Groen beveiligen: hoe duurzaam is security?

Of we de klimaatdoelstellingen gaan halen, hangt deels af van de mate waarin we ons gedrag aanpassen. Duurzame beveiligingssystemen zijn niet het eerste waar je aan denkt als het gaat om milieubesparende opties, maar dat neemt niet weg dat ook in ons vakgebied winst is te behalen. Bijvoorbeeld door de juiste keuzes te maken. Ter illustratie behandelen we vijf voorbeelden van duurzame ontwikkelingen in de beveiliging.

1. Duurzame producten en producenten

Er zijn producenten, ook die van beveiligingsoplossingen, die aandacht hebben voor het verduurzamen van hun productieprocessen en producten. Sommige fabrikanten voeren hiertoe LCA’s (LifeCycle Analyses) uit. Deze geven inzicht in de milieubelasting van hun producten, gedurende de gehele levenscyclus: van het ontwerp en de productie tot en met het gebruik en de uiteindelijke afvoer ervan. De resultaten van deze analyse worden gebruikt om te verduurzamen, bijvoorbeeld door het stroomverbruik door het product te optimaliseren (efficiencyverbetering), grondstoffen te vervangen door recyclebare grondstoffen of nieuwe, recyclebare verpakkingen te gebruiken. Een voorbeeld van een product dat nu minder stroom verbruikt, is een beveiligingscamera voor buitentoepassing. In het verleden bevatte de behuizing van dit type camera een verwarmingselement. Dat is vaak niet meer nodig nu camera’s zo compact zijn geworden (bijvoorbeeld bullet camera’s) dat de elektronica in de camera voldoende warmte afgeeft om de camera’s vorstvrij te houden. Alleen in extreem koude situaties is nog een aanvullend verwarmingselement nodig.

Verder zijn er steeds meer fabrikanten die eisen dat hun defecte of afgeschreven producten zo milieuvriendelijk mogelijk worden afgevoerd. Ze geven gebruikers daartoe duidelijke instructies over hoe deze producten moeten worden afgevoerd of ze vragen de gebruiker om deze producten retour te zenden, zodat ze zelf de regie houden over de afvoer ervan. Door al dit soort maatregelen worden beveiligingssystemen steeds duurzamer.

2. Cloud-based oplossingen

Security systemen bestaan voor een groot deel uit software die op een PC of server draait. Vaak draait de software van de verschillende deelsystemen op aparte PC’s of servers. Er is dan een aparte server of PC voor het VMS systeem en een andere voor bijvoorbeeld het toegangsbeheersysteem. Deze PC’s en servers verbruiken relatief veel energie.

Gelukkig kiezen organisaties er steeds vaker voor om hun beveiligingsoplossingen in de ‘cloud’ te laten draaien. De applicaties draaien dan in datacenters op grote, virtuele servers in plaats van op losse PC’s of servers. Hiermee concentreert zich de verwerking en daarmee het energieverbruik tot één locatie. Dat is veel efficiënter. Datacenters hebben (mede onder druk van de markt) bovendien al een focus op duurzaamheid. Een leuk voorbeeld hiervan zijn (Nederlandse) datacenters die het koelwater dat gebruikt wordt om de servers te koelen, beschikbaar stellen voor stads- of woonwijkverwarming (warmtenet). Een win-winsituatie dus.

3. Remote support

Daar waar vroeger voor iedere storing een servicetechnicus ter plaatse moest komen, is het tegenwoordig mogelijk om storingen op afstand te analyseren en soms ook te verhelpen. Dit kan omdat de meeste beveiligingssystemen op IP zijn gebaseerd. Veel moderne installateurs en system integrators bieden inmiddels – in meer of mindere mate – deze mogelijkheid. Het op afstand analyseren en verhelpen van storingen of het doen van software updates, bespaart tijd, kosten en beperkt de CO2-uitstoot. Mactwin voert deze activiteiten uit vanuit het Mactwin Operation Center (MOC). Vanzelfsprekend gebeurt dit middels veilige en stabiele verbindingen tussen het MOC en het security netwerk van klanten.

