In veel sectoren waar gewerkt wordt met ontvlambare materialen, is het risico op broei en brand reëel. Zonder tijdige detectie en bestrijding kunnen deze problemen leiden tot aanzienlijke schade. Dit artikel beschrijft hoe Mactwin broei en brand vroegtijdig signaleert en bestrijdt.

Broei ontstaat wanneer materialen door wrijving en warmteontwikkeling gaan smeulen. Als dit proces niet tijdig wordt gestopt, kan het zich ontwikkelen tot een brand.

Snelle detectie

Om broei te voorkomen, is het belangrijk dat ontvlambare materialen zo kort mogelijk worden opgeslagen. Toch is het niet altijd mogelijk, ondanks preventieve maatregelen, broei volledig te voorkomen. Er zijn jaarlijks tientallen onbeheersbare broei incidenten waar zelfs de brandweer niet in staat is om dit soort branden, die beginnen als broei, snel te doven.

Broeipreventie oplossing

De oplossing van Mactwin combineert betrouwbare bewaking met snelle respons. Warmtebeeldcamera’s detecteren zowel broei als vlammen en geven direct een alarm bij ongewenste temperatuurstijgingen.

Vaste camera’s

Mactwin kiest bewust voor vaste warmtebeeldcamera’s die continu hetzelfde gebied bewaken. Dit in tegenstelling tot draaibare camera’s, die slechts periodiek een gebied scannen. Omdat broei zich razendsnel tot een brand kan ontwikkelen, vormt het gebruik van draaibare camera’s een onaanvaardbaar risico. Door meerdere vaste camera’s vanuit verschillende posities te plaatsen, wordt een constante en betrouwbare bewaking verzekerd.

Automatisch blussen

Bij detectie van broei stuurt de camera automatisch een blusmonitor naar de juiste positie om de broei effectief te blussen. Hiermee krijgt zelfs een steekvlam geen kans om zich te ontwikkelen. Deze automatische blusfunctie is de enige effectieve manier om snel en adequaat in te grijpen.

Het voorkomen van broei en brand vereist meer dan alleen preventieve maatregelen. Snelle en betrouwbare detectie, gecombineerd met automatische blussystemen, is essentieel om grote schade te voorkomen.

 

Wilt u meer weten? Download de branche-specifieke brochures of neem contact op met een van onze experts.