IPSecurityCenter (PSIM)

IPSecurityCenter (PSIM)2020-11-10T10:52:36+01:00

Werkelijk ‘in control’ met Situatie Management

In uw meldkamer komt ongetwijfeld dagelijks een enorme hoeveelheid data binnen. Elk systeem en elke sensor verzendt status updates, notificaties en alarmen. Maar kunt u er nog wijs uit worden? En belangrijker nog: hoe gaan uw medewerkers er mee om?

Een PSIM (Physical Security Information Management) systeem, zoals IPSecurityCenter van CNL, is als het ware een laag bovenop al uw (security) systemen en componenten. Het structureert, analyseert en beheert alle binnenkomende informatie. In plaats van dat u tientallen of zelfs honderden systemen beheert, krijgt u alleen relevante informatie aangeboden, voorzien van overzicht, details en workflows die uw medewerkers in staat stellen altijd de juiste opvolging te effectueren.

IPSecurityCenter

IPSecurityCenter heeft als doel om veiligheidsrisico’s van organisaties te minimaliseren. IPSecurityCenter heeft zeer uitgebreide mogelijkheden om voor incidenten, en per crisisniveau, workflows, responsplannen en procesassistenten aan te maken die beveiligingsmedewerkers en managers ondersteunen bij het uitvoeren van de juiste acties en het nemen van de juiste beslissingen. Ook kunnen hiermee automatische acties getriggerd worden.

De tools kunnen worden ingericht op basis van de geldende beleidsuitgangspunten, Standard Operating Procedures (SOP’s) en veiligheidsrichtlijnen. Operators en managers krijgen zo op het juiste moment de juiste informatie aangereikt om tijdens incidenten effectief te kunnen handelen. Alle informatie en handelingen tijdens een gebeurtenis of crisissituatie worden in IPSecurityCenter gelogd. Deze gegevens kunnen niet alleen worden gebruikt voor de analyse, verdere opsporing, controle en rapportage, maar ook om compliancy aan beleid en wet- en regelgeving aan te tonen.

De Voordelen

IPSecurityCenter is een open, hardware- en systeemonafhankelijke software toolbox. IPSecurityCenter integreert niet alleen alle bestaande en nieuwe (security)systemen in een organisatie. Met de software kan ook een gecentraliseerde Command & Control infrastructuur worden opgezet gericht op Situatie Management. De werking en opzet van het PSIM leiden vervolgens tot de volgende voordelen:

Een control room operator wordt uitsluitend belast met relevante situaties; niet-relevante data/events worden zoveel mogelijk gefilterd. Waar mogelijk worden acties geautomatiseerd – en dus zonder tussenkomst van operators – afgehandeld. Een operator wordt gedurende de afhandeling van het incident of de crisissituatie steeds opnieuw voorzien van relevante informatie (gegevens, videobeelden, plattegronden, geo-informatie, etc.) die hem/haar inzicht geeft in (het verloop van) de situatie. Dit creëert situationeel inzicht (Situational Awareness).

Een operator wordt geholpen om zo snel mogelijk (het ontstaan van) incidenten en crisissituaties te herkennen en te prioriteren. Hij wordt, via dynamische en geautomatiseerde responsplannen met workflows, uitgebreid ondersteund bij het managen en onder controle krijgen van de situatie. Reponsplannen kunnen anders verlopen afhankelijk van ondermeer de combinatie van events, het dreigingsniveau, het tijdstip van de dag en andere variabelen.

Het verloop van een incident en de volledige afhandeling ervan, wordt automatisch vastgelegd/gelogd. Hierdoor is analyse achteraf mogelijk en kunnen verbeteringen of optimalisatieslagen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld in de correlatieschema’s van events, filtering, responsplannen of de organisatie.

Voor wie is een PSIM geschikt?

IPSecurityCenter wordt door haar flexibiliteit in middelgrote tot zeer grote omgevingen ingezet en zorgt ervoor dat organisaties op security gebied in control zijn. IPSecurityCenter wordt over de hele wereld ingezet door politie- en overheidsinstellingen, corporates, educatieve en openbare dienstverlenende organisaties. Voorbeelden zijn IBM UK, India en USA, een van de grootste haven autoriteiten in de USA, UK Transportation Law Enforcement, Queens University Belfast, Kuwaiti Critical National Infrastructure, Delhi Duty Free India, en verschillende steden in de wereld.

Mactwin heeft uitgebreide kennis om de IPSecurityCenter software op een effectieve manier binnen organisaties en omgevingen te implementeren, volledig afgestemd op uw organisatie, processen en bestaande techniek. Onze mensen worden regelmatig getraind om IPSecurityCenter op een juiste wijze binnen organisaties in te kunnen zetten. Tevens weten wij hoe beleid, richtlijnen en procedures, security techniek en gebouwbeheersystemen kunnen worden geïntegreerd om uw doelen te bereiken.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Hebt u vragen over onze security oplossingen, dan staan onze medewerkers voor u klaar. Zij vertalen deze oplossingen graag naar uw specifieke situatie. Neem daarom gerust contact met ons op!

Twan Reuvers

Account Manager

Bel Twan direct: +31 (0) 26 479 22 56

Ook interessant voor u?

Go to Top