Er komen bij afvalverwerkende bedrijven nog geregeld afvalbranden voor. De meest voorkomende oorzaken zijn accu’s die ontvlammen of broei. Wat veel afvalbedrijven niet weten, is dat voor het detecteren van broei andere configuratie en projectering nodig zijn, dan voor het detecteren van een brand.

Detectie op de oorzaak in plaats van het gevolg

Te vaak komen we afvalbedrijven tegen die een detectiesysteem hebben gericht op het detecteren van brand, terwijl ze denken dat ze ook broei detecteren. Dit kan grote gevolgen hebben. Vraagt u zich af hoe dit nou zit? En hoe weet u nu of uw systeem alleen brand of ook broei signaleert?

In veel gevallen waar thermische detectiecamera’s worden toegepast is er alleen getest op brand, niet op de onderliggende broei. Het gevolg is dat er een waardevol signaleringsmoment verloren gaat waarin de broei zich ontwikkelt tot een brand. Resulterend in onnodig risico voor de afvalverwerker en de omgeving.

Test- en opleveringscriteria brand

Veelal worden broeidetectiesystemen opgeleverd met een brandbak waar een aantal matjes in brand worden gestoken (Proefbrand 1, NEN). Hier komen met regelmaat video’s van voorbij op social media. Een dergelijk systeem is getest op branddetectie (vlammen). Een brandbak produceert namelijk direct veel hitte en gaat gepaard met aanzienlijke vlammen. Dit maakt het hierop afgestelde systeem geschikt voor het signaleren van bijvoorbeeld een accu brand. Echter, deze manier van testen zegt vervolgens niets over het wel of niet kunnen detecteren van de langzaam opbouwende temperatuur van broei.

Detectie van broeisporen

Broei detecteren vraagt een gerichte aanpak. Broei ontstaat meestal in de bult en treed via kleine sporen naar de oppervlakten. In aanvang zijn deze sporen aan de oppervlakte beperkt van omvang en temperatuur. Toch is het essentieel om deze eerste sporen te signaleren. Bij vroegtijdige signalering heb je namelijk ruimschoots de tijd om op het broeiproces te reageren waardoor het zich niet ontwikkelt tot een brand. Dit in tegenstelling tot alarmering op de resulterende brand.

Correcte test- en opleveringscriteria

De prestatie van broeidetectie test je met een speciale verwarmingsplaat. De thermische detectiecamera moet de plaat kunnen waarnemen en de actuele temperatuur kunnen weergeven. Deze wordt vervolgens op de meest ongunstigste positie binnen het bereik van het te bewaken gebied van de betreffende detectiecamera geplaatst. Als de testopstelling volgens de VdS 3189 wordt getoetst dan heeft de plaat een standaardafmeting en bepaalde temperatuur nauwkeurigheid. Een test met de brandbak is alleen geschikt om vlammen te detecteren. Bij een brand ten gevolge van broei is er al veel tijd verloren gegaan. Tijd waarbij een brand nog eenvoudig te voorkomen was.

Opvolging

Broei
Met de nieuwste ontwikkelingen van thermische camera’s kan broei in een vroegtijdig stadium gedetecteerd en gesignaleerd worden. We spreken dan over een hogere nauwkeurigheid en gevoeligheid waardoor broei sneller gedetecteerd kan worden. Nieuwe mogelijkheden ontstaan op het gebied van slimme detectie om broei te vertragen waarmee schade voorkomen kan worden.

Brand
Bij het ontstaan van brand is het doel om de situatie te vertragen en te beheersen tot de brandweer ter plaatse is. Met de huidige technologie is het mogelijk om gebruik te maken van de slimme broeidetectie camera’s voor het lokaliseren van brand en het automatisch blussen door een blussysteem.

Advies op maat

De oplossing is afhankelijk van uw wensen, doelstellingen en de situatie en omstandigheden ter plaatse. Neem gerust contact met ons op, als u wilt weten wat de mogelijkheden voor uw broei- of branddetectie zijn!

Stel uw vraag aan onze specialisten

Heeft u vragen? Onze medewerkers staan graag voor u klaar. Zij vertalen deze oplossingen graag naar uw specifieke situatie. Neem daarom gerust contact met ons op!