Kentekenherkenning: verhoogt veiligheid en gastvrijheid

U heeft ze vast weleens gezien; de zwarte of grijze boxen langs de snelwegen en provinciale wegen, hangend aan lichtmasten of overspanningen. Het zijn er meestal twee naast elkaar. Zijn het camera’s? Jazeker! Het zijn kentekencamera’s, met als doel inzichtelijk te maken welke voertuigen op welk tijdstip op dat punt voorbijreden.

De overheid gebruikt kentekencamera’s om zware criminelen en fraude op te sporen of om snelheidscontroles uit te voeren. Verder hangen er steeds vaker kentekencamera’s bij de toegangswegen van industrieterreinen om bezoekende voertuigen te registreren. De camera inzet is dan een hulpmiddel om diefstal van goederen bij de bedrijven op het terrein tegen te gaan. Tot slot worden kentekencamera’s ook ingezet voor de toegangsverlening bij parkeerterreinen van bedrijven en parkeergarages.

Hoe werkt kentekenherkenning?

Kentekencamera’s beschikken over software (OCR, Optical Character Recognition) die het kenteken herkent en omzet naar tekst. Het kenteken is ook het enige dat de camera in beeld krijgt. Infraroodverlichting in de camera (die voor onze ogen onzichtbaar is) beschijnt de auto met het kenteken. Door het lensfilter dat alleen infraroodlicht doorlaat, komt alleen het gereflecteerde infraroodlicht van het kenteken terug. Het zichtbare licht van koplampen wordt onderdrukt. Resultaat: een grotendeels zwart beeld, met een scherp en duidelijk leesbaar kenteken. Reclame en andere tekst op het voertuig hebben geen reflectie en worden niet per ongeluk als kenteken gelezen. De auto zelf is dus niet zichtbaar, net zomin als de bestuurder. Als er ook informatie gewenst is over het voertuig zelf, hangt er naast de kentekencamera’s meestal nog een extra camera die een ‘normaal’ beeld geeft.

Kentekencamera’s voor toegangsverlening

Als bedrijf kunt u camera’s inzetten om kentekens te registreren van de voertuigen die uw terrein bezoeken en voor toegangsverlening. Met dezelfde techniek wordt ook een kenteken herkend van bijvoorbeeld een medewerker, waarna de slagboom of poort open gestuurd wordt. Ook in een aantal publieke parkeergarages wordt al op deze manier gewerkt. Het kenteken kan opgegeven worden aan een betaaldienst zodat u toegang krijgt tot de parkeergelegenheid.

Volg ons op Linkedin

Kentekencamera’s en privacywetgeving

Indien u kentekencamera’s gebruikt in uw zakelijke omgeving om voertuigen te registreren, adviseren wij u dit kenbaar te maken, bijvoorbeeld met een bord. Dit is echter niet verplicht; de zichtbaarheid van camera’s voldoet al aan de eis van het kenbaar maken van een camerasysteem. Een bord draagt overigens wel bij aan de preventieve werking van het camerasysteem. Gebruikt u de kentekencamera’s (ook) voor toegangsverlening, dan worden de kentekens (lees: persoonsgegevens) van medewerkers met een auto toegevoegd aan een database. U bent dan verplicht medewerkers en ondernemingsraad te informeren en deze camera’s en de beeldverwerking op te nemen in het register met verwerkingen. Hoe u de persoonsgegevens ook registreert, opgenomen beelden mogen niet langer dan vier weken worden bewaard. Mits er sprake is van een gegronde redenen, kan verlenging worden verkregen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot

Kentekenherkenning en de eventuele registratie van kentekens kunnen de veiligheid verhogen. Wordt het ingezet voor toegangsverlening, dan draagt het bovendien bij aan de gastvrije ontvangst van bezoekers en medewerkers. Wilt u kentekencamera’s inzetten, schakel dan een specialist in die bekend is met de techniek en de kritische succesfactoren. En zorg ervoor dat u voldoet aan de regels die vanuit privacywetgeving worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van het melden van het cameratoezicht en de bewaartermijnen.

Herkenningsgraad
De herkenningsgraad van kentekencamera’s hangt af van verschillende factoren, zoals:

  • Leesafstand
  • Montagehoek
  • Snelheid
  • Obstructies
  • Leesbaarheid kenteken

Vervorming en vervuiling van de kentekenplaat verlagen de herkenning aanzienlijk. Het is dus niet voor niets dat de politie voortdurend toeziet op schone, herkenbare en genormeerde kentekenplaten.