In control met de Polygon Security Methodiek

Het definiëren en implementeren van effectieve samenhangende security maatregelen is complex en vergt een behoorlijke investering in tijd en geld. Met de Polygon Security Methodiek kunt u efficiënt en vooral consistent uw beveiligingsvraagstuk oplossen.

Samenhangende en Gebalanceerde Maatregelen

De Polygon Security Methodiek is een goed hulpmiddel wanneer u uw gebouw wilt indelen in security gebieden op basis van de aanwezigheid van waardevolle goederen, informatie en/of processen in het desbetreffende gebied. Door het juist positioneren van de security gebieden in gebouwen en op terreinen kan een gelaagde beveiliging – ook wel ‘multi-layer of defense’ worden opgebouwd.

Binnen de Polygon Security Methodiek zijn Best Practices ontwikkeld voor de beveiliging van een bepaald type zone (zoals terrein, publiek, standaard, secure en high secure) voor een bepaald type gebouw. Aangegeven wordt welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om bijvoorbeeld van een standaard naar een high secure zone te gaan.

Door het toepassen van de Polygon Security Methodiek bent u verzekerd van samenhangende en gebalanceerde maatregelen.

Ideaal Instrument voor Security of Facility Manager

Met het Security Polygon pakt u uw beveiligingsvraagstuk zeer gestructureerd en consistent aan. Hierdoor bent u verzekerd van samenhangende en gebalanceerde maatregelen en blijft u op security gebied in control. Polygon is een ideaal instrument voor de security- en facilitair manager, ondermeer om:

  • security maatregelen te ontwerpen voor een gebouw
  • in te zetten als toetsingskader tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfases
  • met gebruikers van panden te communiceren over de beveiliging van werkzaamheden, processen en afdelingen
  • de noodzakelijke security awareness te creëren

Stel uw vraag aan onze specialisten

Hebt u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen deze oplossingen graag naar uw specifieke situatie. Neem daarom gerust contact met ons op!