P1 Parkeergarage Amsterdam Centrum brandveilig

Brandveiligheid in parkeergarages heeft hoge prioriteit. Dat vindt ook P1, die Mactwin opdracht gaf om de bestaande, verouderde, brandmeldinstallatie in parkeergarage P1 Parking Amsterdam Centrum te vervangen.

P1 is exploitant en beheerder van zo’n 80 parkeervoorzieningen in Nederland, waaronder P1 Parking Amsterdam Centrum. Deze ondergrondse parkeergarage vlakbij het Centraal Station in Amsterdam heeft een oppervlakte van zo’n 9000 m2, verdeeld over twee parkeerlagen. De bestaande brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de parkeergarage was verouderd en moest daarom vervangen worden. In opdracht van P1 regelt Ingenieursadviesbureau Sweco alles rondom de vervanging en certificering van deze installatie. Via deze weg kreeg Mactwin Security dan ook de opdracht voor het schrijven van het Programma van Eisen (PvE) en het vervangen van de installatie.

Mari de Heuvel, Specialist Brandbeveiliging bij Sweco: “Het doel van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de parkeergarage is een (auto)brand tijdig te signaleren en lokaliseren, om vervolgens de eventueel aanwezige personen te informeren zodat ze veilig kunnen vluchten. De parkeergarage is – conform het Bouwbesluit – door Mactwin voorzien van een volledig bewaakte, automatische brandmeldinstallatie en een geïntegreerde ontruimingsalarminstallatie type B (slow whoop signaal).”

Thermische kabel voor branddetectie

Erik Poulussen, Accountmanager bij Mactwin: “Om brand in de parkeergarage te detecteren, hebben we maar liefst 3500 meter thermische kabel aangebracht.” De werking van een thermische detectiekabel is vergelijkbaar met die van een thermische differentiaal en maximaal melder. De kabel geeft namelijk een alarmmelding door aan de brandmeldcentrale als er ofwel een bepaalde  maximale temperatuur wordt gemeten ofwel een bepaalde temperatuurstijging plaatsvindt. Dit kan een hogere temperatuurstijging zijn over een kort deel van de kabel of een lagere stijging over een langer deel. “Om de locatie van de brandhaard te kunnen bepalen, hebben we de parkeergarage verdeeld in detectievakken van 800 m2 tot maximaal 1000 m2.”, vertelt Erik Poulussen.

Volg ons op Linkedin

“Een thermische kabel is een gesloten systeem en daardoor heel geschikt om te gebruiken in ruimtes met veel storingsbronnen. Deze zijn er in parkeergarages volop; denk aan vocht en uitlaatgassen. Gewone thermische melders zijn niet geschikt onder deze omstandigheden. Ze zouden snel vervuilen  en zijn gevoelig voor vocht. Rookmelders geven veel te veel ongewenste brandmeldingen door de rook die auto’s produceren bij het starten. Thermische detectiekabel heeft nog een ander belangrijk voordeel, namelijk de snelle installatie. Er hoeft vrijwel niets ingebouwd te worden.”

“Vanwege de lage plafonds in deze parkeergarage heeft Mactwin gekozen voor een vandalismebestendige uitvoering. Daarbij zit de detectiekabel vast aan een staaldraad. Het lostrekken van de – op sommige plekken relatief laaghangende – detectiekabel is daardoor niet mogelijk”, vult Mari de Heuvel aan.

Ontruiming bij CO2 / LPG alarm

Bij een brandmelding in de parkeergarage moeten aanwezige mensen zo snel mogelijk kunnen vluchten. Er klinkt daarom een luid ontruimingssignaal en de slagbomen bij de uitgangen worden opengestuurd, terwijl die bij de ingang juist dicht gaan. Verder zal de luchtbehandelingsinstallatie hoog geschakeld worden in combinatie met 100% verse luchttoevoer, dus zonder recirculatie.

Doorgaans wordt bij brand geadviseerd om ramen en deuren te sluiten, om de toevoer van verse lucht te voorkomen. Zuurstof wakkert een vlam immers aan. Echter, in dit geval is bewust gekozen om de verse luchttoevoer te intensiveren, om schadelijke rook snel af te voeren. Hierdoor blijft de parkeergarage zo lang mogelijk veilig tijdens de ontruiming.

Parkeergarages hebben tevens te maken met strenge eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit. Daarom is er naast een luchtbehandelingsinstallatie ook altijd een CO/ LPG detectiesysteem aanwezig. Bij een te hoge concentratie CO2 / LPG stuurt het detectiesysteem een melding naar de ontruimingsinstallatie.

Derk Jan van Bunnik Sweco
Sweco

Derk Jan van Bunnik
Teammanager Veiligheid bij Sweco

Ingenieursbureau Sweco
Sweco is een van de grootste ingenieursadvies- en architectenbureaus in Europa. Het bureau ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst, met daarin duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Derk Jan van Bunnik, Teammanager Veiligheid bij Sweco, licht toe: “Veiligheid, waaronder brandveiligheid, is een van onze thema’s. Op dit moment zijn er in Nederland nogal wat verouderde brandmeldinstallaties die vervangen moeten worden. Wij willen organisaties die daarmee te maken hebben zo veel mogelijk ontzorgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we projectietekeningen en uitgebreide werkomschrijvingen maken, de kosten begroten, een schouwing organiseren, de uitvoering aanbesteden en de certificering verzorgen. Voor wat betreft de uitvoering werken we samen met zorgvuldig geselecteerde, gerenommeerde partners. Partners die A-merken leveren en uitstekende service bieden. Mactwin Security is als Bosch partner een van de vier door ons geselecteerde partijen.”