4. Circulair werken – hergebruik van onderdelen

Beveiligingssystemen worden steeds goedkoper, vooral die van Chinese makelij. Het wordt daardoor aantrekkelijker om systemen compleet te vervangen, in plaats van te repareren of upgraden. Dit is echter weinig duurzaam en levert veel onnodig afval op. Veel beter is het om de systemen te repareren of upgraden en ze zo een langere levensduur te geven. We noemen dit ‘refurbishen’. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die hier bewust voor kiezen. Als system integrator stimuleert en doet Mactwin dit ook zo veel mogelijk, bijvoorbeeld met VMS-recorders of cliënts. Slijtagegevoelige onderdelen worden na een aantal jaren vervangen, waardoor het desbetreffende apparaat weer lange tijd mee kan. Dit is natuurlijk een stuk milieuvriendelijker en past in de visie van een circulaire economie. Moderne en kwalitatief goede beveiligingsoplossingen zijn gebaseerd op open technologie en kunnen daardoor eenvoudig gekoppeld worden aan bestaande systemen. Als een systeem moet worden uitgebreid, kan dat in veel gevallen door nieuwe hard- of software te koppelen aan de reeds aanwezige systemen of systeemonderdelen, zoals bijvoorbeeld camera’s. Bestaande systemen worden daardoor niet afgedankt, maar worden onderdeel van het nieuwe systeem. Op die manier bespaart u niet alleen geld, maar bent u ook duurzaam.

Volg ons op Linkedin

5. Duurzame meerwaarde van beveiligingssystemen

Beveiligingssystemen kunnen u ondersteunen in het streven naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Door beveiligingssystemen te integreren met gebouwgebonden (HVAC) installaties, kunt u de energievoorziening bijvoorbeeld optimaal afstemmen op het gebruik van de ruimtes. Het toegangscontrolesysteem meet het aantal aanwezige mensen en weet ook in welk gebouwdeel of ruimte zij zich bevinden. Dankzij de koppeling van het toegangscontrolesysteem met gebouwgebonden installaties worden nu alleen de ruimtes of delen waar zich mensen bevinden, verwarmd, gekoeld of verlicht. Ook camerasystemen die mensen kunnen tellen, dragen bij aan efficiënte klimaatbeheersing in het gebouw. Dit soort slimme koppelingen draagt bij aan veiligere, comfortabelere én energiezuinigere gebouwen. Als u beveiligingssystemen op deze manier inzet, is beveiliging nadrukkelijk meer dan een noodzakelijke kostenpost.

Conclusie

Hoewel beveiliging niet het meest voor de hand liggende is wanneer u denkt aan duurzaamheid, kan beveiliging wel degelijk een bijdrage leveren aan een duurzame bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als u bewust kiest voor systemen uit het steeds groter wordende aanbod van duurzaam geproduceerde beveiligingsoplossingen. Als deze oplossingen bovendien open, op IP gebaseerd zijn, kunt u nieuwe systemen koppelen aan bestaande (o.a. beveiligings- en gebouwgebonden) systemen en systeemonderdelen. Dit voorkomt onnodige verspilling en bovendien zorgen intelligente koppelingen voor een hoger beveiligingsniveau en een energiezuiniger gebouw. Verspilling voorkomt u ook door systemen of systeemonderdelen te repareren of upgraden in plaats van te vervangen. Wat u ook doet, er is altijd winst te behalen als u kiest voor een duurzame installateur of system integrator.

Duurzame leveranciers herkennen
Het is niet altijd makkelijk om een duurzame leverancier te herkennen. Gelukkig zijn er inmiddels diverse keurmerken en registers waarmee kan worden nagegaan of een leverancier, installateur of system integrator een duurzame bedrijfsvoering heeft. Een voorbeeld hiervan is het (online) MVO-Register, waarin bedrijven hun duurzaamheidsstrategie ontwikkelen en hun resultaten en toekomstplannen zichtbaar maken. Bovendien is alle informatie in het MVO-Register getoetst, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Het register sluit nauw aan bij de internationaal geldende normen op het gebied van duurzaamheid, zoals ISO 26000, AA1000 en GRI. Mactwin Security heeft ervoor gekozen zijn MVO-programma transparant te maken en heeft een rapport gepubliceerd in dit register.