Aventus: open en veilige onderwijsinstelling

Openheid en gastvrijheid staan bij veel scholen hoog in het vaandel. Tegelijkertijd echter, kunnen en mogen onderwijsinstellingen hun ogen niet sluiten voor criminele dreigingen. Zij zullen hoe dan ook beveiligingsmaatregelen moeten treffen die zijn afgestemd op de risico’s en het specifieke karakter van de onderwijsinstelling. Aventus, school voor middelbaar beroepsonderwijs, heeft weloverwogen beveiligingsmaatregelen getroffen.

Aventus biedt ruim 200 beroepsopleidingen die worden gegeven op zes locaties in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Zeven jaar geleden werd in Apeldoorn een nieuwe school gebouwd voor bijna 7.000 studenten. Het moderne gebouw was enige tijd het grootste gebouw van Apeldoorn. Inmiddels heeft de school deze koppositie moeten afstaan aan een groot sport- en evenementencomplex.

Open school

“Aventus wil een open school zijn”, vertelt Wout van Bruchem, senior beheerder infrastructuur bij de school. Dat zie je al zodra je de school binnenkomt. Je staat dan direct midden in Hi-Street, het voor iedereen toegankelijke hart van de school. Je waant je in een leuke winkelstraat met ondermeer een kapperszaak, lunchroom en garagebedrijf. Verder naar de buitenzijde en hoger in het gebouw zijn de les- en praktijklokalen. College van Bestuur en ondersteunende diensten van Aventus zijn op de hoogste verdiepingen van het gebouw te vinden.

Wout van Bruchem: “Bij het beveiligen van onze scholen, zoeken we altijd naar een goede balans. Enerzijds willen en moeten we goed beveiligd zijn, anderzijds willen we die open en gastvrije school zijn. In het hart van de school zijn nauwelijks merkbare beveiligingsmaatregelen getroffen. Je kunt er min of meer vrij rondlopen. Hoe hoger en meer naar de buitenkant van het pand je komt, hoe meer beveiligingsmaatregelen we genomen hebben. Verder lopen er twee professionele beveiligers in de school rond die worden ondersteund door zo’n 20 student-beveiligers. Zijn er incidenten, dan lossen we dat bij voorkeur binnenskamers op. Daders worden hier in principe niet aan de schandpaal genageld. En als de politie komt, dan zullen we er alles aan doen om agenten buiten het zicht van de studenten te ontvangen. Aanhoudingen zullen ook nooit in de school zelf plaatsvinden. We hechten er veel belang aan dat onze studenten zich prettig en veilig voelen op school.”

Risico’s

“Binnen een school als Aventus zijn diefstal en vandalisme de belangrijkste beveiligingsrisico’s”, aldus Van Bruchem. Tegenwoordig nemen steeds meer studenten – en dat geldt ook bij middelbare scholen en scholen voor hoger beroepsonderwijs – hun eigen laptop of tablet mee naar school. Scholen voor beroepsonderwijs beschikken naast de gebruikelijke les- en schoolmaterialen ook over gereedschappen, machines en allerlei andere vakgerichte materialen. “Helaas hebben we ook bij Aventus van tijd tot tijd te maken met (kleine) incidenten die zich meestal tijdens de openingstijden van de school afspelen.”

Toegangscontrole

Steeds vaker kiezen scholen voor een modern toegangscontrolesysteem om de toegang tot de school, bepaalde ruimtes of verdiepingen en het parkeerterrein te regelen. Aventus koos in al haar locaties voor het AEOS systeem van Nedap. Wout van Bruchem: “Met AEOS kunnen we centraal bepalen wie op welke wijze, op welke tijden en onder welke voorwaarden toegang heeft tot de school of bepaalde ruimtes daarbinnen. Het is een prettig systeem dat, technisch gezien, staat als een huis. Voor de meer dan 2000 kluisjes passen we het elektronisch sluitsysteem LoXS (ook van Nedap) toe. Bij Aventus zit centraal – op ieder kluizenblok – een LoXS terminal met kaartlezer.

