Mactwin ontzorgt, ook internationaal

Veel organisaties vinden het prettig of zelfs wenselijk dat ze voor security met niet meer dan één partij te maken hebben. Ook als er sprake is van locaties in het buitenland. Voor Mactwin is het dagelijkse kost om – nationaal en internationaal – de beveiliging van organisaties vorm te geven en het gewenste beveiligingsniveau te garanderen, bijvoorbeeld voor opdrachtgevers uit de financiële sector.

Voor een van deze opdrachtgevers verzorgde Mactwin aanvankelijk alleen de beveiliging van de Nederlandse kantoren. Door de goede ervaring en het vertrouwen dat ontstond, heeft deze opdrachtgever Mactwin gevraagd om bij al hun Europese kantoren hetzelfde hoge niveau van beveiliging te realiseren. “Die uitdaging namen we graag aan en past ook uitstekend bij onze drive om opdrachtgevers op safety en security gebied volledig te ontzorgen.” Aan het woord is Twan Reuvers, accountmanager bij Mactwin.

Blauwdruk voorkomt fouten

Het gewenste beveiligingsniveau van de panden stond al vast; dat moest gelijk zijn aan het niveau van de Nederlandse vestigingen. “Voor deze vestigingen hebben we een vlekkenplan en Security Octagon gemaakt”, vertelt Twan Reuvers. “Dit betekent dat we het (Nederlandse) pand eerst hebben onderverdeeld in beveiligingszones, zoals openbaar, semi-openbaar en secure. Zones die je ook terugvindt in alle andere panden van deze financiële organisatie. Vervolgens hebben we in samenspraak met de opdrachtgever voor iedere type overgang (van de ene naar de andere zone) een set beveiligingsmaatregelen vastgesteld en vastgelegd in een Security Octagon.” Deze aanpak leverde consistentie en samenhang & balans tussen de verschillende maatregelen. Bovendien was het een praktisch hulpmiddel voor alle betrokkenen bij dit internationale project. “Het fungeerde voor zowel de projectleiders van Mactwin als voor de uitvoerende onderaannemers in de diverse landen als een blauwdruk. Het gaf duidelijke richtlijnen en voorkwam fouten.”

Grensoverschrijdend projectmanagement

Wanneer je de verantwoordelijkheid krijgt over de beveiliging van diverse panden door heel Europa, dan zijn ervaren projectleiders die het project professioneel leiden, onontbeerlijk. Senior Projectleider John van de Weijenberg vertelt hierover: “In dit project – en dat geldt eigenlijk altijd bij internationale projecten – werkten we samen met lokale subcontractors die op de locaties de noodzakelijke infrastructuur implementeerden. De subcontractors hebben we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever geselecteerd en vervolgens hebben we ze op locatie geïnstrueerd. In sommige landen bleek trouwens meer afstemming nodig, dan in andere. Dat had vooral te maken met afwijkende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van vluchtwegen. Hierdoor moesten we voor enkele locaties de vastgestelde set van beveiligingsmaatregelen aanpassen. Na afronding van de werkzaamheden door de subcontractors, hebben we ter plaatse een kwaliteitscontrole uitgevoerd. Daarna konden we remote, vanuit ons Mactwin Operation Center (MOC), de beveiligingssystemen configureren en in bedrijf stellen. En dat van Zweden tot Spanje en Italië.”

Volg ons op Linkedin

Remote beheer & onderhoud

Nu alle systemen werken, moeten ze goed worden onderhouden en beheerd. Het beheer gebeurt deels door de financiële instelling zelf. Vanuit het hoofdkantoor in Nederland kunnen alle systemen voor toegangscontrole, cameratoezicht en inbraak worden bediend en beheerd. Dit betekent onder andere dat vanuit het hoofdkantoor de rechten voor toegangspassen beheerd kunnen worden. Ook kan de beveiligingsafdeling vanuit Amsterdam videobeelden oproepen als ergens een incident heeft plaatsgevonden en zij kunnen op afstand meekijken als er wat aan de hand is. Dit alles is mogelijk dankzij het centrale security management platform waarop alle (lokale) subsystemen zijn aangesloten. “Het verdere beheer en onderhoud van de systemen neemt Mactwin samen met de subcontactors voor zijn rekening”, vertelt Twan Reuvers. “Bij storingen beoordeelt onze Servicedesk eerst of die storing remote – vanuit ons MOC – te verhelpen is. Zo niet, dan schakelen we de gecontracteerde lokale partij in om op locatie de storing te verhelpen. Ditzelfde geldt voor het beheer en onderhoud. We doen zoveel mogelijk op afstand. Alleen als het niet anders kan, dan sturen we de lokale partner hiervoor aan.”

Heldere afspraken: prettige samenwerking

Twan Reuvers vervolgt: “Bij samenwerkingsverbanden als deze zijn duidelijke afspraken, over onder andere kaders en bevoegdheden, tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer (in dit geval Mactwin) essentieel. Hoe duidelijker de afspraken zijn, hoe beter het is. Gebleken is verder dat het Security Octagon veel richting en dus duidelijkheid gaf. Hierdoor hebben wij niet alleen effectieve en gebruiksvriendelijke beveiligingsmaatregelen kunnen implementeren, maar wisten we ook voor alle locaties het gewenste beveiligingsniveau te realiseren.”

Mactwin ontzorgt met all-in beheercontract

Mactwin begrijpt heel goed de behoefte van bedrijven om zich te kunnen focussen op hun kernprocessen; op dat waar ze goed in zijn. Het is ons werk om verstoring van deze processen (op gebied van safety en security) zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid. Zo heeft u met onze all-in beheercontracten de zekerheid dat uw beveiliging te allen tijde op het gewenste niveau is en blijft. Bovendien heeft u maar één aanspreekpunt en weet u vooraf waar u aan toe bent, voor een vast bedrag per maand.