Rabobank Gouwestreek: goed beveiligd én open uitstraling

De vier kantoren van Rabobank Gouwestreek in Gouda verhuizen op korte termijn naar een geheel nieuw pand vlak naast het NS station. Het hypermoderne en BREAAM excellent gecertificeerde  gebouw is bijna klaar. Mactwin Security adviseerde de bank over de te nemen beveiligingsmaatregelen. Het uitgangspunt was: open en toch goed beveiligd.

Mactwin werkt al sinds 2009 voor de Rabobank. Harold de Kruijs, Managing Consultant bij Mactwin: “We ondersteunen de banken bij het beheersbaar maken en houden van hun veiligheidsrisico’s. We inventariseren risico’s en denken mee in oplossingen die haalbaar zijn en passen bij het risicoprofiel. Zodat de panden veilig zijn voor de mensen die er werken en de klanten die de bank bezoeken.”

Ron Dolmans, Project Manager Nieuwbouw van Rabobank Gouwestreek: “We hebben Mactwin er vanaf het begin van de nieuwbouw al bij betrokken. Ze hebben onze wensen meegenomen, net als de minimumnormen ten aanzien van de fysieke beveiliging die vanuit het handboek Gebouw- en Waardenbeveiliging van de Rabobank zijn gesteld.” Rabobank Gouwestreek ligt bij het station van Gouda en direct langs het spoor. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee. Harold de Kruijs: “Het is belangrijk om die risico’s al in een vroegtijdig stadium te onderkennen. Hierdoor kun je in het ontwerp van het gebouw al rekening houden met de maatregelen die voortvloeien uit deze risico’s. Doe je dat niet, dan moeten er in een later stadium allerlei zaken worden toegevoegd die ofwel niet goed passen in het ontwerp of niet optimaal functioneel zijn. Vaak leidt dit ook tot hogere kosten.”

Octagon met beveiligingsgebieden en maatregelen

De Rabobank van nu is een ontmoetingsplek waar particulieren, ondernemers en medewerkers samenkomen. Dat moet door het gebouw worden gefaciliteerd; het moet open en toegankelijk zijn. Tegelijkertijd heeft de bank de verantwoordelijkheid om op een goede en zorgvuldige manier om te gaan met alle informatie en de waardevolle zaken in het bankgebouw. Dat gaat om meer dan het aanwezige geld of een geldautomaat. Het is daarom noodzakelijk om het gebouw te verdelen in compartimenten (van elkaar gescheiden gebieden).

Ron Dolmans: “Op basis van de functionele eisen van de bank, heeft Mactwin een Security Octagon opgesteld. Dat is een visuele indeling van het gebouw in beveiligingsgebieden waarin de vereiste maatregelen grafisch zijn weergegeven. Een heel praktisch hulpmiddel dat we onder meer hebben gebruikt als Programma van Eisen in dit nieuwbouwtraject.”

Harold de Kruijs: “De gedefinieerde beveiligingsgebieden lopen uiteen van openbaar tot high-secure. Voor de overgang van het ene naar het andere gebied hebben we vastgesteld wat de  inbraakwerendheid moet zijn. Tevens hebben we (per overgang) een passend maatregelenpakket gedefinieerd. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat mensen snel en makkelijk naar binnen kunnen daar waar dat mag. Maar zodra iemand probeert een toegang te forceren, kost dat niet alleen veel tijd, maar wordt er ook onmiddellijk een alarm gegeven, inclusief camerabeelden.”

Volg ons op Linkedin

Transparant en toegankelijk gebouw

Dolmans wijst op de gewenste transparantie en openheid van het gebouw. “Bij de eerste overleggen met Mactwin waren er alleen al op de begane grond 34 overgangen voorzien waar een vorm van toegangscontrole moest worden toegepast. Dat aantal is teruggebracht naar slechts drie overgangen voorzien van toegangscontrole. Dit is niet alleen praktischer voor onze medewerkers, maar zegt ook iets over de gastvrijheid die we uit willen stralen.” “Er is hierbij overigens geen enkele concessie ten aanzien van de veiligheid gedaan”, vult De Kruijs aan. “We hebben met behulp van het Octagon vooral gekeken naar hoe we het gebouw slimmer konden indelen, zodat er meer publiek toegankelijke ruimtes zouden zijn. Daarvoor zijn soms processen aangepast. Het resultaat is een heel toegankelijk gebouw waarin mensen zich veilig en tegelijkertijd snel en makkelijk kunnen verplaatsen. Een gebouw waarin iedereen een veilige plek heeft om te werken en medewerkers hun spullen veilig kunnen opbergen!”