Complete brandbeveiliging bij Synergy Health

‘Our work protects your world.’ Het zou zomaar de nieuwe pay-off van Mactwin kunnen zijn. Maar niets is minder waar. Synergy Health is het bedrijf dat deze pay-off voert. Het is een van de grootste wasserijbedrijven in Nederland met 13 vestigingen en 25 in-house projecten. Veiligheid staat er hoog op de agenda. In 2011 nam Synergy Health de brandmeld- en ontruimingsinstallaties van alle vestigingen kritisch onder de loep. Sommige installaties waren verouderd, andere sloten onvoldoende aan bij de – in de loop der jaren – veranderde of verplaatste bedrijfsprocessen.

Synergy Health is een wereldwijd opererende organisatie gespecialiseerd in sterilisatie van medische apparatuur en textielverzorging voor met name de gezondheidszorg. In Nederland biedt Synergy Health een compleet pakket van diensten, zoals het verhuren en wassen van linnengoed, beroeps- en operatiekamerkleding. We zijn te gast bij de grootste Nederlandse vestiging in Tiel. “Hier wordt maar liefst 220.000 kilo wasgoed per week gewassen”, vertelt Arno Senders, bedrijfsmanager van de vestigingen Gemert en Tilburg en projectleider brandveiligheid.

Verhoogd brandrisico

In de wasserij is sprake van een verhoogd brandrisico. Arno Senders: “De washallen staan vol met machines en schakelkasten waarin kortsluiting kan ontstaan. Zeker in combinatie met vocht en veel stofdeeltjes, levert dat een potentieel gevaar op. Verder zijn er brandbare chemicaliën aanwezig en kan gedroogd, maar nog onvoldoende afgekoeld wasgoed in containers gaan broeien. Vooral een paar uur na sluitingstijd is dit risico aanwezig. Het spreekt voor zich dat we voldoende maatregelen moeten nemen om een eventuele brand zo snel mogelijk te signaleren. Immers, we willen onze mensen goed beschermen en onze bedrijfscontinuïteit kunnen garanderen. Daarnaast stelt ook de verzekeraar eisen aan onze brandveiligheid.”

Vorig jaar heeft Synergy Health haar brandmeld- en ontruimingsinstallaties kritisch onder de loep genomen. Sommige installaties waren al vrij oud en bij enkele vestigingen waren de omstandigheden en/of bedrijfsprocessen dusdanig veranderd dat aanpassing van de brandmeldinstallatie noodzakelijk was. Daarnaast was Synergy Health van mening dat met name het beheer en onderhoud efficiënter kon wanneer er gewerkt zou worden met slechts een beveiligingspartner. Na inspectie van de installaties werd besloten om 8 installaties compleet te laten vernieuwen. Arno Senders: “Mactwin kwam in de offerteronde als beste uit de bus. Ze hadden niet alleen een goede prijs, maar we hadden ook erg veel vertrouwen in hun deskundigheid en de voorgestelde Bosch-brandmeldinstallatie met Dual Ray brandmelders.”

Toekomstgerichte oplossing

Mactwin heeft Synergy Health uitgebreid geadviseerd. Aan het woord is Erik Poulussen, adviseur bij Mactwin. “De omstandigheden in de wasserij zijn verre van ideaal. Er is sprake van vocht, stof en stoom en van wisselende temperaturen. Bovendien zijn in bijna alle productiehallen transportbanden en -rails om vuil en gewassen wasgoed te transporteren. De voorgestelde oplossing met Bosch Dual Ray melders is echter bij uitstek geschikt voor dit soort omstandigheden. Ze detecteren nauwkeurig en snel een beginnende brand en zijn ongevoelig voor temperatuurschommelingen en andere storende elementen, zoals stoom en stof. Ongewenste brandmeldingen zullen dan ook tot een absoluut minimum zijn beperkt. De door ons geadviseerde brandmeldinstallatie met geïntegreerde ontruiming, is technisch helemaal up-to-date en voldoet natuurlijk aan de nieuwste regelgeving. Met deze installatie is Synergy Health klaar voor de toekomst. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem in de toekomst eenvoudig worden uitgebreid.”

Volg ons op Linkedin

Goede ervaringen

Inmiddels zijn, op één na, alle installaties bij alle vestigingen vervangen. De ervaringen met de nieuwe installaties zijn tot nu toe uitstekend. “Even was er een probleem met de storingsmelding back-up verbinding. Wegens het instabiele netwerk van onze netwerkprovider, kregen we veel nodeloze meldingen. Dat zorgde voor wat irritatie in de organisatie. Inmiddels werken we met een andere provider die beschikt over een stabiel netwerk en hebben we geen nodeloze meldingen meer gehad. Een beginnende brand bij deze vestiging hebben we bovendien snel de kop in kunnen drukken. De installatie heeft zich wat dat betreft al bewezen”, aldus een tevreden Arno Senders. “En Mactwin is een partner gebleken, die ons werkelijk ontzorgt. Ze hebben gedurende het traject de contacten onderhouden met onze verzekeraar en de brandweer en ze hebben de certificering volledig voor ons geregeld. Ook hebben we niet meer dan twee contactpersonen bij Mactwin. Is er wat aan de hand, dan weten we wie we moeten bellen en hebben we ook de zekerheid dat het geregeld of opgelost wordt. Dat werkt erg prettig.”

Training beheerders

Senders: “We zijn ons er heel goed van bewust dat brandveiligheid meer omvat dan het hebben van een goede, gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Daarom hebben we ook nieuwe procedures geschreven en de nieuwe beheerders van de brandmeldinstallaties laten opleiden door Mactwin. Die training was erg leerzaam maar tegelijkertijd ook confronterend. De verantwoordelijkheden van deze mensen zijn groot en allesbehalve vrijblijvend. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de installatie. Ze moeten in logboeken nauwkeurig verslag doen van ieder incident en iedere (echte of nodeloze) alarmmelding. Ook moeten ze periodiek de installatie controleren. Dat alles kost tijd en vraagt om discipline. We zullen daar de komende tijd volop aandacht aan geven.”