Physical Security Information Management (PSIM)

Physical Security Information Management (PSIM) software is de nieuwe generatie security software gericht op proactief situatie management. Met een PSIM kunnen gecentraliseerde Command & Control centra worden opgezet waar met minder mensen een beter beveiligde omgeving kan worden gecreëerd en incidenten, dreigingen en crisissituaties snel onder controle zijn.

In traditionele security management systemen wordt security hardware vanuit plattegronden gemanaged en worden grote hoeveelheden alarmmeldingen uit de verschillende onderliggende systemen verzameld en aan de operator aangeboden. De operator wordt geacht om zelf de alarmmeldingen op een juiste manier te interpreteren en deze naar eigen inzicht en op basis van kennis van bestaande procedures af te handelen. In de praktijk is hij of zij hier niet altijd toe in staat en in stress situaties neemt het vermogen van een operator om de juiste beslissingen te nemen, sterk af.

Leidende PSIM oplossing: IPSecurityCenter

IPSecurityCenter is de leidende PSIM oplossing in de wereld. IPSecurityCenter zorgt ervoor dat uitsluitend relevante en, waar zinvol, gegroepeerde alarmen worden aangeboden. Bovendien creëert IPSecurityCenter door het aanbieden van een Common Operating Picture, situational awareness rondom een dreigende situatie of incident. Met behulp van een procesassistent met workflow management technieken wordt een operator vervolgens stap voor stap geleid door standard operating procedures, veiligheidsrichtlijnen of een best practice. Deze helpen hem om de situatie snel onder controle te krijgen. Waar nodig worden acties automatisch uitgevoerd of wordt de operator verzocht deze handmatig uit te voeren. Hierbij wordt de operator continu ondersteund door relevante Common Operating Pictures met plattegronden, camerabeelden, situatieoverzichten, dashboards en omschrijvingen. Deze brengen de situatie optimaal in beeld. Door logging van alle events, activiteiten en acties kan achteraf compliancy aan wet- en regelgeving, procedures en bedrijfsrichtlijnen worden aangetoond en kunnen audits worden uitgevoerd. Het biedt tevens input voor het optimaliseren van processen en het trainen van het beveiligingspersoneel.

IPSecurityCenter werkt op basis van de 5 PSIM fases:

  • Data collection
  • Data analysis
  • Situational awareness
  • Situation management
  • Reporting
Volg ons op Linkedin

Open architectuur en gebruiksvriendelijke interface

IPSecurityCenter heeft een open architectuur met reeds een zeer groot aantal standaard hardware device drivers en integraties met security-, geoinformatie- en andere bedrijfssoftware. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunnen operators op eenduidige wijze de onderliggende systemen bedienen. Ook al wordt gewerkt met een groot aantal verschillende videomanagement- en securitysystemen. Daarnaast kunnen ook andere hard- en softwaresystemen met IPSecurityCenter worden gestuurd op basis van gedefinieerde scenario’s. Dit bijvoorbeeld ter ondersteuning van facilitaire of HRM processen die gericht zijn op het nieuwe werken, energiebeheer of safety.

Flinke kostenbesparing mogelijk

Met IPSecurityCenter kan een flinke kostenbesparing worden gerealiseerd omdat er minder operators en manbewaking nodig zijn. Bovendien is er geen afhankelijkheid meer van specifieke technologieleveranciers en kan er bijvoorbeeld optimaler met energie worden omgegaan.