Aan het begin van ieder schooljaar kunnen studenten, die dat willen, een kluisje huren. Op dat moment worden aan hun pas de bijbehorende toegangsrechten gekoppeld. Sinds de Gronos beheersoftware niet meer wordt ondersteund, gebeurt het beheer van de LoXS kluissloten vanuit AEOS. De passen die onze studenten en personeelsleden gebruiken, zijn tegelijkertijd hun (studenten)pas als de ‘sleutel’ waarmee ze bepaalde deuren en hun kluisjes kunnen openen. Voor dat laatste hoeven de studenten nu alleen nog maar hun pas aan te bieden aan de centrale paslezer op het kluizenblok en hun kluisje gaat open. Sinds kort worden onze passen ook gebruikt om te kunnen printen en/of kopiëren.” Wout van Bruchem is erg tevreden met het moderne toegangscontrolesysteem. “Gelukkig werken we helemaal niet meer met sleutels en hebben dus ook niet meer te maken met sleutels die kwijtraken en het daardoor moeten vervangen van sloten.”

Cameratoezicht

Met name om vandalisme tegen te gaan, heeft Aventus op allerlei plaatsen in en om de school camera’s opgehangen. In Apeldoorn alleen al hangen ruim 60 camera’s: aan de gevel, bij de liftingangen, in de Hi-Street, de kantine en op het parkeerterrein. De beelden komen binnen in de beveiligingsloge. Van Bruchem: “Bij ons in Apeldoorn worden de beelden alleen na een incident bekeken. Ze worden dan gebruikt om de precieze toedracht van het incident te onderzoeken en eventuele daders te identificeren. Natuurlijk gaat er van deze camera’s ook een preventieve werking uit. Als je weet dat er opnames worden gemaakt, laten de meesten het gelukkig wel uit hun hoofd om iets weg te nemen of andermans eigendommen te vernielen.”

Vervanging van de passen

Dit voorjaar moesten bij Aventus alle printers worden vervangen. Aangezien Aventus de wens had om de studenten- en medewerkerspassen ook te gebruiken om te kunnen printen/kopiëren, moesten de nieuwe printers worden uitgerust met paslezers. Tot nu toe maakte de school gebruik van passen en paslezers die werkten met de NeXS-technologie van Nedap. “Omdat deze kaartleestechnologie niet ondersteund wordt door de printers, zijn we overgegaan op studentenpassen die werkten met de Mifare technologie”, vertelt Wout van Bruchem. “Op de langere termijn kunnen we daarmee ook kosten besparen, aangezien passen en paslezers goedkoper zijn.” De 111 nieuwe printers zijn inmiddels geplaatst en uitgerust met Mifare paslezers. Docenten en ondersteunend personeel van Aventus maakten al gebruik van een zogenaamde duopas, met NeXS en Mifare techologie. Zij hoefden dus geen nieuwe passen te krijgen. De overstap naar Mifare betekende wel dat álle paslezers die gebruikt werden door de studenten vervangen moesten worden. Ook die op de kluisjes.

In totaal werden 78 kaartlezers vervangen en werden 31 LoXS terminals voorzien van Mifare kaartlezers. Mactwin Security Solutions kreeg deze opdracht en verzorgde tevens de integratie van het LoXS systeem in AEOS. Hollander Techniek verzorgde in opdracht van Mactwin alle montagewerkzaamheden. Wout van Bruchem: “Beide partijen hebben hun werk uitstekend gedaan. Ik was erg onder de indruk van de IT kennis van de medewerkers van Mactwin. Zij hebben, grotendeels op afstand (vanuit het Mactwin Operation Center), de integratie, programmering en inbedrijfstelling van de nieuwe kaartlezers en de controllers verzorgd.”