Thermische camera: hoofdrol bij snelle branddetectie afvalbranche

De laatste tijd zijn er opvallend veel (grote) branden in de afvalbranche. Deze branden beginnen meestal met broei, waarna het afval gaat smeulen. Vroegtijdige detectie kan voorkomen dat een grote brand ontstaat. Het gericht inzetten van thermische camera’s is in deze branche en voor dit type branden een effectieve maatregel.

De branden bij afvalverwerkende bedrijven deze zomer begonnen meestal met broei en vonden vrijwel zonder uitzondering plaats na sluitingstijd. Er waren geen medewerkers meer aanwezig die iets kon signaleren of doen. De schade was groot en de branche is dringend op zoek naar een betrouwbare detectiemethode.

Ontwikkeling brand in afvalberg

Om een betrouwbare, snelle branddetectie te kunnen selecteren, is het belangrijk te weten hoe brand in een afvalberg zich ontwikkeld, welke eventuele negatieve omstandigheden (zoals stof en rook) aanwezig zijn en waar de afvalberg zich bevindt (buiten, binnen, omvang van de ruimte, etc.).

Brand in een afvalberg begint met broei. Als gevolg van een exotherme reactie, een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt, stijgt de temperatuur in de afvalberg zonder warmte uit de omgeving op te nemen. Dit gebeurt meestal diep in de afvalberg, daar waar het materiaal zijn warmte niet meer kwijt kan aan zijn omgeving. De temperatuur loopt steeds verder op, totdat het ontvlamt. En in een berg vol met veelal zeer brandbare materialen ontwikkelt een beginnend brandje zich snel tot een grote vuurzee.

Snelle detectie eerste signalen

Idealiter worden de eerste signalen van broei (een stijging van temperatuur) al gedetecteerd. Dan is er nog geen rook en zijn er ook nog geen vlammen. En er is nog tijd om repressieve maatregelen te treffen, zodat broei geen brand wordt. Met een thermische camera kan een temperatuurverhoging zeer snel en nauwkeurig worden gesignaleerd.

Hoe werkt een thermische camera?

Een thermische camera, ook wel warmtebeeldcamera genoemd, neemt beelden waar in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. De camera detecteert/meet temperatuurverschillen en maakt die zichtbaar in een warmtebeeld. Het meten van de temperatuur gebeurt zeer nauwkeurig. Thermische camera’s hebben geen licht nodig en hebben niet of nauwelijks last van negatieve omstandigheden. Het is bovendien mogelijk om een alarmdrempel (een temperatuurwaarde) in te stellen en het gebied waarin de metingen verricht moeten worden te markeren.

Volg ons op Linkedin

Inzet in afvalbranche

Gezien voorgenoemde beschrijving is het duidelijk dat een thermische camera zeer geschikt is om broei in een afvalberg te signaleren. Broei is immers een temperatuurstijging ergens diep in de afvalberg. Op het warmtebeeld dat de thermische camera biedt, zijn dergelijke hotspots goed waarneembaar. De alarmdrempel is instelbaar. Het is ook mogelijk om verschillende alarmdrempels in te stellen voor werkdagen en niet-werkdagen. In het eerste geval kan de alarmdrempel hoger zijn; er is dan immers ook personeel aanwezig die bij de kleinste signalen al in actie kan komen. Is er geen personeel aanwezig dan kan de alarmdrempel bijvoorbeeld worden ingesteld op 50°C. Aan de alarmdrempel kan ook een tijdsinterval worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: de camera geeft pas een alarm indien langer dan een minuut de ingestelde temperatuur (alarmdrempel) wordt gemeten. Daarmee voorkom je dat de warmte van een rijdende shovel een alarm veroorzaakt. Er zijn ook thermische camera’s die naast het warmtebeeld ook overzichtsbeelden geven.

Cemacs Recycling

De thermische camera speelt een hoofdrol in de Cemacs Recycling oplossing van Mactwin. Alle informatie van deze camera wordt verzonden naar en verwerkt door de Cemacs Security Hub. Deze verstuurt ook de alarmmeldingen naar de alarmcentrale en/of een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet. Het is mogelijk om slechts een tekstbericht te ontvangen, maar ook om de warmte- en overzichtsbeelden te ontvangen. Daarmee kan direct de situatie ter plaatse worden beoordeeld en een gepaste actie worden uitgezet. Al dan niet automatisch, zoals het aansturen van de sproei- of sprinklerinstallatie. Beelden worden voor een korte periode opgeslagen, zodat terugkijken mogelijk is. Het is ook mogelijk om flitsers en/of sirenes in het systeem te integreren. Dan worden de mensen op de werkvloer optimaal gealarmeerd en kunnen zij direct in actie komen.

Organisatorische maatregelen

Naast het snel detecteren van een beginnende brand, is het in de afvalbranche minstens zo belangrijk om organisatorische maatregelen te nemen. Om afval zo kort mogelijk op te slaan en droog te houden bijvoorbeeld. Het is belangrijk om hier heldere afspraken over te maken en het personeel bewust te maken van het belang van dergelijke organisatorische maatregelen.