Netwerkmonitoring waarborgt continuïteit beveiligingssystemen

Voor vrijwel iedere organisatie zijn falende beveiligingssystemen een nachtmerrie. Gelukkig zijn er voldoende manieren om mogelijke storingen voortijdig te signaleren en daarmee uitval te voorkomen. Want dat is immers nog altijd beter dan genezen.

Er zijn allerlei storingen die kunnen optreden. Sommige zijn direct zichtbaar, andere gebeuren zonder dat je het in de gaten hebt. Een paslezer die niet meer werkt, een overzichtscamera die geen beeld meer geeft of het alarmsysteem dat niet meer ingeschakeld kan worden. Dergelijke storingen worden in het dagelijks gebruik direct opgemerkt. Anders is het als de recorder geen beelden meer opneemt, het toegangscontrolesysteem geen events meer logt of hackers de systemen ongemerkt weten te benaderen of manipuleren. Hier kom je vaak pas achter als het kwaad geschied is en belangrijke camerabeelden verloren zijn gegaan of de hacker informatie heeft ontvreemd.

Signaleren storingen

Hoe eerder dit soort storingen worden gesignaleerd, hoe beter het is. Met geavanceerde monitoringsoftware kunnen storingen tijdig worden gesignaleerd. De software monitort het netwerk, de verschillende componenten daarbinnen en de draaiende applicaties. Continu. De software beschikt ook over een alarmfunctie die de systeembeheerder informeert over een gesignaleerde afwijking. En omdat een beheerder onmogelijk alle meldingen van alle systemen kan bekijken en interpreteren, biedt monitoringsoftware de mogelijkheid om alleen de relevante meldingen te presenteren. Op een eenduidige manier. Wat relevant is, bepaal je vooraf en leg je vast in parameters.

In het MOC (Mactwin Operation Center) werkt Mactwin al jaren met dit soort geavanceerde monitoringsoftware. Daarmee worden vroegtijdig allerlei afwijkingen in de beveiligingssystemen van klanten gesignaleerd – zoals in de statussen van accu’s en harddisks van video servers – en wordt bijvoorbeeld ook de vervuilingsgraad van brandmelders in kaart gebracht.

Volg ons op Linkedin

Storingen voorkomen, snel oplossen en efficiënter onderhoud

Door vroegtijdig afwijkingen te signaleren, kunnen we echte storingen vaak voorkomen en anders snel oplossen. Neem die vervuilingsgraad van brandmelders. Als een brandmelder te vervuild raakt, moet deze gereinigd worden. Wanneer de monitoringsoftware ziet dat de vervuilingsgraad in de gevarenzone komt, kan direct een field service engineer op pad worden gestuurd om de melder te reinigen. Hij weet dan precies om welke melder het gaat en of er nog meer melders zijn die binnenkort vervuild raken. Ook deze kan hij preventief schoonmaken.

Als gevolg daarvan kan onderhoud veel gerichter en efficiënter plaatsvinden in plaats van volgens een vooraf afgesproken frequentie. Zo komt het onderhoud nooit te laat óf onnodig vroeg. Daarbij wordt er meer tijd besteed aan componenten die het vereisen en minder aan componenten die nog in goede conditie zijn. Dit levert vaak een reductie van het aantal onderhoudsuren en de onderhoudskosten op.

Onderhoud op afstand

Een aanzienlijk deel van het beheer en onderhoud van beveiligingssystemen kan nu al remote plaatsvinden. Bij Mactwin gebeurt dit vanuit het MOC. Voor klanten betekent dit een kostenbesparing. Er komen minder field service engineers langs en dus zijn er minder aanmeldprocedures, processen worden minder vaak stilgelegd vanwege onderhoud en het is vanzelfsprekend minder belastend voor het milieu.

Tot slot

Het voorkomen van falende beveiligingssystemen door storingen is belangrijk om de continuïteit van bedrijfsprocessen en het gewenste beveiligingsniveau te garanderen. Het stelselmatig monitoren van de systemen speelt hierbij een belangrijke rol. Minstens zo belangrijk in dit verband is het bewaken van de actualiteit van de beveiligingssoftware. Door het up-to-date houden van de besturingssystemen, soft- en firmware kunnen problemen met performance, stabiliteit en veiligheid worden voorkomen of beperkt.