Whitepaper Terrorisme, kunt u zich daartegen beveiligen?

Na een reeks van terroristische aanvallen in Europa, is het ook in Nederland voorstel- en voorspelbaar dat een dergelijke aanslag plaatsvindt. De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) spreekt van een substantiële dreiging, oftewel het een na hoogste dreigingsniveau. Sommige objecten of typen organisaties lopen meer risico dan andere en het beveiligen tegen terroristische risico’s vraagt om andere maatregelen dan het risico van een criminele aanval.

Een terroristische aanval is anders dan een aanval door criminelen. Criminelen komen iets halen en willen de buit omzetten in waarde. Terroristen daarentegen willen de maatschappij ontwrichten. Met dood en verderf veroorzaken ze chaos en economische schade en zaaien ze angst. Daarbij zijn sommige daders bereid hun leven te geven bij een aanval. Als dergelijk geweld wordt gebruikt om politiekreligieuze doelen na te streven, noemen we dat jihadistisch terrorisme. Jihadisten hebben niets te verliezen en hebben veelal gevechts- en/of oorlogservaring. Ze kunnen goed overweg met gevechtswapens en weten hoe ze explosieven kunnen maken en inzetten.

Doelwitten

Ook het potentiële doelwit van een terroristische aanval verschilt nogal van het doelwit van een crimineel. En er zijn verschillen in risicomomenten. De moderne terroristische organisatie wil maximale aandacht voor hun aanval. Het moment van de aanval wordt dan ook zorgvuldig gepland en afgestemd op bijvoorbeeld het ochtend- of avondnieuws. En een aanval bij daglicht maakt betere (smartphone) opnames mogelijk, wat de kans op een ‘viraal’ effect (wet van pleuris) vergroot.

In het algemeen kunnen we stellen dat terroristische doelwitten zich kenmerken door een of meer van onderstaande punten:

  • Er is sprake van een bekend persoon / grote gerenommeerde organisatie / organisatie met een bepaalde geloofsovertuiging.
  • Er komen veel mensen samen en het is onoverzichtelijk (terrorist gaat op in mensenmassa).
  • Er komen veel mensen samen en het object is eenvoudig benaderbaar.
  • Het vitale belang van het doelwit is groot en een aanval heeft een groot verstorend effect.
  • Het doelwit is openbaar en vrij toegankelijk en een aanval zal het veiligheidsgevoel van (potentiële) ‘gebruikers’ ernstig aantasten.
  • De media hebben veel aandacht voor het doelwit in kwestie.

Beperkt risicobewustzijn

Sommige organisaties of objecten, zoals spoorwegstations, ministeries en energiecentrales, zijn zich al goed bewust van de risico’s. Zij draaien al jaren mee in programma’s (zoals van het NCTV) die gericht zijn op het beter beveiligen tegen bewuste verstoring en terrorisme. Bij veel andere risicovolle objecten echter, ontbreekt het risicobewustzijn of is dit slechts beperkt aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan uitgaansgelegenheden, bioscopen en onderwijsinstellingen.

Wapen je tegen terrorisme in 7 stappen

Organisaties doen er verstandig aan hun risico op een terroristische aanval zorgvuldig te onderzoeken en zo nodig beleid te ontwikkelen en technische en organisatorische maatregelen te treffen. Door middel van het Whitepaper Terrorisme krijgt u inzicht in de stappen die nodig zijn om uw organisatie te wapenen tegen een terroristische aanval. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, staan de consultants van Mactwin u graag te woord.

Klik hier voor het Whitepaper Terrorisme