Gesproken woord ontruimingsinstallatie (type A)

Een ontruimingsalarminstallatie waarschuwt bij een eventuele brand snel de aanwezige personen. In sommige situaties schrijft de NEN 2575-1* een ontruimingssysteem voor, met niet alleen een ontruimingssignaal, maar ook een gesproken bericht waarmee aanwezigen worden gesommeerd het pand te verlaten.

Bij een brandmelding kan het nodig zijn om een gebouw te ontruimen. Snel en efficiënt. Om de mensen in het gebouw te waarschuwen en aan te sporen het gebouw te verlaten, klinkt een ontruimingssignaal (slow-whoop). Er is dan sprake van een ontruimingsalarminstallatie type B. In bepaalde situaties kan een dergelijk signaal echter paniek veroorzaken of onvoldoende duidelijk zijn voor de aanwezigen, bijvoorbeeld in amusementscentra waar veel mensen bijeenkomen. In dit soort situaties schrijft de NEN 2575-1 een type A installatie voor. Dit is een installatie die een ontruimingssignaal combineert met een gesproken bericht. Ook kunnen bij dit type installatie aanvullende instructies rondom de ontruiming worden gegeven via een commandomicrofoon.

In de volgende situaties schrijft de NEN 2575-1 een ontruimingsalarminstallatie type A voor:

  • een gebouw is > 10.000 m2 en/of
  • een gebouw heeft meerdere ruimtes waarin meer dan 1000 mensen kunnen verblijven en/of
  • een gebouw heeft één ruimte waarin meer dan 2000 mensen kunnen verblijven en/of
  • het gebouw heeft een logiesfunctie waarin de hoogste vloer hoger is dan 20 m
Volg ons op Linkedin

Uitsluitend wet- en regelgeving volgen, is niet altijd genoeg

Als het gaat om de brandveiligheid, adviseren wij om altijd verder te kijken dan de geldende wet- en regelgeving en vooral uw eigen specifieke situatie en omstandigheden als uitgangspunt te nemen. Wet- en regelgeving stellen slechts de minimale eisen. Als eigenaar of gebruiker dient u altijd zelf uw verantwoordelijkheid op dit gebied te nemen. Dit is sinds het Bouwbesluit van 2012 ook bij wet geregeld: de gebruiker van het pand is zelf (hoofdelijk) verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Wees daarom, als het om de veiligheid van de organisatie en de medewerkers gaat, altijd scherp en proactief.