Beheer van beveiligingssystemen: nieuwe mogelijkheden en contractvormen

Als u beveiligingssystemen hebt aangeschaft, start ook het beheer ervan. U wilt het gewenste beveiligingsniveau vasthouden en de systemen up-to date houden. Nu het merendeel van de beveiligingssystemen geschikt is voor remote beheer, zijn er nieuwe en uitgebreidere mogelijkheden en dito contractvormen. We spreken over dit onderwerp met René Janssen Steenberg, Manager Service bij Mactwin.

Mactwin beheert al een kleine 10 jaar installaties op afstand, vanuit het Mactwin Operation Center (MOC). Naast de standaard beheertaken gaan wij steeds verder met het op afstand (remote) ontzorgen van organisaties.

Aan welke activiteiten moet ik denken bij remote beheer?

René Janssen Steenberg: “Vanuit het MOC kunnen we bijvoorbeeld systemen updaten met nieuwe firmware/software, de configuratie van security software aanpassen of nieuwe functies toevoegen”, vertelt René Janssen Steenberg. “Ook kunnen we het applicatiebeheer verzorgen, rapportages maken, gebruikersrechten beheren en videobeelden veiligstellen. Daarnaast – en dat is voor veel klanten heel interessant – signaleren we vroegtijdig technische afwijkingen.”

Hoe constateer je vroegtijdig zulke afwijkingen?

“Dat gebeurt automatisch, doordat wij alarmen instellen op deze indicatoren. Denk hierbij aan afwijkingen in de statussen van accu’s en harddisks van video servers en de vervuilingsgraad van brandmelders.” Kun je problemen ook remote oplossen of blijft het bij signaleren? “Steeds meer technische afwijkingen kunnen we ook remote oplossen, vanuit het MOC. Dit komt niet alleen de systeembeschikbaarheid ten goede, maar ook de restoretijden en de kosten. Daarnaast past dit perfect in het maatschappelijk verantwoord ondernemen: minder reiskilometers betekent minder CO2 uitstoot.”

Volg ons op Linkedin

Kun je problemen ook remote oplossen of blijft het bij signaleren?

“Steeds meer technische afwijkingen kunnen we ook remote oplossen, vanuit het MOC. Dit komt niet alleen de systeembeschikbaarheid ten goede, maar ook de restoretijden en de kosten. Daarnaast past dit perfect in het maatschappelijk verantwoord ondernemen: minder reiskilometers betekent minder CO2 uitstoot.”

Tegenwoordig zien we verschillende nieuwe contractvormen. Waar komt deze behoefte vandaan?

“Organisaties willen steeds meer ontzorgd worden, zodat ze zich kunnen concentreren op hun kernproces. Daarbij willen ze zo veel mogelijk in control zijn. Financieel, en ook voor wat betreft hun beveiligingsniveau.”

Hoe helpt Mactwin hun opdrachtgevers deze doelen te behalen?

“Bij Mactwin spelen we hierop in door steeds vaker meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) en all-in contracten aan te bieden. In die laatste vorm nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor de geleverde installaties of zelfs voor het doel van die installaties. Er geldt een langere contractduur en de opdrachtgever betaalt een vast bedrag per jaar, waardoor hij ook niet meer voor verrassingen komt te staan. Bij deze beheervormen gaan we dan dus verder dan alleen het technisch beheren van de systemen. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het doel waarvoor de security systemen zijn geïmplementeerd en voor het gewenste beveiligingsniveau.”

Hoe werkt dit in de praktijk?

“Wanneer we een camerasysteem implementeren, dan heeft dit altijd een doel, zoals identificatie. In het beheercontract spreken we dan af dat Mactwin de verantwoordelijkheid neemt voor de beeldkwaliteit in relatie tot deze doelstelling. Vanuit deze verantwoordelijk zullen we in een bepaalde frequentie de camerabeelden beoordelen. Zijn ze scherp genoeg en brengen ze in beeld wat is afgestemd in het Programma van Eisen? De frequentie hiervan baseren we op de omstandigheden ter plaatse (zoals weersinvloeden) en de risico’s. Bij inbraakbeveiliging kunnen we bijvoorbeeld – naast het realiseren van vroegtijdige signalering en een gedefinieerde vertragingstijd – ook de verantwoordelijkheid nemen voor diverse organisatorische zaken, zoals meldkamer- en surveillancediensten. We zullen in dat geval alarmmeldingen actief monitoren en zo nodig acties uitzetten om bijvoorbeeld het aantal nodeloze alarmen te reduceren. Hierdoor besparen we niet alleen kosten (zoals uitrukken alarmdiensten), maar zorgen we er ook voor dat de alertheid bij alarmmeldingen op niveau blijft.”

En dan evalueer je periodiek of de prestaties op niveau zijn?

“Precies, minimaal jaarlijks evalueren we of we met de geïmplementeerde systemen nog steeds het gewenste beveiligingsniveau realiseren en of de systemen ook nog weerstand bieden aan eventueel nieuwe aanvalscenario’s. Als het nodig is, stemmen we met de klant af welke aanvullende maatregelen er getroffen moeten worden.”