ROVA voorkomt brand in afval en grondstoffen met broeidetectie

Broei in een afvalberg kan brand en veel schade veroorzaken. Helaas gebeurt dat nu met grote regelmaat. De afvalverwerkingsbranche maakt zich terecht zorgen. Ook de verzekeraars zijn niet blij met de schadeclaims die hieruit voortkomen. Zij berekenen hogere premies of stellen strenge eisen voordat ze überhaupt het brandrisico willen verzekeren. ROVA heeft inmiddels een broeidetectiesysteem aangeschaft en daarmee gelijk een eerste brand kunnen voorkomen.

ROVA verzamelt bij ruim 350.000 huishoudens in de regio’s IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland het huishoudelijk afval en beheert voor enkele gemeenten de buitenruimte (o.a. straatvegen, rioolreiniging en beheer gemeentelijk groen). Het ingezamelde afval komt in eerste instantie naar de eigen op- en overslaghallen. Van daaruit wordt het naar andere partijen gedistribueerd voor verdere verwerking of recycling. We zijn te gast bij Allard van Bruggen, Manager Beheer en Inkoop, op hun locatie in Amersfoort. Van Bruggen is onder andere verantwoordelijk voor de terreinen en gebouwen van ROVA en daarmee ook voor de brandbeveiliging.

Verzekering eist maatregelen

Brandveiligheid heeft bij ons vanzelfsprekend hoge prioriteit”, vertelt Van Bruggen. “In de op- en overslaghal in Amersfoort hadden we nog geen branddetectiesysteem. Organisatorisch deden we er natuurlijk alles aan om het risico op broei en brand te voorkomen. Zo ligt het afval hier maar heel kort en door de week is de hal aan het eind van de dag gewoon weer leeg. Alleen in het weekend ligt er nog wel eens wat afval. Toch eiste ook onze verzekeraar daar technische brandveiligheidsmaatregelen.”

ROVA koos voor de broeidetectie-oplossing van Mactwin. Tijdens een rondleiding zien we hoe het systeem in de praktijk werkt. Ondertussen is ook Renzo Kamphorst (Teamcoördinator Technische Dienst) aangesloten. Hij was nauw betrokken bij de uitrol van deze oplossing.

Broeidetectie-oplossing

“Onze broeidetectie-oplossing bestaat uit 4 warmtebeeldcamera’s die aan het plafond in de hal hangen. Deze thermische camera’s meten de temperatuur in twee afvalbergen. Ze staan gericht op de delen waar onze chauffeurs het rest- en PMD-afval storten. Zodra ergens in een afvalberg de gemeten temperatuur boven de 55 graden Celsius komt, krijgen we een alarmmelding. Ook krijgen we direct de live camerabeelden te zien die worden gemaakt door een overzichtscamera. Die camerabeelden zien we op onze smartphones. Dat is handig, want dan kunnen we de alarmmelding meteen verifiëren. Als we bijvoorbeeld zien dat er net een shovel heen en weer rijdt, dan is het waarschijnlijk een ongewenste alarmmelding veroorzaakt door de hitte die deze shovel uitstoot. Binnenkort krijgen we nog een interface waarmee we ook de infraroodbeelden zelf op onze schermen kunnen zien. Dan weten we precies waar de hotspot zit en kunnen we nog gerichter actie ondernemen.”

Het detectiesysteem staat overdag, als er medewerkers aanwezig zijn, uit. Aan het eind van de werkdag schakelt het systeem automatisch in en ook in het weekend is het ingeschakeld. Van Bruggen: “ ’s Ochtends schakelen we het bij binnenkomst uit. In de op- en overslaghal zit bij de ingang nog een grote rode drukknop. Die is bedoeld voor chauffeurs die in het weekend komen laden of lossen. Voordat zij naar binnen rijden, kunnen ze daarmee het systeem uitschakelen. Zou dat niet gebeuren, dan is er een groot risico op ongewenste alarmmeldingen door de hitte van de vrachtwagens zelf.”

Instelbare alarmdrempel

“De alarmdrempel is overigens instelbaar, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse”, vertelt Erik Poulussen (Accountmanager bij Mactwin). Aan deze drempel kan ook nog een tijdsinterval worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: de camera geeft pas een alarm indien langer dan een minuut de ingestelde temperatuur (alarmdrempel) wordt gemeten. De manier waarop we dit instellen, hangt af van de processen en omstandigheden bij het bedrijf.”

Systeem bewijst zijn werking: brand voorkomen

Kamphorst: “Met dit systeem kunnen we heel snel detecteren dat er broei is en dus een groot risico op brand. Sneller dan dit kun je eigenlijk niet detecteren. Er is nog geen rook en er zijn nog geen vlammen. Omdat we zo snel weten dat de temperatuur in de afvalberg tot een gevaarlijke hoogte is opgelopen, kunnen we ook actie ondernemen om te voorkomen dat er brand ontstaat. We trekken de afvalberg met een shovel zo snel mogelijk uit elkaar. Sinds het systeem bij ons draait, hebben we één alarmmelding gehad en hebben we een brand kunnen voorkomen.”

Certificering

ROVA geeft aan erg blij te zijn met het broeidetectiesysteem. Van Bruggen: “Wel heeft het wat tijd en inspanningen gekost om het systeem goed in te regelen. Gelukkig werkt het inmiddels goed. En als we straks ook de infrarood beelden zien op onze schermen, biedt dat nog meer zekerheid en praktische voordelen. We willen de installatie graag laten certificeren, zodra de verzekeringsbranche het UPD heeft goedgekeurd.”

Volg ons op Linkedin

Hoe werkt een thermische camera?
Een thermische camera, ook wel warmtebeeldcamera genoemd, neemt beelden waar in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. De camera detecteert/meet temperatuurverschillen en maakt die zichtbaar in een warmtebeeld. Het meten van de temperatuur gebeurt zeer nauwkeurig. Thermische camera’s hebben geen licht nodig en hebben niet of nauwelijks last van negatieve omstandigheden. Het is bovendien mogelijk om een alarmdrempel (een temperatuurwaarde) in te stellen en het gebied waarin de metingen verricht moeten worden, te markeren.