tot kritische installaties. In het toegangsbeheersysteem staat geregistreerd welke personen bevoegd zijn, maar ook waar personen zijn geweest en of er pogingen zijn geweest om ruimtes te betreden zonder geldige toegang.

Slimme camera’s kunnen aangeven of personen zich buiten bepaalde toegestane zones of paden bevinden. Wanneer productiemachines in storing zijn, kan via een beveiligingscamera de situatie ter plaatse geverifieerd worden, waardoor opvolging van storings- en/of hulpdiensten adequaat ingezet kan worden.

Wanneer beveiligingssystemen gekoppeld worden met productiesystemen of andere databases dan is het mogelijk om niet alleen medewerkers maar ook bezoekers vooraf te screenen voordat ze toegang krijgen tot de productieomgeving. Bij aankomst van leveranciers of bezoekers wordt bijvoorbeeld het kenteken van hun voertuig gelezen, toegang tot het terrein verleend en worden zij eventueel naar de aangewezen locatie geleid. Hiermee wordt direct geregistreerd wanneer en op welke locatie(s) iemand aanwezig was. Een toepassing hiervan is de levering van grondstoffen door toeleveranciers met tankwagens. Met behulp van ANPR (kentekenherkenning) camera’s verifieert u dat een levering plaatsgevonden heeft. Zo hebt u naast veiligheid meer grip op uw productieproces en kunt u betrokkenen verantwoordelijk houden.

Afvalverwerking en recycling

Het aantal afvalbranden neemt de laatste jaren flink toe. Meestal buiten werktijd, in de avond of het weekend. Vaak worden deze branden veroorzaakt door broei in een afvalberg of ontstekingsbronnen, zoals oude accu’s die in de praktijk niet altijd gescheiden worden ingezameld. Omdat de gevolgen groot kunnen zijn, is het belangrijk om broei in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en snel actie te nemen. Afvalverwerkingsruimtes zijn vaak groot, stoffig en/of open. Bovendien reageren veel conventionele branddetectiesystemen op rook, vlammen of temperatuur bij de melder – dan is er dus al sprake van brand. Om broei in het afval te detecteren en een brand te voorkomen is daarom een andere vorm van detectie noodzakelijk.

Een oplossing vonden wij in het innovatief toepassen van thermische cameratechnologie. Eén of meer (thermische) camera’s registreren de temperatuur in de afvalopslag. Is de gemeten temperatuur hoger dan de ingestelde alarmdrempel van 50°C, dan wordt een alarm gegeven naar opvolgingsdiensten. De alarmdrempel kan tijdens werktijden hoger ingesteld worden, bijvoorbeeld naar 200°C. Dit vanwege het gebruik van zware machines die ook warmte genereren.

Tijdens werktijd kunnen flitslichten het aanwezige personeel waarschuwen als de temperatuur oploopt. Aan het eind van de werkdag wordt de alarmdrempel automatisch teruggezet naar 50°C. Naast de temperatuurmeting geven de camera’s ook overzichtsbeelden van de situatie ter plaatse. Deze kunnen gebruikt worden voor analyse van het afvalverwerkingsproces, maar geven ook hulpdiensten zoals brandweer het nodige overzicht als er onverhoopt toch een incident plaatsvindt.

Het logistieke proces van afvalverwerkers kan geoptimaliseerd worden door de toegang tot het terrein en gebouwen te laten verlopen op basis van kentekenherkenning. Voortijdige registratie zorgt ervoor dat chauffeurs niet aangemeld hoeven te worden wanneer ze het terrein op willen. Naast bijvoorbeeld leveranciers kan dit ook gelden voor brandweer en andere hulpdiensten, die zo extra snel kunnen acteren als het nodig is.

Optimale grip op situaties en incidenten verkrijgt u met een geïntegreerd SMS of PSIM systeem, waarmee data uit het operationele proces kan worden samengevoegd met data uit bijvoorbeeld security systemen, ERP/CRM systemen en HR systemen. Uit al deze gekoppelde systemen krijgt een operator (op basis van Standard Operating Procedures) bij een alarm altijd de juiste informatie op het juiste moment en wordt hij stapsgewijs – voorzien van het nodige situationele inzicht – door het opvolgings-/afhandelingsproces begeleid.

Petrochemie

Ook in de petrochemische industrie is de veiligheid van de mensen op het terrein van het allergrootste belang. Vroegtijdig signaleren van situaties en voorkomen dat ze uitgroeien tot een incident of zelfs een calamiteit is essentieel. Hiertoe worden camera’s en andere sensoren gebruikt uit een veelheid van systemen. Bij detectie van een situatie worden automatisch de juiste personen geïnformeerd, die een incident mogelijk nog kunnen voorkomen. Als een situatie toch uitgroeit tot een incident, kunnen BHV-ers en andere hulpdiensten worden gealarmeerd; bijvoorbeeld via een app met de nodige camerabeelden van de situatie ter plaatse. Via deze app kunnen ze bovendien met een routeplanner naar de juiste locatie worden geleid.

Een toegangsbeheersysteem levert waardevolle informatie, zoals wie er allemaal op het terrein aanwezig zijn op een bepaald moment. Of dat er in geval van een incident wellicht iemand achtergebleven is die onwel is geworden…

Bij een stop ten behoeve van onderhoud komen veel externe/tijdelijke personen op het terrein, zoals contractors. Het registratie- en aanmeldproces van deze contractors kan vooraf gebeuren via een portal. Vroegtijdige registratie zorgt ervoor dat de controle en goedkeuring gedegen en volgens de juiste stappen kan plaatsvinden.  Bij aankomst zijn ze geregistreerd en kunnen ze in veel gevallen automatisch en direct doorrijden, het terrein op. Hierdoor wordt de logistiek rondom een dergelijke situatie aanzienlijk vereenvoudigd en minder tijdrovend.

Informatie uit beveiligingssystemen

Deze voorbeelden geven aan dat beveiligingssystemen, wanneer gecombineerd en gekoppeld, waardevolle informatie kunnen leveren en daarvoor behoorlijke efficiencyverbeteringen kunnen opleveren. Hoe verder de integratie gaat, hoe intelligenter de oplossing kan worden en hoe groter de bijdrage aan procesverbetering. U beschikt al over vele meetpunten, sensoren en misschien zelfs camera’s. Dus de data die deze systemen genereren is al beschikbaar, het moet alleen nog slim, integraal en secure worden gecombineerd.

De toegevoegde waarde van databundeling uit een of diverse systemen is alleen mogelijk als er een goed beeld is van de operationele risico’s en uitdagingen. Het gaat veel verder dan het inregelen van een camerasysteem met een bepaalde opnametermijn en vereist daarom uitgebreide afstemming en advies. De system integrator heeft hierbij een essentiële rol. Het hoeft daarbij niet altijd te gaan over omvangrijke projecten zoals vaak gedacht wordt. Het is meestal mogelijk om klein te beginnen. Neem gerust contact op met een van onze specialisten voor meer kennis en inspiratie!

Volg ons op Linkedin