Ethical hackers en security specialisten bundelen krachten

Kennis is macht. Ethical hackers en security specialisten deelden onlangs hun kennis en ervaringen en leerden hoe zij gezamenlijk cyber crime nog beter kunnen bestrijden. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van KPMG Cyber, fabrikant Nedap Security Management en system integrator Mactwin Security.

Tijdens het – opvallend open – rondetafelgesprek gaven de aanwezige IT Security auditors de andere aanwezigen inzicht in hoe een ethical hacker op zoek gaat naar zwakheden in systemen, in het bijzonder in fysieke security systemen. Nedap en Mactwin Security gaven op hun beurt inzicht in de opbouw van security systemen, de integratie binnen klantnetwerken en de opbouw van de software. Door deze unieke combinatie van kennis en deskundigen hebben de deelnemers nog meer inzicht gekregen in hoe ze cyber crime kunnen voorkomen en bestrijden.

In het gesprek werd de noodzaak van samenwerking tussen system integrators, ICT afdelingen en zelfs leveranciers/fabrikanten in het tegengaan en bestrijden van cyber crime weer eens duidelijk. Hoewel de belangen van de partijen soms verschilden, bracht de bijeenkomst over en weer veel inzicht en begrip voor elkaars vakgebied, de mogelijkheden en de kwetsbaarheden.