Duurzaam beveiligen

Naast het streven naar een gezonde (winstgevende) organisatie, hebben ondernemingen tegenwoordig – als vanzelfsprekend – ook aandacht voor het welzijn van de mensen in de organisatie en het milieu (People, Planet, Profit). In nagenoeg alle branches wordt verspilling zo veel mogelijk tegengegaan en is aandacht voor een leefbare samenleving; nu en in de toekomst. Dat laatste moet ook wel, want door de industrialisering en snelle economische groei in het verleden is veel milieuschade aangericht.

De technologische vooruitgang biedt tegelijkertijd allerlei kansen om duurzaam te werken, zoals werken op afstand en het remote monitoren en servicen van panden en systemen. Bovendien kunnen organisaties hiermee geld besparen. Twee keer winst, dus.

Voorkomen van onnodig reizen

Moderne security systemen zijn op IT standaarden gebaseerd. Dat is niet alleen handig, maar ook duurzaam. De kans is groot dat systemen in de toekomst moeten worden aangepast aan veranderingen in bijvoorbeeld bedrijfsprocessen of criminele modus operandi. Met moderne security systemen, kan dat snel en op afstand worden geregeld; de instellingen van de software en/of nieuwe versies worden dan geüpdatet zonder dat de locatie bezocht hoeft te worden.

Moderne beveiligingssystemen kunnen ook op afstand worden beheerd en gemonitord. Het maakt niet meer uit hoe groot uw organisatie is en over hoeveel panden u beschikt. Mactwin, bijvoorbeeld, monitort stelselmatig de systemen van klanten op hun goede werking vanuit het Mactwin Operation Center (MOC). Zijn er afwijkingen, zoals het uitvallen van een systeemonderdeel of een slechte beeldkwaliteit van een beveiligings-camera, dan worden deze snel herkend – soms nog voordat u het zelf in de gaten heeft – en hersteld. Remote. Deze manier van werken heeft niet alleen een positieve invloed op de systeembeschikbaarheid en kwaliteit, maar het betekent ook dat een monteur niet meer voor iedere storing naar uw locatie hoeft af te reizen. Dit scheelt (reis)tijd, reiskosten en het heeft een positief effect op het milieu door een beperking van de CO2-uitstoot. Verder is het tegenwoordig heel gewoon dat vanuit één centrale control room alle panden van een organisatie gemonitord worden, in plaats van op iedere locatie een beveiligingsloge met beveiliger. Het spreekt voor zich dat, naast de normale kostenbesparingen, hier ook flink op energiekosten kan worden bespaard.

Volg ons op Linkedin

Minder afvoer van goede apparatuur

Moderne security management software is steeds meer open. Dit betekent dat de software veel verschillende merken hardware ondersteunt en aan elkaar kan koppelen. Elementen uit bestaande systemen die nog goed functioneren, hoeven dus niet vervangen te worden, maar kunnen gewoon worden geïntegreerd in het nieuwe systeem. Systemen worden hierdoor toekomstvaster en het onnodig afvoeren van goed werkende apparatuur wordt beperkt.

Geen overbodig energieverbruik

Door moderne security systemen te koppelen aan andere systemen, zoals gebouwbeheer- en facilitaire systemen, kan veel duurzame winst worden behaald. Zo kunnen al deze systemen centraal worden bediend en kan bijvoorbeeld makkelijk inzicht worden verkregen in hoeveel mensen op welke dagen uw gebouwen bezoeken. Organisaties die het nieuwe werken hebben omarmd, kunnen zo de toegang tot gebieden afstemmen op de voorspelde bezetting voor een dag. Bepaalde gebieden kunnen gesloten blijven zolang het aantal personen op een dag beneden een bepaalde hoeveelheid blijft. De verlichting in deze gebieden kan uitgeschakeld worden en de verwarming kan een paar tandjes lager. Voor andere gebieden geldt dat door slimme sensoren of toegangscontrole in te zetten de verlichting en verwarming automatisch worden geschakeld wanneer iemand het gebied als eerste binnenkomt of als laatste verlaat. Dankzij dit soort slimme koppelingen worden gebouwen veiliger, comfortabeler en energiezuiniger